ДСТУ Б В.2.3-42:2016 Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19154 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.3-42:2016 Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття01.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 01.07.2016 № 203 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-42:2016 Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.3-42:2016
РозробникНаціональний транспортний університет (НТУ)
Орган, що прийнявНаціональний транспортний університет (НТУ)


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. Зміна № 1

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності.

ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Ґрунти.Метод лабораторного визначення максимальної щільності. Зміна № 1

ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Рівні будівельні. Технічні умови

М 02070915-657:2012. Методика проведення порівняльних кореляційних випробувань засобів оцінки міцності дорожнього одягу

М 02071168-722:2013 Методика виконання випробувань щодо оцінки жорсткості дорожніх конструкцій з використанням устаткування за типом дефлектометрів падаючого вантажу

М 218-02070915-675:2010 Методика визначення деформативних та реологічних характеристик ґрунтових основ та шарів дорожнього одягу на основі реєстрації прямої і зворотної деформації їх поверхонь під навантаженням

МР В.2.3-02070915-860:2015 Методичні рекомендації щодо проведення вимірювань з використанням вимірювальної станції для штампових випробувань дорожніх конструкцій ВСШВДК-2-15

Посібник № 1 Контроль якості будівництва автомобільних доріг загального користування до ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво


ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів. Зміна № 1

Р В.2.3-37641918-908:2019 Рекомендації щодо операційного та приймального контролю якості влаштування нежорсткого дорожнього одягу з оцінкою відповідності результатів робіт проєктним рішенням

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
Методи визначення деформаційних
характеристик земляного полотна
та дорожнього одягу

ДСТУ Б В.2.3-42:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний транспортний університет (НТУ), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

РОЗРОБНИКИ:

НТУ (Д. Павлюк, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Кизима, канд. техн. наук; О. Лебедев;

В. Павлюк; В. Павлюк, канд. техн. наук; О. Булах, канд. техн. наук; М. Шур'яков; І. Шуляк); ДП "Укрметртестстандарт" (А. Іващенко);

ДП "Укрдіпродор" (Л. Рибіцький; С. Гладун);

ХНАДУ (Є. Прусенко, канд. техн. наук; І. Кіяшко, канд.техн. наук; Р. Смолянюк, канд. техн. наук; Д. Новаковський, канд. техн. наук).

ЗА УЧАСТЮ: "Укравтодор" (А. Цинки).

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.07.2016 р. № 203, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.3 "Споруди транспорту"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи визначення загального модуля пружності дорожньої конструкції

5 Методи визначення модуля деформації

6 Вимоги безпеки

Додаток А Строки початку та закінчення розрахункового періоду року

Додаток Б Рекомендовані характеристики штампового обладнання для створення навантаження на шари дорожньої конструкції

Додаток В Рекомендовані характеристики вимірювального обладнання

Додаток Г Рекомендовані характеристики електронного прогиноміру для штампових випробувань дорожніх конструкцій

Додаток Д Рекомендовані характеристики вимірювальної станції для штампових випробувань дорожніх конструкцій

Додаток Е Рекомендовані характеристики начіпної вимірювальної станції для штампових випробувань дорожніх конструкцій

Додаток Ж Рекомендовані технічні характеристики устастановки динамічного навантаження

Додаток К Рекомендовані технічні характеристики установки динамічного навантаження для реєстрації чаші прогину

Додаток Л Форма журналу вимірювання прогинів поверхні дорожнього одягу

Додаток М Форма акту визначення загальних модулів пружності

Додаток Н Приклад оброблення результатів вимірювань для визначення фактичного модуля пружності дорожнього одягу характерної ділянки дороги II категорії

Додаток П Приклад схеми ділянки будівництва та розміщення точок випробувань

Додаток Р Форма акту визначення загального модуля деформації при першому та другому навантаженні та критерію достатнього ущільнення

Додаток С Рекомендовані характеристики приладів для динамічних штампових випробувань

Додаток Т Форма акту акту визначення фактичних динамічних модулів деформації

Додаток Ф Форма акту визначення фактичного, максимального динамічного модулів деформації та критерію достатнього ущільнення

Додаток Ц Приклад акту визначення фактичного, максимального динамічного модулів деформації та критерію достатнього ущільнення

Додаток Ш Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
Методи визначення деформаційних
характеристик земляного полотна
та дорожнього одягу

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Методы определения деформационных
характеристик земляного полотна
и дорожной одежды

MOTOR ROADS
Methods for the determination of deformation
characteristics of subgrade
and road pavements

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює перелік показників, які використовують для оцінки деформаційних властивостей дорожніх конструкцій, вимоги до методів і засобів їх визначення під час операційного та приймального контролю, а також під час оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг з нежорстким дорожнім одягом.

1.2 Під час операційного та приймального контролю будівництва земляного полотна визначають загальний модуль деформації. Ця операція вводиться як додаткова при оцінці придатності земляного полотна для влаштування наступних шарів разом з визначенням коефіцієнта ущільнення згідно з ДБН В.2.3-4 та ДСТУ Б В.2.1 -12. Значення коефіцієнта ущільнення показує, наскільки щільність кожного конкретного ґрунту близька до максимальної, але не дає можливість кількісно оцінити несну здатність ґрунту.

1.3 Під час операційного та приймального контролю будівництва основ дорожнього одягу також визначають загальний модуль деформації. Ця операція вводиться як додаткова при оцінці їх придатності для влаштування наступних шарів разом з візуальним методом контролю згідно з ДБН В.2.3-4, який не дає можливості кількісно оцінити несну здатність основ.

1.4 При оцінці транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг визначають загальний модуль пружності дорожньої конструкції. Його використовують для визначення коефіцієнта міцності, значення якого потрібне для оцінки відповідності міцності дорожньої конструкції вимогам руху і призначення ремонтних заходів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com