ДСТУ EN 474-1:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги (EN 474-1:2006 + A4:2013, IDT; EN 474-1:2006 + A4:2013/AC:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19421 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 474-1:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги (EN 474-1:2006 + A4:2013, IDT; EN 474-1:2006 + A4:2013/AC:2014, IDT)
Дата початку дії01.07.2018
Дата прийняття16.09.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 474-1:2014
Затверджуючий документНаказ від 16.09.2016 № 274 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа474-1:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)
Додаткові дані Термін надання чинності перенесено згідно з наказом від 15.09.2017 № 281


ГОСТ 27927-88 Машини землерийні. Визначення швидкості руху (ИСО 6014-86)

ГОСТ ИСО 5006-1-2000 Машини землерийні. Оглядовість з робочого місця оператора. Частина 1. Метод випробувань

Директива Європейського парламенту й Ради ЄС 2002/44/ЕС від 25 червня 2002 р. про мінімальні вимоги до безпеки й охорони здоров`я працівників від ризиків, пов`язаних з дією фізичних факторів (вібрації)

Директива Ради 92/58/ЕЕС про мінімум вимог до забезпечення вказівників безпеки й/або гігієни праці

ДСТУ EN 13309:2014 Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення

ДСТУ EN 1677-1:2004 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 8 (EN 1677-1:2000, IDТ)

ДСТУ EN 286-2:2014 Резервуари під тиском без вогневого підведення теплоти простої конструкції для повітря або азоту. Частина 2. Резервуари під тиском для пневматичних гальмівних і допоміжних систем автомобілів і їх причепів (ЕN 286-2:1992, IDТ; ЕN 286-2:1992/АС:1992)

ДСТУ EN 356:2005. Захисне скління.Випробування та класифікація за тривкістю щодо ручного зламування

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)

ДСТУ EN 61310-1:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (EN 61310-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 982:2003 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка (EN 982:1996, IDТ)

ДСТУ EN ISO 12100:2014 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 13732-1:2014 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (EN ISO 13732-1:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 2867:2014 Землерийні машини. Системи доступу (EN ISO 2867:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 3449:2014 Землерийні машини. Пристрої захисту від предметів, що падають. Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги (EN ISO 3449:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 3450:2014 Землерийні машини. Системи гальмівні машин з ґумовими шинами. Вимоги до систем, їх характеристики та методика випробування (EN ISO 3450:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 3457:2014 Землерийні машини. Пристрої захисні. Терміни та визначення понять і вимоги (EN ISO 3457:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 3471:2014 Машини землерийні. Пристрої захисту від перекидання. Технічні вимоги та лабораторні випробування (EN ISO 3471:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 4414:2014 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (EN ISO 4414:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 6683:2014 Машини землерийні. Ремені безпеки та їх кріплення (EN ISO 6683:2008, IDT)

ДСТУ ISO 3864-1:2005. Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення. (ISO 3864-1:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 3864-2:2010 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції (ISO 3864-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 4871:2008 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткуванням (ISO 4871:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 7096:2008. Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (ISO 7096:2000, IDT)

ДСТУ ISO/TR 11688-1:2008 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/ТR 11688-1:1995, IDТ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5353:2004 Землерийні машини, трактори і машини для сільськогосподарських і лісогосподарських робіт. Контрольна точка сидіння (ГОСТ ИСО 5353-2003, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Землерийні машини
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ЕN 474-1:2016
(ЕN 474-1:2006 + А4:2013, IDТ;
ЕN 474-1:2006 + А4:2013/АС:2014, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 16 вересня 2016 р. № 274 з урахуванням змін, внесених наказом від 15 вересня 2016 р. № 281 з 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 474-1:2006 + А4:2013 разом з поправкою EN 474-1:2006 + А4:2013/АС:2014 Earth-moving machinery — Safety — Part 1: General requirements (Землерийні машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ЕN 474-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

