ДСТУ Б EN 12667:2016 Теплоізоляційні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Випробування теплового опору методом гарячої захищеної пластини, оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім значеннями теплового опору (EN 12667:2001, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 12667:2016 Теплоізоляційні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Випробування теплового опору методом гарячої захищеної пластини, оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім значеннями теплового опору (EN 12667:2001, IDT)
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття01.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 01.07.2016 № 199 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 12667:2016
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12667:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ
Випробування теплового опору методом гарячої захищеної пластини,
оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім значеннями теплового опору

(EN 12667:2001, IDT)
ДСТУ Б EN 12667:2016

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд", ПК 1 "Теплоізоляція будівель"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Г. Кисіль; Є. Фаренюк, канд. техн. наук; О. Декуша, канд. техн. наук; Л. Воробйов, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 01.07.2016 р. №199, чинний з 2017-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12667:2001 Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance (Теплові характеристики будівельних матеріалів та виробів - Визначення теплового опору методом гарячої захищеної пластини та методом вимірювання теплового потоку - Матеріали і вироби з високим і середнім значеннями теплового опору )

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення та познаки

4 Суть методу

5 Прилади

6 Зразки для випробувань

7 Методика проведення випробувань 

8 Обчислення

9 Звіт про випробування

Додаток А (обов'язковий) Умови виконання вимірювань теплофізичних властивостей

Додаток В (обов'язковий) Вимоги до технічних характеристик приладу із захищеною гарячою пластиною та до умов випробувань

Додаток С (обов'язковий) Вимоги до технічних характеристик приладу і умов випробувань - Прилад, оснащений перетворювачем теплового потоку

Додаток D (обов'язковий) Конструктивні рішення приладів 

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

 

CONTENTS

Foreword

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Definitions, symbols and units

4  Principle

5 Apparatus

6 Test specimens

7 Testing procedure

8 Calculation

9 Test report

Annex A (informative)

Limitations to the implementation of the measurement principle and on measurable properties

Annex В (informative) Limits for equipment performance and test conditions - Guarded hot plate

Annex С (informative) Limits for equipment performance and test conditions - Heat flow meter

Annex D (normative) Equipment design

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 12667:2016 "Теплоізоляційні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Випробування теплового опору методом гарячої захищеної пластини, оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім значеннями теплового опору" (EN 12667:2001, ЮТ), прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 12667:2001 "Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance".

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 302 "Енерго- ефективність будівель і споруд".

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України..

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-  слова "цей європейський стандарт", "цей документ" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", перша сторінка - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-  долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 89 "Теплові характеристики будівель і будівельних конструкцій", секретаріатом якого керує SIS.

Цей стандарт повинен отримати статус національного стандарту або шляхом публікації ідентичного тексту, або шляхом схвалення, але не пізніше липня 2001 року, і національні стандарти, що суперечать один одному, мають бути скасовані не пізніше грудня 2001 року.

Національне пояснення

Цей національний стандарт набуває чинності відповідно до наказу Мінрегіону.

Цей стандарт є одним із серії стандартів на методи теплотехнічних випробувань, які підтримують стандарти якості продукції для будівельних матеріалів.

Додатки А, В, С і D - обов'язкові.

Відповідно до правил внутрішнього розпорядку CEN/CENELEC національні організації зі стандартизації таких країн зобов'язані застосовувати цей Європейський стандарт: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Сполучене Королівство.

 

FOREWORD

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 89 "Thermal insulating materials and products", the secretariat of which is held by SIS..

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by July 2001, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by December 2001.

This document is one of a series of standards on thermal test methods which support product standards for building materials.

The annexes А, В, С and D are normative.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ
Випробування теплового опору методом гарячої захищеної пластини,
оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім значеннями теплового опору

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Испытания теплового сопротивления методом горячей защищенной пластины,
оснащенной тепломером материалов с высоким и средним значениями теплового сопротивления

THERMAL PERFORMANCE OF BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS
Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods.
Products of high and medium thermal resistance

Чинний від 2017-04-01

ВСТУП

Теплотехнічні властивості у сталому стані можуть бути виміряні за допомогою ряду стандартних методів випробувань: вибір найбільш доречного методу залежить від характеристик зразка. Цей стандарт поширюється тільки на метод гарячої захищеної пластини і метод вимірювання теплового потоку.

Для планового випробування оператору з цих двох методів необхідний тільки цей стандарт і відповідний стандарт на зразок випробувального матеріалу, який може встановлювати додаткові вимоги, пов'язані з підготовкою зразка до умов випробування.

