ДСТУ Б EN 12091:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості (EN 12091:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 12091:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості (EN 12091:2013, IDT)
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття02.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 02.07.2016 № 215 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12091:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Визначення морозостійкості

 (EN 12091:2013, IDT)
ДСТУ Б EN 12091:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДП "УкрНДНЦ" 
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд", ПК 1 "Теплоізоляція будівель"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Г. Кисіль; Н. Гладченко; Є. Фаренюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 02.07.2017 р. № 215, чинний з 2017-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12091:2013 Thermal insulating productsfor building applications.Determination of freeze-thaw resistance (Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

CONTENTS

Національний вступ.

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання.

3 Терміни та визначення

4 Суть методу

5 Обладнання

6 Випробувальні зразки

7 Проведення випробувань

8 Розрахунок та оформлення результатів

9 Точність вимірювань

10 Протокол випробувань

Додаток НА (довідковий)

Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 12091:2016 "Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості" (EN 12091:2013, IDT), прийнятий методом перекладу, -ідентичний щодо EN 12091:2013 "Thermal insulating products for building applications. Determination of freeze-thaw resistance".

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 302 "Енерго-ефективність будівель і споруд".

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідаIDTь законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", перша сторінка - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- до передмови долучено Національне пояснення;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних докуметів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 88 "Теплоізоляційні матеріали та вироби", секретаріатом якого керує DIN.

Цей стандарт отримає статус національного стандарту або шляхом публікації ідентичного тексту, або шляхом схвалення, але не пізніше вересня 2013 року, і національні стандарти, що суперечать один одному, скасовуються не пізніше вересня 2013 року.

FOREWORD

This document (EN 12091:2013) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 88 Thermal insulating materials and products", the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 2013, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2013.

Національне пояснення

Цей національний стандарт набуває чинності відповідно до наказу Мінрегіону.

Слід звернути увагу на можливість того, що деякі елементи цього стандарту можуть бути об'єктом патентних прав. CEN [і/або CENELEC] не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх патентних прав.

Цей документ замінює EN 12091:1997. Перегляд цього стандарту не містить жодних істотних змін, лише незначні виправлення і уточнення редакційного характеру.

Цей стандарт є одним із серії стандартів, що встановлюють методи випробувань для визначення розмірів і властивостей теплоізоляційних матеріалів і виробів. Він підтримує ряд стандартів з технічних умов для теплоізоляційних матеріалів і виробів, які випливають з Директиви Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів щодо будівельної продукції (Директива 89/106/ЕЕС) шляхом розгляду необхідних вимог.

Цей стандарт був розроблений для застосування при випробуваннях виробів будівельного призначення, але він також може бути використаний і в інших сферах, де це доречно.

Цей стандарт є одним з наступної групи взаємопов'язаних стандартів щодо методів випробувань для визначення розмірів і властивостей теплоізоляційних матеріалів і виробів, які підпадають під дію CEN/TC 88:

EN 822 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення довжини і ширини

EN 823 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини 

EN 824 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення прямокутності

EN 825 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення площинності 

ЕN 826 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення міцності при стиску

ЕN 1602 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення уявної густини

ЕN 1603 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення стабільності розмірів при постійних нормальних лабораторних умовах (температура 23 АС і відносна вологість повітря 50 %)

EN 1604 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення стабільності розмірів при заданій температурі і вологості

ЕN 1605 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення деформації при заданому стискальному навантаженні і температурі

ЕN 1606 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення повзучості при стиску

EN 1607 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення границі міцності на розрив перпендикулярно до лицьових поверхонь

ЕN 1608 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення границі міцності на розрив паралельно до лицьових поверхонь 

EN 1609 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при частковому зануренні

ЕN 12085 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення лінійних розмірів випробувальних зразків 

ЕN 12086 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності

ЕN 12087 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при тривалому зануренні

ЕN 12088 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення дифузійного водопоглинання протягом тривалого часу

EN 12089 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик згину

EN 12090 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик зсуву

ЕN 12091 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості

ЕN 12429 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Кондиціонування до рівноважної вологості при встановленій температурі і вологості

EN 12430 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик виробу при дії точкового навантаження 

ЕN 12431 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах

ЕN 13793 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик виробів під дією циклічних навантажень

EN 13820 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення вмісту органічних речовин

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Визначення морозостійкості

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Определение морозостойкости

THERMAL INSULATING PRODUCTS FOR BUILDING APPLICATIONS
Determination of freeze-thaw resistance

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до засобів випробувань та процедури при визначенні впливу послідовних циклів заморожування за температури мінус 20 АС і відтавання у воді за температури плюс 20 АС на зміну механічних властивостей виробів і вміст у них вологи. Цей стандарт поширюється на теплоізоляційні вироби.

Випробування згідно з цим стандартом передбачають імітацію умов експлуатації, за яких теплоізоляційні вироби піддають впливам вологи та низьких температур, що спостерігається, наприклад, в інверсійних дахах або незахищених ізоляційних матеріалах підлоги. Даний метод не рекомендується застосовувати для всіх теплоізоляційних виробів. Застосування методу за цим стандартом має бути зазначено в стандартах та технічних умовах на вироби.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні стандарти, на які є повністю або частково нормативні посилання в даному стандарті, є необхідною умовою для їх застосування. Для датованих посилань застосовують тільки зазначене видання. Для недатованих посилань - останнє видання стандарту, на який посилаються (включаючи будь-які поправки).

EN 826 Теплоізоляційні матеріали, які використовують у будівництві. Визначення міцності при стиску

EN 12087 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при тривалому зануренні

ЕN 12088 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення дифузійного водопоглинання протягом тривалого часу

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com