6 Перевіряння вимог/заходів щодо безпеки

7 Інформація щодо використання

Додаток А (довідковий) Перелік суттєвих небезпек

Додаток В (обов’язковий) Вимоги до устатковання та монтажного кронштейна

Додаток С (довідковий) Вимоги до попереджувальних познак без тексту

Додаток D (обов’язковий) Вимоги до підіймальної станції оператора

Додаток Е (обов’язковий) Вимоги до підіймального пристрою (пристроїв), використовуваного(-их) під час навантажувально-розвантажувальних операцій

Додаток F (обов’язковий) Вимоги до землерийних машин, використовуваних для підземних робіт у вибухобезпечній атмосфері

Додаток G (обов’язковий) Руйнувальні машини

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між EN 474-1:2006 + А4:2013; АС:2014 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС щодо безпеки машин

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ДСТУ EN 474-1:2016 «Землерийні машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги» прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 474-1:2006 + А4:2013 (версія en) «Earth-moving machinery — Safety — Part 1: General requirements» разом з поправкою EN 474-1:2006 + А4:2013/АС:2014 (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «ця частина ЕК 474» замінено на «цей стандарт», крім додатків 2А та 2В;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення» виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 474-1:2006 + А4.2013; АС:2014 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— текст змін А4:2013 та АС:2014, долучений до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕМЛЕРИЙНІ МАШИНИ
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 1. Загальні вимоги

EARTH-MOVING MACHINERY
SAFETY REQUIREMENTS
Part 1. General requirements

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо безпеки для землерийних машин згідно з ЕN ISO 6165:2006, крім дорожніх катків та машин для горизонтального направленого буріння.

Цей стандарт також застосовують до машин зі змінними функціями (див. 3.1.2), призначених первинно для використання з устаткованням для розпушування, викопування, переміщення, транспортування, розподілення землі та скального ґрунту.

У цьому стандарті подано загальні вимоги щодо безпеки для сімейств землерийних машин, його призначено для використання разом із однією з частин EN 474 від 1 до 12. Ці частини стандарту щодо окремих машин (від EN 474-2 до EN 474-12) не повторюють вимоги цього стандарту, а доповнюють чи заміняють суперечливі вимоги щодо певного сімейства машин.

Цей стандарт установлює особливі вимоги до модифікованих машин.

Особливі вимоги в частинах від 2 до 12 EN 474-1 переважні над відповідними вимогами цього стандарту.

У разі багатоцільових машин до них застосовують ті частини стандарту, вимоги яких поширюються на їхні певні функції та використання, наприклад, малогабаритний навантажувач також використовують як траншеєкопач, тому до нього застосовують відповідні вимоги частин 1, 2 та З EN 474.

Цей стандарт також поширюється на загальні вимоги до пристосовань, призначених для використання із сімействами землерийних машин, установлені в його сфері застосування.

Крім частини 12 цей стандарт не поширюється на електричні небезпеки, пов’язані з головним електричним колом машини та на приводи машини, якщо основне її джерело енергії електричне.

Стандарт не поширюється на тягачі.

У цьому стандарті розглянуто суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та випадки, що стосуються зазначених землерийних машин, використовуваних за призначеністю, а також за обґрунтовано передбачуваних виробником нецільових умов (див. розділ 4). Цей стандарт установлює відповідні технічні заходи для усунення або зменшення ризиків, що виникають унаслідок суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій та випадків під час уведення в експлуатацію, роботи та технічного обслуговування землерийних машин.

Цей стандарт не поширюється на землерийні машини, виготовлені до дати його публікації.

1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням (разом зі змінами).