Детальні вимоги до вимірювань в будь-яких умовах випробувань на опір теплопередачі будь-якого сумісного плоского зразка наведені:

- для методу із захищеною гарячою пластиною у ISO 8302:1991 і EN 1946-2:1999;

- для методу вимірювання теплового потоку в ISO 8301:1991 та EN 1946-3:1999.

Цей стандарт містить загальну інформацію про прилади, всі належні обмеження для проектування і експлуатації устаткування, а також специфікацію процедури випробувань для зразків з високим і середнім тепловим опором відповідно до технічних характеристик (наприклад, Європейський стандарт на продукцію або Європейський технічний дозвіл). Наведена технічна інформація в ISO 8301:1991 і ISO 8302:1991 рівнозначна для обох методів.

Він призначений тільки для проведення постійних випробувань зразків (в межах обмежень по товщині і неоднорідності тощо, наведених в додатку А) з використанням обладнання, яке було виготовлено відповідно до 5.1 і яке вже було перевірено відповідно до EN 1946-3:1999 або EN 1946-2:1999.

Він також включає в себе приклади конструкцій обладнання, які відповідають вимогам 5.1. Таким чином, оцінка точності обладнання не вимагає аналізу похибки, а тільки перевірку справності обладнання.

Вимірювання на зразках з середнім і низьким тепловим опором і на вологих зразках будь-якого теплового опору розглянуто у EN 12664. Вимірювання на товстих зразках високого і середнього теплового опору розглянуто у EN 12939.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає принципи і порядок проведення випробувань з визначення теплового опору методами захищеної гарячої пластини або вимірювання теплового потоку з тепловим опором випробувальних зразків не менше 0,5 м2К/Вт.

Примітка 1. Наведена вище межа обумовлена дією контактних теплових опорів. Верхня межа для виміряного теплового опору залежить від ряду факторів, описаних в цьому стандарті, але конкретне значення не може бути наведене.

Це в принципі можна застосувати до будь-якої середньої температури випробування, але конструкція устаткування, наведена в додатку D, по суті, призначена для роботи між мінімальною температурою блока охолодження від -100 °С і максимальною температурою нагрівального блока +100 °С.

Примітка 2. Межі допустимої середньої температури випробування визначаються тільки матеріалами, що використовуються в конструкції апарата і допоміжного обладнання.

Це забезпечує додаткові обмеження для умов ефективності роботи обладнання і випробувань.

Стандарт не надає загальних процедур проектування обладнання, аналізу похибок обладнання, перевірки працездатності обладнання.

Він наводить приклад конструкції обладнання, що відповідає вимогам, викладеним у цьому стандарті.

Цей стандарт не надає загальної інструкції і довідкової інформації (наприклад, властивості теплопередачі, продуктозалежної підготовки зразків, процедури, що вимагає кілька вимірів для оцінки впливу неоднорідностей зразків, для перевірки зразків, товщина яких перевищує можливості приладу і таких, щоб оцінити значимість впливу товщини). Через ці обмеження цей стандарт використовують в поєднанні зі стандартом на продукцію, який має відношення до продукту тестування.

Незважаючи на те, що стандарт призначений в першу чергу для будівельних матеріалів, він також може бути використаний для зразків будь-якого матеріалу, який відповідає зазначеним вимогам.

Цей стандарт не поширюється на вологі вироби будь-якого теплового опору або вироби великої товщини з високим і середнім тепловим опором.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт включає датовані або недатовані посилання, положення з інших стандартів. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях в тексті, а стандарти перераховані нижче. Для датованих посилань наступні зміни або перегляд будь-якого з цих стандартів відповідають цьому стандарту тільки при внесенні до нього змін або при перегляді. Для недатованих посилань - останнє видання стандарту, на який посилаються (включаючи будь-які поправки).

Примітка. Посилання на ISO 8301:1991 і ISO 8302:1991 не відповідають повністю методам випробувань, але обмежені такими питаннями, як конструкції обладнання і перевірка працездатності, не охоплені європейськими стандартами або їх частинами; посилання на ISO 8301:1991 або ISO 8302:1991 не потрібні для звичайного тестування відповідно до цього стандарту.

EN 1946-2 Теплові характеристики будівельних виробів і компонентів. Специфічні критерії для оцінки лабораторій, які проводять вимірювання теплопередавальних властивостей. - Частина 2: Вимірювання методом захищеної гарячої пластини.

EN 1946-3 Теплові характеристики будівельних виробів і компонентів. Специфічні критерії для оцінки лабораторій, які проводять вимірювання теплопередавальних властивостей. - Частина 3: Вимірювання методом теплового потоку.

