СОУ 10.1.05411357.010:2014 Система забезпечення надійного та безпечного функціонування гірничих виробок із анкерним кріпленням. Загальні технічні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19225 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ 10.1.05411357.010:2014 Система забезпечення надійного та безпечного функціонування гірничих виробок із анкерним кріпленням. Загальні технічні вимоги
Дата початку дії01.12.2014
Дата прийняття10.11.2014
СтатусДіючий
На замінуСОУ 10.1.05411357.010:2008
Затверджуючий документНаказ від 10.11.2014 № 801 Про затвердження СОУ 10.1.05411357.010:2014 Система забезпечення надійного та безпечного функціонування гірничих виробок із анкерним кріпленням. Загальні технічні вимоги
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа10.1.05411357.010:2014
РозробникІнститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України
Орган, що прийнявІнститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ІЗ АНКЕРНИМ КРІПЛЕННЯМ
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Міненерговугілля України
Київ

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

РОЗРОБНИКИ: А.Булат, академік НАН України, д-р техн. наук (керівник); О.Круковський, д-р техн. наук (відповідальний виконавець); Ю.Буліч; А.Бурков; О.Вівчаренко, канд. техн. наук; О.Деміденко; А.Дєньгін, канд. техн. наук; С.Курносов, д-р техн. наук; С.Лещінський; В.Пілюгин, д-р техн. наук; І.Попович; О.Рябцєв, канд. техн. наук; І.Слащов, канд. техн. наук; А.Смірнов, канд. пол. наук; В.Хворостян; Ю.Чередніченко, канд.техн. наук; І.Ященко, канд. техн. наук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.11.2014 р. № 801

3 НА ЗАМІНУ СОУ 10.1.05411357.010:2008 “Система забезпечення надійного й безпечного функціонування гірничих виробок із анкерним кріпленням. Загальні технічні вимоги”.

4 ПОГОДЖЕНО листом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) від 27.11.2014 р. № 8539/0/2-3а/6/14

Зміст

Вступ

1 Сфера застосування 

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, скорочення та познаки

4 Загальні положення

5 Класифікація та умови застосування анкерного кріплення

6 Проектування анкерних і анкерно-рамних конструкцій кріплення гірничих виробок

7 Вимоги до передпроектних робіт

8 Вимоги до проектування анкерного кріплення

9 Вимоги до спорудження виробок із анкерним кріпленням 

10 Вимоги до експлуатації виробок із анкерним кріпленням

11 Вимоги до матеріалів, виробів, які застосовують при зведенні конструкцій анкерного кріплення

12 Вимоги до випробувань анкерного кріплення та його елементів

13 Вимоги до моніторингу виробок із анкерним та анкерно-рамним кріпленням

Додаток А. Журнал гірничої виробки із анкерним кріпленням

Додаток Б. Інструкції розрахунку параметрів анкерного та анкерно­рамного кріплення

Додаток В. План-карта спорудження гірничої виробки із анкерним кріпленням

Додаток Г. Бібліографія

ВСТУП

Анкерне кріплення за всіма техніко-економічними показниками має значні переваги у порівнянні з традиційними видами кріплення і за умов дотримання вимог нормативів щодо сфери застосування конструкцій, технології їх зведення із використанням регламентованих нормативами сировини, матеріалів, виробів, виконанням вимог щодо проектування, спорудження, експлуатації та моніторингу дозволяє:

- забезпечити надійне та безпечне функціонування гірничих виробок протягом всього терміну їх експлуатації;

- підняти навантаження на очисний вибій;

- підвищити середні темпи проведення гірничих виробок;

- зменшити зміщення порід у виробку та за рахунок цього скоротити обсяги ремонтів при їх проведенні та експлуатації;

- спростити схеми організації гірничих робіт;

- значно покращити умови та безпеку праці шахтарів, економічні та виробничі показники роботи шахт.

Надійність та безпека функціонування гірничих виробок із анкерним кріпленням забезпечується системним підходом (Система) до всіх аспектів його застосування, таких як:

- вибір класу конструкцій, який відповідає конкретному призначенню виробки, умовам її проведення та експлуатації;

- розробка, виготовлення та застосування елементів кріплення та обладнання для його зведення;

- проектування, спорудження та експлуатація гірничих виробок, контроль усіх робіт, що містять можливості для виникнення неприпустимих помилок та прихованих дефектів;

- моніторинг стану виробок при їх спорудженні та експлуатації.

СТАНДАРТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ІЗ АНКЕРНИМ КРІПЛЕННЯМ.
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Чинний від 2014-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги цього стандарту поширюються на анкерне кріплення самостійне і комбіноване капітальних, підготовлюючих із різними термінами експлуатації та підготовчих виробок, які погашають чи підтримують услід за лавою, проведених по простяганню або у хрест до простягання із кутом нахилу їх покрівлі до 20o, по падінню із кутом нахилу до 25o.

1.2 Вимоги цього стандарту поширюються на організації і підприємства, що належать до сфери управління Міненерговугілля і мають відповідні повноваження та кваліфікаційну спроможність щодо розробки, проектування, виробництва, експертизи, інспектування, контролю чи застосування анкерного і анкерно-рамного кріплення та всіх видів його забезпечення при розробці вугільних родовищ України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности (Надійність техніки. Склад та загальні правила встановлення вимог з надійності)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробування на розтягування)

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение (Сталь арматурна. Методи випробування на розтягування)

ГОСТ 18957-73 Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия (Тензометри для вимірювання лінійних деформацій будівельних матеріалів і конструкцій. Загальні технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 19256:2008 Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры (Стержні під накатування метричної різьби. Діаметри)

ГСТУ 101.00159226.001:2003 Правила підробки будівель, споруд і природних об’єктів при видобуванні вугілля підземним способом

СОУ-Н 10.1.05411357.011:2007 Система забезпечення надійного та безпечного функціонування гірничих виробок із анкерним кріпленням. Правила виконання робіт

СОУ 10.1-00185790.002-2005 Правила технічної експлуатації вугільних шахт

СОУ 10.1-00185790.011-2007 Підготовчі виробки на пологих пластах. Вибір кріплення, способів і засобів охорони

СОУ 10.1-00174131.004-2006 Підземні гірничі виробки вугільних шахт. Правила виконання робіт

НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-5.36-96 Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ДБН А.2.2-3-2012 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

СНиП ІІ-94-80 Подземные горные выработки (Підземні гірничі виробки)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАКИ

Нижче надано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 анкерне кріплення (АК)

Система анкерів, підхоплення і затягування, встановлені згідно із вимогами цього стандарту та спеціально розробленими на його основі технологіями, схемами, проектами і паспортами для формування із приконтурних гірських порід конструкцій комбінованого або самостійного анкерного кріплення певного виду, складу, потужності та призначення.

3.2 анкерне кріплення - проста конструкція (АКпр)

Конструкція анкерного кріплення виробки, силова частина перекриття

якої сформована системою анкерів, що встановлені у площині її поперечного перерізу, та блокує розвиток тріщин тільки в одному напрямі, на їх розвиток у двох інших головних напрямках не впливає.

3.3 анкерне кріплення - підсилена конструкція (АКпс)

Конструкція анкерного кріплення виробки, силова частина перекриття

якої блокує розвиток тріщин у двох із трьох головних напрямків.

3.4 анкерне кріплення - потужна конструкція (АКпт)

Конструкція анкерного кріплення виробки, силова частина перекриття

якої блокує розвиток тріщин в усіх головних напрямках.

3.5 анкери основні (ОА)

Анкери перекриття, за допомогою яких формують силовий елемент перекриття виробки. Елемент конструкції, що в залежності від параметрів анкерів, схеми їх розміщення визначає її потужність відносно здатності блокувати вільні зміщення гірських порід у виробку.

3.6 анкери перекриття додаткові (ДА)

Анкери перекриття, за допомогою яких створюють підпору для силової частини перекриття виробки. Елемент конструкції, за допомогою якого здійснюється керування роботою конструкції АК залежно від призначення виробки.

3.7 анкери бокові (БА)

Анкери в боках виробки, за допомогою яких формують опори конструкції АК.

3.8 анкери підошви (ПА)

Анкери в боках виробки, за допомогою яких формують основу конструкції АК.

3.9 анкери канатні (КА)

Анкери з тросу глибокого закладення застосовують як допоміжний вид кріплення в складних і особливо складних умовах.

3.10 безпека гірничої виробки із анкерним кріпленням

Відсутність ризику, пов’язаного з можливістю виникнення аварійних ситуацій у разі дотримання встановлених вимог.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com