EN 286-2:1992 Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers

EN 287-1:2004 Qualification test of welders — Fusion welding — Part 1: Steels

EN 356:1999 Glass in building — Security glazing — Testing and classification of resistance against manual attack

EN 474-5:2006 + A3.2013 Earth-moving machinery — Safety — Part 5: Requirements for hydraulic excavators

EN 474-12:2006 + A1:2008 Earth-moving machinery — Safety — Part 12: Requirements for cable excavators deleted text

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 1677-2:2000 Components for slings — Safety — Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8

EN 12643:1997 + A1:2008 Earth-moving machinery — Rubber-tyred machines — Steering requirements (ISO 5010:1992, modified)

EN 13309:2000 Construction machinery — Electromagnetic compatibility of machines with internal electrical power supply deleted text

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-1:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN ISO 2860:1999 Earth-moving machinery — Minimum access dimensions (ISO 2860:1992)

EN ISO 2867:2006 Earth-moving machinery —Access systems (ISO 2867:2006)

EN ISO 3411:2007 Earth-moving machinery — Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:2007)

EN ISO 3449:2008 Earth-moving machinery — Falling-object protective structures — Laboratory tests and performance requirements (ISO 3449:2005)

EN ISO 3450:1996 Earth-moving machinery — Braking systems of rubber-tyred machines — System and performance requirements and test procedures (ISO 3450:1996)

EN ISO 3457:2003 Earth-moving machinery — Guards — Definitions and requirements (ISO 3457:2003)

EN ISO 3471:2008 Earth-moving machinery — Roll-over protective structures — Laboratory tests and performance requirements (ISO 3471:2008)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power— General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353:1998 Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index point (ISO 5353:1995)

EN ISO 6165:2006 Earth-moving machinery — Basic types — Identification and terms and definitions (ISO 6165:2006)

EN ISO 6682:1995 Earth-moving machinery — Zones of comfort and reach for controls (ISO 6682:1986 including Amendment 1:1989)

EN ISO 6683:2005 Earth-moving machinery — Seat belts and seat belt anchorages — Performance requirements and tests (ISO 6683:2005)

EN ISO 7096:2000 Earth-moving machinery — Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO 7096:2000)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1:2006 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

ISO 3795:1989 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of burning behaviour of interior materials

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in work places and public areas

ISO 3864-2:2004 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product safety labels

ISO 4250-3:2006 Earth-mover tyres and rims — Part 3: Rims

ISO 5006:2006 Earth-moving machinery — Operator’s field of view — Test method and performance criteria

ISO 6011:2003 Earth-moving machinery — Visual display of machine operation

ISO 6014:1986 Earth-moving machinery — Determination of ground speed

ISO 6016:1998 Earth-moving machinery — Methods of measuring the masses of whole machines, their equipment and components

ISO 6395:2008 Earth-moving machinery — Determination of sound power level — Dynamic test conditions

ISO 6396:2008 Earth-moving machinery — Determination of emission sound pressure level at operator’s position — Dynamic test conditions

ISO 6405-1:2004 Earth-moving machinery — Symbols for operator controls and other displays — Part 1: Common symbols

ISO 6405-2:1993 Earth-moving machinery — Symbols for operator controls and other displays — Part 2: Specific symbols for machines, equipment and accessories

ISO 6749:1984 Earth-moving machinery — Preservation and storage

ISO 8643:1997 Earth-moving machinery — Hydraulic excavator and backhoe loader boom-lowering control device — Requirements and tests

ISO 9533:1989 Earth-moving machinery — Machine mounted forward and reverse audible warning alarm — Sound test method

ISO 10262:1998 Earth-moving machinery — Hydraulic excavators — Laboratory tests and performance requirements for operator protective guards

ISO/DIS 10263-2:2007 Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 2: Air filter element test method

ISO/DIS 10263-3:2007 Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 3: Pressurization test method

ISO/DIS 10263-4:2007 Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 4: Heating, ventilating and air conditioning (HVAC) test method and performance

ISO 10264:1990 Earth-moving machinery — Key-locked starting systems

ISO 10265:2008 Earth-moving machinery — Crawler machines — Performance requirements and test procedures for braking systems

ISO 10532:1995 Earth-moving machinery — Machine-mounted retrieval device — Performance requirements

ISO 10533:1993 Earth-moving machinery — Lift-arm support devices

ISO 10570:2004 Earth-moving machinery — Articulated frame lock — Performance requirements

