ДСТУ Б EN 12431:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах (EN 12431:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 12431:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах (EN 12431:2013, IDT)
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття02.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 02.07.2016 № 215 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12431:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах

(EN 12431:2013, IDT)
ДСТУ Б EN 12431:2016

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд", ПК 1 "Теплоізоляція будівель"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Г. Кисіль; Є. Фаренюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 02.07.2016 р. № 215, чинний з 2017-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12431:2013 Thermal insulating productsfor building applications - Determination of thickness for floating floor insulating products (Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини в плаваючих підлогах)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Сутність методу

5 Засоби вимірювання і допоміжне обладнання

6 Зразки для вимірювань

7 Проведення вимірювань

8 Обробка результатів випробувань

9 Точність методу

10 Звіт про випробування

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

CONTENTS

Foreword

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Principle

5 Apparatus

6 Test specimens

7 Procedure

8 Calculation and expression of results

9 Accuracy of measurement

10 Test report

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 12431:2016 "Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах" (EN 12431:2013, IDT), прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 12086:1997 "Thermal insulating productsfor building applications - Determination of thickness for floating floor insulating products".

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 302 "Енерго- ефективність будівель і споруд".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", перша сторінка - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті)

Копії нормативних докуметів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 88 "Теплоізоляційні матеріали та вироби", секретаріатом якого керує DIN.

Цей стандарт отримає статус національного стандарту або шляхом публікації ідентичного тексту, або шляхом схвалення, але не пізніше вересня 2013 року, і національні стандарти, що суперечать один одному, скасовуються не пізніше вересня 2013 року.

Національне пояснення

Цей національний стандарт набуває чинності відповідно до наказу Мінрегіону.

Цей документ замінює EN 12431:1998.

Перегляд цього стандарту не містить жодних істотних змін, лише незначні виправлення і уточнення редакційного характеру.

Цей стандарт є одним із серії стандартів, що встановлюють методи випробувань для визначення розмірів і властивостей теплоізоляційних матеріалів і виробів. Він підтримує ряд стандартів з технічних умов для теплоізоляційних матеріалів і виробів, які випливають з Директиви Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів щодо будівельної продукції (Директива 89/106/ЕЕС) шляхом розгляду необхідних вимог.

Цей стандарт був розроблений для застосування при випробуваннях виробів будівельного призначення, але він також може бути використаний і в інших сферах, де це доречно. Цей стандарт є одним з наступної групи взаємопов'язаних стандартів щодо методів випробувань для визначення розмірів і властивостей теплоізоляційних матеріалів і виробів, які підпадають під дію CEN/TC 88:

EN 822 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення довжини і ширини

EN 823 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини

EN 824 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення прямокутності

EN 825 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення площинності

EN 826 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення міцності при стиску

EN 1602 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення уявної густини

EN 1603 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення стабільності розмірів за постійних нормальних лабораторних умов (температура 23 °С і відносна вологість повітря 50 %)

EN 1604 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення стабільності розмірів за заданої температури і вологості

EN 1605 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення деформації за заданого стискального навантаження і температури

EN 1606 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення повзучості при стиску

EN 1607 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення границі міцності на розрив перпендикулярно до лицьових поверхонь

EN 1608 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення границі міцності на розрив паралельно лицьовим поверхням

EN 1609 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при частковому зануренні

EN 12085 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення лінійних розмірів випробувальних зразків

EN 12086 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності

EN 12087 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при тривалому зануренні

EN 12088 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення дифузійного водопоглинання протягом тривалого часу

EN 12089 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик згину

EN 12090 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик зсуву

EN 12091 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості

EN 12429 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Кондиціонування до рівноважної вологості за встановленої температури і вологості

EN 12430 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик виробу при дії точкового навантаження

EN 12431 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах

EN 13793 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик виробів під дією циклічних навантажень

EN 13820 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення вмісту органічних речовин

Відповідно до правил внутрішнього розпорядку CEN/CENELEC цей стандарт зобов'язані застосовувати національні організації зі стандартизації таких країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Колишня Югославська Республіка Македонія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польша, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Сполучене Королівство.

FOREWORD

This document (EN 12431:2013) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 88 "Thermal insulating materials and products", the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 2013, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2013.

This document supersedes EN 12431:1998.

The revision of this standard contains no major changes, only minor corrections and clarifications of an editorial nature.

This European Standard is one of a series of standards which specify test methods for determining dimensions and properties of thermal insulating materials and products. It supports a series of product standards for thermal insulating materials and products which derive from the Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (Directive 89/106/EEC) through the consideration of the essential requirements.

This European Standard has been drafted for applications in buildings but it may also be used in other areas where it is relevant.

This European test standard is one of the following group of interrelated standards on test methods for determining dimensions and properties of thermal insulation materials and products, all of which fall within the scope of CEN/TC 88:

EN 822 Thermal insulating products for building applications - Determination of length and width

EN 823 Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness

EN 824 Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness

EN 825 Thermal insulating products for building applications - Determination of flatness

EN 826 Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour

EN 1602 Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density

EN 1603 Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °С/ 50 % relative humidity)

EN 1604 Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions

EN 1605 Thermal insulating products for building applications - Determination of deformation under specified compressive load and temperature conditions

EN 1606 Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep

EN 1607 Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces

EN 1608 Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces

EN 1609 Thermal insulating products for building applications - Determination of short term water absorption by partial immersion

EN 12085 Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens

EN 12086 Thermal insulating products for building applications - Determination of water vapour transmission properties

EN 12087 Thermal insulating products for building applications - Determination of long term water absorption by immersion

EN 12088 Thermal insulating products for building applications- Determination of long term water absorption by diffusion

EN 12089 Thermal insulating products for building applications - Determination of bending behavior

EN 12090 Thermal insulating products for building applications - Determination of shear behavior

EN 12091 Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze thaw resistance

EN 12429, Thermal insulating products for building applications - Conditioning to moisture equilibrium under specified temperature and humidity conditions

EN 12430, Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under point load

EN 12431, Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness for floating floor insulating products

EN 13793, Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under cyclic loading

EN 13820, Thermal insulating materials for building applications - Determination of organic content

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Определение толщины теплоизоляции в плавающих полах

THERMAL INSULATING PRODUCTSFOR BUILDING APPLICATIONS -
Determination of thickness for floating floor insulating products

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт до засобів випробувань і методик визначення товщини теплоізоляційного матеріалу для ізоляції від ударного шуму у плаваючих підлогах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні стандарти, на які є повністю або частково нормативні посилання в даному стандарті, є необхідною умовою для їх застосування. Для датованих посилань застосовують тільки зазначене видання. Для недато- ваних посилань - останнє видання стандарту, на який посилаються (включаючи будь-які поправки).

EN 12085, Теплоізоляційні вироби, що застосовуються в будівництві. Визначення лінійних розмірів зразків для випробувань

1 SCOPE

This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the thickness of thermal insulating products for impact sound insulation in floating floor applications.

2 NORMATIVE REFERENCES

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 12085, Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com