СОУ ВЕА.100.1/01:2015 Енергетичні оливи та оливні господарства підприємств енергетичної галузі України та підприємств, де застосовується аналогічне обладнання. Організація експлуатації та технічного обслуговування. Норми та вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19049 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ ВЕА.100.1/01:2015 Енергетичні оливи та оливні господарства підприємств енергетичної галузі України та підприємств, де застосовується аналогічне обладнання. Організація експлуатації та технічного обслуговування. Норми та вимоги
Дата початку дії01.01.2015
Дата прийняттяНемає даних
СтатусДіючий
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документаВЕА.100.1/01:2015
РозробникВсеукраїнська Енергетична Асамблея
Орган, що прийнявВсеукраїнська Енергетична Асамблея


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ

НОРМАТИВНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Під загальною редакцією к.т.н. І.В. ПЛАНКОВА

Енергетичні оливи
ТА ОЛИВНІ ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ПІДПРИЄМСТВ,
ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ АНАЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
НОРМИ ТА ВИМОГИ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

СОУ ВЕА.100.1 /01:2015 ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВІ

Київ
2015

Енергетичні оливи та оливні господарства підприємств енергетичної галузі України та підприємств, де застосовується аналогічне обладнання. Організація експлуатації та технічного обслуговування. Норми та вимоги. -

Київ, 2015.-216 с.

Цим виданням Всеукраїнська Енергетична Асамблея започатковує серію стандартів, що визначатимуть технічні та технологічні аспекти роботи підприємств енергетики. Основним завданням є розробка єдиної нормативно-технічної бази галузі з використанням, в тому числі, існуючих документів та практик, її актуалізація, оновлення та приведення до спільного знаменника з європейською системою стандартів.

Підставою для розроблення документу є ст. 16 Закону України "Про стандартизацію" в якій відзначено, що підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування.

Відповідно до п. 5, ст. 1б цього Закону даний стандарт організацій України (СОУ) рекомендується керівникам до затвердження та прийняття в роботу на підприємствах енергетичної галузі України та підприємствах, де застосовується аналогічне обладнання.

Під загальною редакцією к.т.н., Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Плачкова І.В.

Редакційна комісія:

Бешун В.М.,

Смілян С.Н.,

Мірошніченко Є.С.,

Лисенко B.C.,

Лисенко О.С.,

Симоненко Л.С.,

Затинацька О.В.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Позначення та скорочення

5 Загальні вимоги

6 Турбінні, індустріальні, компресорні оливи

7 Трансформаторні оливи

8 Утилізація відпрацьованих олив та обладнання ОГ

9 Несправності на оливних господарствах і їх усунення

10 Модернізація обладнання оливнихгосподарств

11 Загальні вимоги до складання місцевих інструкцій для експлуатації енергетичних олив та оливних господарств

12 Вимоги до використання олив для вітроенергетичних установок (ВЕУ)

13 Вимоги до використання олив для атомних електричних станцій (АЕС)

14 Додаток А (довідковий). Загальні вимоги до лабораторії контролю якості олив. Методики й прилади лабораторних випробувань. Акредитація лабораторій

15 Додаток Б (рекомендований). Порядок відбору проби оливи

16 Додаток В (рекомендований). Вимоги щодо визначення ефективності оливоочисного обладнання

17 Додаток Г (рекомендований). Відомості про трансформаторні оливи. Порядок змішування та відновлення якості трансформаторних олив

18 Додаток Д (рекомендований). Рекомендації по вводу в експлуатацію свіжих турбінних олив різних марок

19 Додаток Е (обов'язковий). Оливитрансформаторні. Спеціальні методики визначення деяких показників

20 Додаток Є (довідковий). Параметри якості трансформаторних олив, методи їх вимірювання та вплив процесів старіння олив на значення вимірюваних параметрів

21 Додаток Ж (обов'язковий). Технологічне оброблення трансформаторних олив

22 Додаток 3 (рекомендований). Оливосистеми турбін електростанцій. Аналіз стану та рекомендації ТИ-1205

23 Додаток І (рекомендований). Методика кількісного хімічного аналізу. Визначення вміступрисадок в енергетичних оливах методом високоефективної рідинної хроматографії

24 Додаток К (рекомендований). Використання матеріалів, які допомагають зберіганню експлуатаційних властивостей оливи

25 Додаток Л (рекомендований). Метод визначення шламу в нафтових оливах

26 Додаток М (довідковий). Синтетичні та природні адсорбенти

27 Додаток Н (рекомендований). Оливи нафтові і вогнестійкі турбінні. Метод кількісного визначення антикорозійних властивостей

28 Додаток О (рекомендований). Оливи турбінні вогнестійкі та мінеральні. Метод визначення деаераційних властивостей

29 Додаток П (обов'язковий). Стислі відомості про трансформаторні оливи та їхкласифікація

30 Додаток Р (рекомендований). Методи випробування вогнестійких олив

31 Додаток С (рекомендований). Рекомендації щодо визначення класу промислової чистоти

32 Додаток Т (обов'язковий). Акт приймання відпрацьованих мастил (олив) суб'єктами господарювання, які проводять діяльність з їх збирання, перевезення, зберігання,оброблення, утилізації, видалення та знешкодження

33 Додаток У (довідковий). Перелік електротехнічного обладнання, яке містить поліхлорбіфеніли

34 Бібліографія

1 Сфера застосування

1.1 Документ Всеукраїнської енергетичної асамблеї «Енергетичні оливи та оливні господарства підприємств енергетичної галузі України та підприємств, де застосовується аналогічне обладнання. Організація експлуатації та технічного обслуговування. Норми та вимоги» (далі - Стандарт) є документом, який встановлює рекомендовані положення, як технічного так і організаційного характеру, направлені на забезпечення безпечної, надійної, ефективної, економічної експлуатації та технічного обслуговування оливних господарств та енергетичних олив в обладнанні енергетичних підприємств та підприємств інших галузей, де застосовується аналогічне обладнання.

