ДСТУ EN ISO 20349:2015 Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробування (EN ISO 20349:2010, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 20349:2015 Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробування (EN ISO 20349:2010, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття27.11.2015
Дата скасування дії 01.12.2020
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN ISO 20349-1:2019 (EN ISO 20349-1:2017, IDT; ISO 20349-1:2017, IDT), ДСТУ EN ISO 20349-2:2019 (EN ISO 20349-2:2017, IDT; ISO 20349-2:2017, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 27.11.2015 № 164 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа20349:2015
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.12.2020 згідно з наказом від 13.11.2019 № 349
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту

ВЗУТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ТЕРМІЧНИХ РИЗИКІВ
І БРИЗОК РОЗПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ
В ЛИВАРНЯХ І ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ

Вимоги та методи випробування
(EN ISO 20349:2010, IDТ)

ДСТУ EN ISO 20349:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний інститут судових, економіко-правових та технічних експертних досліджень» і Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Белова, Л. Мужановська, Т. Озерова, Л. Руденко (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 27 листопада 2015 р. № 164 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 20349:2010 Personal protective equipment — Footwear protecting against thermal risks and molten metal splashes as found in foundries and welding — Requirements and test method*(Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробовування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

5 Спеціальні вимоги

6 Маркування

7 Інформація, яку надає виробник

Додаток А Метод випробовування взуття на стійкість до впливу розплавленого металу

Додаток В Оцінювання ергономічних властивостей та сумісності взуття

Додаток С Метод визначання стійкості матеріалу верху взуття до займання

Додаток ZA Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 20349:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 89/686/ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN ISO 20349:2010 Personal protective equipment — Footwear protecting against thermal risks and molten metal splashes as found in foundries and welding — Requirements and test method (Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробовування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуки «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографія» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова»;

— долучено національний додаток НА, в якому наведено перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними та європейськими документами, посилання на які є в цьому стандарті.

На цей час замість ISO 7000:2014, на який є посилання в цьому стандарті, чинний ДСТУ ISO 7000:2004, замість ISO 20344:2011 — ДСТУ EN ISO 20344:2009 і замість ISO 20345:2011 — ДСТУ EN ISO 20345:2009.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати у Національному фонді нормативних документів.

ДСТУ EN ISO 20349:2015
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ВЗУТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ТЕРМІЧНИХ РИЗИКІВ І БРИЗОК РОЗПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ В ЛИВАРНЯХ І ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ
Вимоги та методи випробування

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБУВЬ ЗАЩИТНАЯ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ И ВЫПЛЕСКОВ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ СВАРКЕ
Требования и методы испытаний

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
FOOTWEAR PROTECTING AGAINST THERMAL RISKS AND MOLTEN METAL SPLASHES AS FOUND IN FOUNDRIES AND WELDING
Requirements and test method

Чинний від 2017-01 -01

УВАГА! Цей стандарт передбачає використання речовин та/або процедур, які можуть бути шкідливими для здоров’я, якщо відповідних запобіжних заходів не буде вжито. Це стосується тільки технічної придатності і не звільняє користувача від юридичних зобов’язань стосовно здоров’я та безпеки на будь-якому етапі.

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до взуття для захисту від термічних ризиків та бризок розплавленого заліза і алюмінію, які можуть утворюватися під час виконання робіт у ливарнях, під час зварювання та аналогічних процесів.

Взуття, що відповідає вимогам цього стандарту, має також забезпечувати захист згідно з ISO 20345.

Примітка. Гетри, калоші та одяг, призначені для захисту стопи та ноги від розплавленого металу, мають відповідати вимогам ISO 11611 та ISO 11612.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

Відповідає офіційному тексту

ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 9185:2007 Protective clothing —Assessment of resistance of materials to molten metal splash

ISO 15025:2000 Protective clothing — Protection against heat and flame — Method of test for limited flame spread

ISO 17227:2002 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of dry heat resistance of leather

ISO 20344:2004/Amd.1:2007 Personal protective equipment-— Test methods for footwear — Amendment 1

ISO 20345:2004/Amd. 1:2007 Personal protective equipment — Safety footwear — Amendment 1

EN 348 Protective clothing — Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal

EN 702 Protective clothing — Protection against heat and flame — Test method: Determination of the contact heat transmission through protective clothing or its materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7000:2004 Графічні умовні познаки для нанесення на устатковання. Перелік та зведена таблиця

ISO 9185:2007 Одяг захисний. Оцінювання стійкості матеріалів до розплавлених бризок металу

ISO 15025:2000 Одяг захисний. Захист від тепла і горіння. Метод випробовування на розповсюдження залишкового горіння

ISO 17227:2002 Шкіра. Фізико-механічні випробовування. Визначання стійкості шкіри до гарячого сушіння

ISO 20344:2004/Amd. 1:2007 Засоби індивідуального захисту. Методи випробовування взуття. Поправка 1

ISO 20345:2004/Amd. 1:2007 Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття. Поправка 1

EN 348 Одяг захисний. Метод випробовування: Захист від впливу дрібних бризок розплавленого металу

EN 702 Одяг захисний. Захист від впливу тепла та полум’я. Метод визначання проходження контактного тепла крізь захисний одяг або його матеріали.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com