EN 12664 Матеріали і вироби будівельні. Теплотехнічні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Визначення опору теплопередачі методом захищеної гарячої пластини і методом теплового потоку. Сухі та вологі вироби із середнім і низьким опором теплопередачі.

EN 12939 Матеріали і вироби будівельні великої товщини з високим і середнім тепловим опором. Визначення теплового опору методом захищеної гарячої пластини і методом теплового потоку.

EN ISO 7345 Теплова ізоляція. Фізичні величини та визначення (ISO 7345:1987).

ISO 8301 Теплоізоляція. Визначення теплового опору та відповідних характеристик у стаціонарному режимі. Вимірювачі теплового потоку.

ISO 8302 Теплоізоляція. Визначення теплового опору та відповідних характеристик у стаціонарному режимі. Метод захищеної гарячої плити.

INTRODUCTION

Steady state heat transfer properties may be measured by a number of standardized test methods: the choice of the most appropriate method depends on specimen characteristics. This standard covers the guarded hot plate and the heat flow meter methods only.

For routine testing, the operator of these two methods needs only this standard and the relevant product standard, which may impose additional requirements related to specimen preparation or testing conditions.

Detailed requirements for measurements in any testing condition of thermal resistance of any compatible plane specimen are given:

-  for the guarded hot plate method, in ISO 8302:1991 and EN 1946-2:1999;

-  for the heat flow meter method, in ISO 8301:1991 and EN 1946-3:1999.

This standard provides general information on the apparatus, all mandatory limits for the equipment design and operation, and the specification of testing procedure, for specimens, with high and medium thermal resistance, described in relevant technical specifications (e.g. a European product standard or a European technical approval). The information given is technically equivalent to that in ISO 8301:1991 and ISO 8302:1991, for both these methods. It is only intended for the routine testing of specimens (within the limitations of thickness and inhomogeneity etc. given in annex A) using equipment which has been constructed according to 5.1 and which has already been validated according to EN 1946-3:1999 or EN 1946-2:1999.

It also includes examples of equipment designs that meet the requirements of 5.1, so that the assessment of the accuracy of equipment designed accordingly does not need an error analysis but only the equipment performance check.

Measurements on products of medium and low thermal resistance and on moist products of any thermal resistance are covered in EN 12664. Measurements on thick products of high and medium thermal resistance are covered in EN 12939.

1 SCOPE

This standard specifies principles and testing procedures for determining, by means of the guarded hot plate or heat flow meter methods, the thermal resistance of test specimens having a thermal resistance of not less than 0,5 m2K/W

NOTE 1 The above limit is due to the effect of contact thermal resistances. An upper limit for measurable thermal resistance depends upon a number of factors described in this standard, but a unique figure cannot be assigned.

It applies in principle to any mean test temperature, but the equipment design in annex D is essentially intended to operate between a minimum cooling unit temperature of -100 °С and maximum heating unit temperature of +100 °С.

NOTE 2 Limits to the mean test temperature are only imposed by the materials used in the apparatus construction and by ancillary equipment.

It supplies additional limits for equipment performance and test conditions.

It does not supply general equipment design procedures, equipment error analysis, equipment performance check or the assessment of equipment accuracy.

It supplies example designs of equipment complying with the requirements set down in this standard.

This standard does not supply general guidance and background information (e.g. the heat transfer property to be reported, product-dependent specimen preparations, procedures requiring multiple measurements, such as those to assess the effect of specimen non-homogeneities, those to test specimens whose thickness exceeds the apparatus capabilities, and those to assess the relevance of the thickness effect). Due to these limitations, this standard should be used in conjunction with the product standard relevant to the product to be tested.

Although intended primarily for building materials, it can also be used for specimens of any material that conforms to the requirements specified.

This standard does not cover measurements on moist products of any thermal resistance or measurements on thick products of high and medium thermal resistance.

2 NORMATIVE REFERENCES

This standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred applies (including amendments).

NOTE References to ISO 8301:1991 and ISO 8302:1991 do not cover the complete test methods, but are limited to such items as equipment design and performance check, not covered by European Standards or parts of them; references to ISO 8301:1991 or ISO 8302:1991 are not needed for routine testing according to this standard.

EN 1946-2 Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 2: Measurements by guarded hot plate method

EN1946-3 Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 3: Measurements by heat flow meter method.

EN 12664 Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance.

EN 12939 Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Thick products of high and medium thermal resistance.

EN ISO 7345 Thermal insulation - Physical quantities and definitions (ISO 7345:1987).

ISO 8301 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus.

ISO 8302 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Guarded hot plate apparatus.

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com