ДСТУ EN 1149-3:2015 Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду (EN 1149-3:2004, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1149-3:2015 Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду (EN 1149-3:2004, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття27.11.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 27.11.2015 № 164 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1149-3:2015
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Одяг захисний

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду
(EN 1149-3:2004, IDТ)

ДСТУ EN 1149-3:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний інститут судових, економіко-правових та технічних експертних досліджень» і Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Белова, Л. Мужановська, Т. Озерова, Л. Руденко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 27 листопада 2015 р. № 164 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1149-3:2004 Protective clothing — Electrostatic properties — Part 3: Test methods for measurement of charge decay (Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду) та внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь- яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1149-3:2004

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи випробування

5 Протокол випробування

Додаток А Пояснення

Додаток ZA Взаємозв’язок між положеннями EN 1149-3:2004 та основними вимогами Директиви 89/686/ЕЕС

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 1149-3:2004 Protective clothing — Electrostatic properties — Part 3: Test methods for measurement of charge decay (Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 1149-3:2004 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА, що містить перелік національних стандартів України, згар- монізованих з європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті.

EN 1149 із загальною назвою «Одяг захисний. Електростатичні властивості» складається з наведених нижче частин:

Частина 1. Метод вимірювання питомого поверхневого опору;

Частина 2. Метод вимірювання електричного опору матеріалу (об’ємного опору);

Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду;

Частина 4. Тестування одягу (стандарт перебуває на розгляді);

Частина 5. Характеристика матеріалів та вимоги до дизайну.

Наразі замість EN 1149-1:1995, на який є посилання в цьому стандарті, чинний EN 1149-1:2006.

ВСТУП до EN 1149-3:2004

Цей стандарт є частиною групи стандартів на методи випробування та вимоги до захисного одягу від статичної електрики. Різні частини стандарту потрібні для різних сфер застосування і різних матеріалів, з яких виготовляють захисний одяг.

Цей стандарт описує два методи вимірювання швидкості розсіювання електростатичного заряду матеріалів для захисного одягу, а саме спаду заряду. В обох випадках спостерігають за створеним електростатичним полем за допомогою безконтактних приладів для вимірювання напруженості поля. Принципова відмінність між цими методами полягає у способі створення електростатичного заряду. В основі трибоелектричного накопичення заряду лежить формування заряду під час контакту двох матеріалів, їх тертя та подальшого роз’єднання. Індукційне накопичення заряду передбачає розміщення електрода під випробувальною поверхнею та зростання його заряду до заданого потенціалу. Індукований заряд на випробувальному матеріалі впливає на нульове поле, за яким спостерігають за допомогою електрода для вимірювання поля, розміщеного над випробувальною поверхнею.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Одяг захисний
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду

Одежда защитная
ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Часть 3. Методы измерения убывания заряда

Protective clothing
ELECTROSTATIC PROPERTIES
 Part 3. Test methods for measurement of charge decay

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає методи вимірювання спаду заряду з поверхні матеріалів захисного одягу. Методи випробування поширюються на однорідні та неоднорідні матеріали з поверхневими провідними волокнами і каркасними провідними волокнами.

Примітка. Додаткову інформацію наведено в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 340:2003 Protective clothing — General requirements

EN 1149-1:1995 Protective clothing — Electrostatic properties — Part 1: Surface resistivity (test methods and requirements).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 340:2003 Одяг захисний. Загальні вимоги

EN 1149-1:1995 Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи випробування та вимоги).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com