ISO 10968:2004, Earth-moving machinery — Operator’s controls

ISO 11112:1995 Earth-moving machinery — Operator’s seat — Dimensions and requirements

ISO 11862:1993 Earth-moving machinery —Auxiliary starting aid electrical connector

ISO 12508:1994 Earth-moving machinery — Operator station and maintenance areas — Bluntness of edges

ISO 12509:2004 Earth-moving machinery — Lighting, signalling and marking lights, and reflex- reflector devices

ISO 13333:1994 Earth-moving machinery — Dumper body support and operator’s cab tilt support devices

ISO 14396:2002 Reciprocating internal combustion engines — Determination and method for the measurement of engine power — Additional requirements for exhaust emission tests in accordance with ISO 8178

ISO 14401-1:2004 Earth-moving machinery — Field of vision of surveillance and rear-view mirrors — Part 1: Test methods

ISO 14401-2:2004 Earth-moving machinery — Field of vision of surveiliance and rear-view mirrors — Part 2: Performance criteria

ISO 15817:2005 Earth-moving machinery — Safety requirements for remote operator control

ISO 15998:2008 Earth-moving machinery — Machine-control systems (MCS) using electronic components — Performance criteria and tests for functional safety.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 286-2:1992 Резервуари під тиском без вогневого підведення теплоти простої конструкції для повітря або азоту. Частина 2. Резервуари під тиском для пневматичних гальмівних і допоміжних систем автомобілів та їхніх причепів

EN 287-1:2004 Атестація зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі.

EN 356:1999 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за тривкістю щодо ручного зламування

EN 474-5:2006 + А3:2013 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів.

EN 474-12:2006 + А1:2008 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їхніх складових частин. Гідравліка

EN 1677-2:2000 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Гаки вантажопідіймальні ковані сталеві із запобіжним замком. Клас 8

EN 12643:1997 + А1:2008 Землерийні машини. Машини з гумовими шинами. Вимоги до кермового керування (ISO 5010:1992, модифікований)

EN 13309:2000 Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код ІР) (ІЕС 60529:1989)

EN 61310-1:1995 Безпечність машин. Позначення, маркування та урухомлення. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:1995)

EN ISO 2860:1999 Землерийні машини. Мінімальні розміри оглядових отворів (ISO 2860:1992)

EN ISO 2867:2006 Землерийні машини. Системи доступу (ISO 2867:2006)

EN ISO 3411:2007 Землерийні машини. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора (ISO 3411:2007)

EN ISO 3449:2008 Землерийні машини. Пристрої захисту від предметів, що падають. Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги (ISO 3449:2005)

EN ISO 3450:1996 Землерийні машини. Системи гальмівні машин з гумовими шинами. Вимоги до систем, їхні характеристики та методика випробування (ISO 3450:1996)

EN ISO 3457:2003 Землерийні машини. Пристрої захисні. Терміни та визначення понять і вимоги (ISO 3457:2003)

EN ISO 3471:2008 Землерийні машини. Пристрої захисту від перекидання. Технічні вимоги та лабораторні випробування (ISO 3471:2008)

EN ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складників (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами та устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353:1998 Землерийні машини, сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Контрольна точка сидіння (ISO 5353:1995)

EN ISO 6165:2006 Землерийні машини. Основні типи. Ідентифікація, терміни та визначення понять (ISO 6165:2006)

EN ISO 6682:1995 Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування (ISO 6682:1986 разом зі Зміною 1:1989)

EN ISO 6683:2005 Землерийні машини. Ремені безпеки та їх кріплення. Технічні вимоги та випробування (ISO 6683:2005)

EN ISO 7096:2000 Землерийні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (ISO 7096:2000)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1:2006 Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини у разі контакту з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008 Безпека машин. Частини систем управління, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

ISO 3795:1989 Дорожній транспорт, сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Визначення характеристик горіння матеріалів оббивки салону

ISO 3864-1:2002 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 3864-2:2004 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції

ISO 4250-3:2006 Шини та ободи для землерийних машин. Частина 3. Ободи

ISO 5006:2006 Землерийні машини. Поле огляду оператора. Методи випробування і критерії ефективності

ISO 6011:2003 Землерийні машини. Візуальне відображення роботи машини

ISO 6014:1986 Землерийні машини. Визначання швидкості руху

ISO 6016:1998 Землерийні машини. Методи вимірювання маси машини в цілому, її робочого устатковання та складників

ISO 6395:2008 Землерийні машини. Визначання рівня звукової потужності. Динамічні випробування

ISO 6396:2008 Землерийні машини. Визначання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці оператора. Динамічні випробування

ISO 6405-1:2004 Землерийні машини. Символи для органів керування та інші познаки. Частина 1. Загальні умовні познаки

ISO 6405-2:1993 Землерийні машини. Символи для органів керування та інші познаки. Частина 2. Спеціальні умовні познаки для машин, устатковання та допоміжних пристроїв

ISO 6749:1984 Землерийні машини. Консервування та зберігання

ISO 8643:1997 Землерийні машини. Пристрій керування для опускання стріли гідравлічних екскаваторів і навантажувачів зі зворотною лопатою. Технічні вимоги та випробування

ISO 9533:1989 Землерийні машини. Передні та задні звукові пристрої попереджувальної сигналізації, установлені на машині. Метод звукового випробування

ISO 10262:1998 Землерийні машини. Гідравлічні екскаватори. Лабораторні випробування та технічні характеристики для захисних огорож оператора

ISO/DIS 10263-2:2007 Землерийні машини. Умови довкілля в кабіні оператора. Частина 2. Методи випробування повітряного фільтра

ISO/DIS 10263-3:2007 Землерийні машини. Умови довкілля в кабіні оператора. Частина 3. Методи випробування системи нагнітання повітря

ISO/DIS 10263-4:2007 Землерийні машини. Умови довкілля в кабіні оператора. Частина 4. Метод випробування та технічні характеристики системи обігрівання, вентилювання та кондиціювання повітря (HVAC)

ISO 10264:1990 Землерийні машини. Системи запускання, блоковані ключем

ISO 10265:2008 Землерийні машини. Гусеничні машини. Технічні вимоги та методика випробування гальмівних систем

ISO 10532:1995 Землерийні машини. Пристрій для буксирування, установлюваний на машині. Технічні вимоги

ISO 10533:1993 Землерийні машини. Опорні пристрої для підіймальних важелів

ISO 10570:2004 Землерийні машини. Пристрій блокування шарнірно-зчленованої рами. Технічні вимоги

ISO 10968:2004 Землерийні машини. Органи керування оператора

ISO 11112:1995 Землерийні машини. Сидіння оператора. Розміри та вимоги

ISO 11862:1993 Землерийні машини. Електричні з’єднувачі для допоміжних пускових пристроїв

ISO 12508:1994 Землерийні машини. Станція оператора та зони технічного обслуговування. Притуплення крайок конструкції

ISO 12509:2004 Землерийні машини. Освітлювальні, сигнальні та габаритні вогні та світловідбивачі

ISO 13333:1994 Землерийні машини. Опорні пристрої для кузова самоскида і кабіни оператора в нахиленому стані

ISO 14396:2002 Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Визначання та методи вимірювання потужності двигуна. Додаткові вимоги для випробувань системи видалення відпрацьованих газів згідно з ISO 8178

ISO 14401-1:2004 Землерийні машини. Поле зору для спостереження і дзеркало заднього виду. Частина 1. Методи випробування

ISO 14401-2:2004 Землерийні машини. Поле зору для спостереження і дзеркало заднього виду. Частина 2. Критерії ефективності

ISO 15817:2005 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки для дистанційного органу керування

ISO 15998:2008 Землерийні машини. Системи керування з використанням електронних складників. Критерії ефективності та випробування щодо функційної безпечності.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com