1.2 Стандарт поширюється на:

а) оливні господарства енергетичних підприємств незалежно від типу виконання технологічних схем та оливоочисного обладнання, яке використовується;

б) мінеральні (нафтові) електроізоляційні (трансформаторні) оливи, які використовуються в електрообладнанні загального призначення;

в) мінеральні (нафтові) турбінні оливи, які використовуються в тепломеханічному та гідромеханічному обладнанні загального призначення;

г) вогнестійкі синтетичні турбінні оливи, які використовуються в тепломеханічному обладнанні загального призначення;

д) індустріальні оливи (компресорні, індустріальні, гідравлічні тощо), які використовуються у допоміжному обладнанні електричних станцій;

е) оливи, які використовуються при експлуатації вітроенергетичних установок (ВЕУ).

1.3 Стандарт призначений для використання:

а) енергетичними підприємствами, які виконують експлуатацію та технічне обслуговування енергетичних олив, оливних господарств та оливонаповненого енергетичного обладнання електричних станцій та мереж;

б) проектними та спеціалізованими експертними організаціями, які виконують відповідно проектування та експертний аналіз;

в) ремонтними та спеціалізованими організаціями, які виконують ремонтне та діагностичне обслуговування оливних господарств, енергетичних олив та оливонаповненого обладнання електричних станцій та мереж.

1.4 Стандарт не враховує всі можливі особливості виконання її положень на різнотипному обладнанні при використанні різноманітних типів олив. В розвиток цього документу кожна генеруюча або мережева компанія може у встановленому порядку розробити, затвердити та використовувати власні документи організації, які враховують особливості конкретного обладнання та не суперечать положенням цього Стандарту, чинним нормативним документам та конструкторській (заводській) документації.

2 Нормативні посилання

2.1 В цьому Стандарті використані посилання на нормативні документи, перелік яких викладений в Таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

ГОСТ 32-74 Масла турбинные. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в'язкості і розрахунок динамічної в'язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDТ)

ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 859-2003 Мідь. Марки (ГОСТ 859-2001, IDТ)

ГОСТ 981-75 Оливи нефтяные. Метод определения стабильности против окисления

ГОСТ 982-80 Оливи трансформаторные. Технические условия

ГОСТ 1437-75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы

ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ГОСТ 1547-84 Оливи и смазки. Метод определения наличия воды

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия

ГОСТ 2917-76 Оливи и присадки. Метод определения коррозионного воздействия на металлы

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

ДСТУ 4147-2003 Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.570-2000, IDT)

ДСТУ 4218-2003 Метрологія. Резервуари стальні горизонтальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.346-2000, MOD)

ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа

ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей

ГОСТ 6433.5-84 Диэлектрики жидкие. Отбор проб

ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 7822-75 Оливи нефтяные. Метод определения растворенной воды

ГОСТ 8136-85 Оксид алюминия активный. Технические условия

ДСТУ ISO 8754:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями (ISO 8754:2003, IDТ)

ГОСТ 9243-75 Олива компрессорное из сернистных нефтей КС-19. Технические условия

ГОСТ 9347-74 Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия

ГОСТ 9972-74 Оливи нефтяные турбинные с присадками. Технические условия

ГОСТ 10121-76 Олива трансформаторное селективной очистки. Технические условия

ГОСТ 11362-76 Нефтепродукты. Метод определения числа нейтрализации потенциометрическим титрованием

ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

ГОСТ 12068-66 Оливи нефтяные. Метод определения времени деэмульсации

ГОСТ14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ДСТУ ГОСТ 17216-2004 Чистота промислова. Класи чистоти рідин (ГОСТ 17216-2001, IDT)

ГОСТ 19199-73 Оливи смазочные. Метод определения антикоррозионных свойств

ГОСТ 19121-73 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе

ГОСТІ 9296-73 Оливи нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы

ГОСТ 20284-74 Нефтепродукты. Метод определения цвета

ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания

ГОСТ 20799-88 Оливи индустриальные. Технические условия

ГОСТ 21046-86 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия

ГОСТ 21743-76 Оливи авиационные. Технические условия

ГОСТ 23652-79 Оливи трансмиссионные. Технические условия

ГОСТ 24614-81 Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера. Кулонометрический метод определения воды

ДСТУ ГОСТ 25371:2006 (ИСО 2909-81) Нафтопродукти. Розрахунок індексу в'язкості за кінематичною в'язкістю (ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81), IDT; ISO 2909-81, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта и нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDT)

ГОСТ Р 50554-93 Промышленная чистота. Фильтры и фильтрующие элементы. Методы испытаний.

ГОСТ 29174-91 (ИСО 8068-87) Нефтепродукты и смазочные материалы. Оливи минеральные смазочные для турбин (категории ISO-L-TSA и ISO-L-TGA). Технические требования

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

2.2 При використанні цього Стандарту доцільно перевірити дію вказаних в нормативних посиланнях документів в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті органу України з стандартизації в мережі Інтернет або за щорічним інформаційним вказівником "Національні стандарти", який опублікований станом на 1 січня поточного року, та за відповідними інформаційними покажчиками і каталогами. Якщо документ, на який вказано посилання замінено (змінено), то при використанні цього Стандарту потрібно користуватися заміненим (зміненим) документом. Якщо документ з нормативного посилання відмінено, то положення Стандарту, в якому дане посилання на нього, використовується в частині, що не пов'язана з цим посиланням.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com