ДСТУ EN 12786:2015 Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки (EN 12786:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12786:2015 Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки (EN 12786:2013, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття31.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 12786:2014
Затверджуючий документНаказ від 31.12.2015 № 219 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12786:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація» (ТК 98)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація» (ТК 98)
Додаткові дані Прийнято методом перекладу


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12786:2015
(EN 12786:2013, IDT)

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН

Вимоги до опису вібрації
в стандартах щодо безпеки

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації України «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» ТК 98, ТОВ НВП «Техносервіс»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 31 грудня 2015 р. № 219 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12786:2013 Safety of machinery — Requirements for the drafting of the vibration clauses of safety standards (Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12786:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Вимоги до опису вібрації у стандартах С-типу

3.1 Загальні правила опису

3.2 Розділ «Перелік значних небезпек»

3.3 Розділ «Вимоги безпеки та/або заходи захисту»

3.4 Розділ «Перевіряння вимог безпеки та/або заходів захисту»

3.5 Розділ «Настанова з експлуатації»

3.6 Декларування емісії вібрації

Додаток А (довідковий) Подальші вказівки щодо порівняння даних емісії вібрації

Додаток В (довідковий) Зміст Директиви 2006/42/ЕС, що стосується вібрації

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між цим стандартом і суттєвими вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік чинних національних стандартів, ідентичних європейським і міжнародним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 12786:2013 Safety of machinery — Requirements for the drafting of the vibration clauses of safety standards (Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 12786:2013 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено додаток НА «Перелік чинних національних стандартів, ідентичних європейським і міжнародним документам, посилання на які є в цьому стандарті»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97.

У цьому стандарті є посилання на європейські стандарти, які не прийнято в Україні як національні, а інших замість них нормативних документів немає:

— CR 1030-1 Hand-arm vibration — Guidelines for vibration hazards reduction — Part 1: Engineering methods by design of machinery;

— CEN/TR 15172-1 Whole-body vibration — Guidelines for vibration hazards reduction — Part 1: Engineering methods by design of machinery.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки

SAFETY OF MACHINERY
Requirements forthe drafting of the vibration clauses of safety standards

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт надає рекомендації розробникам гармонізованих стандартів С-типу щодо безпечності машин стосовно вібрації, передаваної на кисть руки та/або все тіло людини, яку визнано як значну небезпеку.

Окрім того, він містить вказівки щодо декларування емісії вібрації портативних, утримуваних кистю та/або керованих кистю машин і мобільних машин.

Цей стандарт доповнює EN ISO 12100.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

CR 1030-1 Hand-arm vibration — Guidelines for vibration hazards reduction — Part 1: Engineering methods by design of machinery

EN 1032 Mechanical vibration — Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value

EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values

CEN/TR 15172-1 Whole-body vibration — Guidelines for vibration hazards reduction — Part 1: Engineering methods by design of machinery

EN 30326-1 Mechanical vibration — Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration — Part 1 : Basic requirements (ISO 10326-1)

EN ISO 5349-1 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of human exposure to hand- transmitted vibration — Part 1: General requirements (ISO 5349-1)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 20643 Mechanical vibration — Hand-held and hand-guided machinery — Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643)

ISO 2631-1 Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CR 1030-1 Кистьо-плечова вібрація. Вказівки щодо зниження небезпеки від вібрації. Частина 1. Технічні методи, засновані на конструкції машин

EN 1032 Механічна вібрація. Випробування рухомих машин і механізмів для визначення значення емісії загальної вібрації

EN 12096 Механічна вібрація. Декларування та верифікація значень емісії вібрації

CEN/TR 15172-1 Вібрація всього тіла. Вказівки щодо зниження небезпек від вібрації. Частина 1. Технічні методи, засновані на конструкції машин

EN 30326-1 Механічна вібрація. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортних засобів. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 10326-1)

EN ISO 5349-1 Механічна вібрація. Вимірювання й оцінювання впливу на людину кистьової вібрації. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 5349-1)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи конструювання. Оцінювання і зниження ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 20643 Механічна вібрація. Машини переносні та з ручним керуванням. Принципи оцінювання емісії вібрації (ISO 20643)

ISO 2631-1 Механічна вібрація та удар. Оцінювання впливу на людину вібрації всього тіла. Частина 1. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com