ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття13.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 13.06.2016 № 149 Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаА.1.3-1:2016
РозробникНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД І ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ
Загальні вимоги

ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ"); ТК 309 "Будтехнології"; ПК 2 "Організація та управління будівництвом"; Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

(ДП "НДІБК"); Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА).

РОЗРОБНИКИ:

ДП "НДІБВ" (О. Галінський, канд. техн. наук; П. Григоровський, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Косолап; Ю. Крошка; О. Мурасьова; О. Пресіч; Ю. Червяков, канд. техн. наук; Н.Чуканова; А. Юрченко);

ДП "НДІБК" (О. Бень; Л. Жарко, канд. техн. наук; Ю. Калюх, д-р техн. наук; М. Мар'єнков, д-р техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук);

КНУБА (І. Белов, канд. техн. наук; М. Вабіщевич, канд. техн. наук; О. Дедов, канд. техн. наук; Р. Шульц, д-р техн. наук).

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 149, чинний з 2017-04-01.

3 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 належить до комплексу нормативних документів А.1.3 "Система метрологічного забезпечення у будівництві"

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Основні положення

6 Організаційні засади вимірювань при визначенні параметрів будівель, споруд і території забудови

7 Технологічні засади вимірювань при визначенні параметрів будівель, споруд і території забудови

7.1 Загальні положення щодо технології вимірювань

7.2 Розробка та виробництво будівельних матеріалів і виробів

7.3 Передпроектні та вишукувальні роботи

7.4 Проектні роботи

7.5 Визначення технологічних параметрів під час підготовчих та будівельних робіт

7.5.1 Інженерні вишукування під час підготовчих робіт

7.5.2 Випробування та визначення характеристик залізобетонних конструкцій

7.5.3 Випробування та визначення характеристик металевих конструкцій і арматури

7.5.4 Випробування та визначення характеристик кам'яних конструкцій

7.5.5 Випробування та визначення характеристик дерев'яних конструкцій

7.5.6 Геодезичні роботи в процесі будівництва

7.6 Експлуатація будівель та споруд

Додаток А Основні вимоги до складу та змісту організаційного та технологічного розділів проекту щодо визначення параметрів будівель, споруд і території забудови

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД І ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ
Загальні вимоги

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ
Общие требования

DEFINING THE PARAMETERS BUILDINGS, STRUCTURES AND BUILDING TERRITORY
General requirements

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює загальні вимоги до організації і технології робіт з визначення параметрів будівель, споруд і території забудови, які у відповідності зі ст. З Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" належать до сфери законодавчо регульованої метрології.

1.2 Стандарт поширюється на організацію та технологію вимірювальних робіт, встановлення раціональної номенклатури вимірювальних параметрів та засобів вимірювальної техніки, способів і оптимальних норм точності вимірювань при визначенні параметрів будівель, споруд і території забудови протягом їх життєвого циклу, а саме: при розробці та виробництві будівельних матеріалів і виробів, виконанні вишукувальних, проектних, будівельних робіт та при експлуатації будівель і споруд.

1.3 Спеціальні вимоги щодо технології і організації вимірювальних робіт, які враховують особливості конкретних методів визначення параметрів будівель, споруд і території забудови, визначаються нормативними документами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 № 1314-VII

Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 № 124-VIII

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI

Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2015 № 747)

Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, затверджене наказом Мін- економрозвитку від 23.12.2015 № 1747, який зареєстровано в Мін'юсті 16.01.2016 за № 79/28209

ДБН А.2.1-1-2014 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.3.1-ХХ:201Хх) Підтримання експлуатаційної придатності будівель та споруд. Основні положення

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни і визначення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювань. Основні положення та порядок виконання

ДСТУ-Н РМГ 63:2013 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації.

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б А.2.4-14:2005 Система проектної документації для будівництва. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання

ДСТУ-Н В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення

ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Польові випробування. Загальні положення

ДСТУ Б В.2.6-25-2003 Конструкції будівель і споруд. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-27:2006 Конструкції будинків і споруд. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 Сврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту (EN 1997-2:2007, IDТ)

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положення (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики вимірювань. Основні положення)

х) На розгляді.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com