Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі
Дата початку дії29.10.1996
Дата прийняття19.09.1979
СтатусДіючий
Вид документаДиректива та конвенція
РозробникРада Європейського Союзу
Орган, що прийнявРада Європейського Союзу


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

КОНВЕНЦІЯ
про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.09.79 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 01.06.92 р.
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 29.10.96 р. (із застереженнями)

Преамбула

Держави - члени Ради Європи та інші держави, що підписали дану Конвенцію;

вважаючи, що метою Ради Європи є досягнення ще більшої єдності між її членами;

враховуючи прагнення Ради Європи до співробітництва з іншими державами в галузі охорони природи;

визнаючи, що дика флора та фауна є природною спадщиною вічних естетичної, наукової, культурної, рекреаційної та екологічної цінностей, які необхідно зберегти і передати наступним поколінням;

визначаючи важливу роль, яку відіграють флора та фауна у збереженні біологічної рівноваги;

враховуючи, що численні види флори та фауни зазнають серйозного виснаження і що деяким з них загрожує зникнення;

усвідомлюючи, що збереження природного середовища є важливим елементом захисту і охорони дикої флори та фауни;

визначаючи, що проблема збереження дикої флори та фауни повинна враховуватися урядами в їх національних цілях і програмах і що необхідно розвивати міжнародне співробітництво для захисту, зокрема, мігруючих видів;

враховуючи численні заклики урядів та міжнародних організацій до спільних дій, в тому числі заклики, що надходять від Конференції Організації Об'єднаних Націй з охорони оточуючого людину середовища 1972 року та Консультативної Асамблеї Ради Європи;

прагнучи, особливо в галузі збереження тваринного світу, дотримуватися рекомендацій резолюції N 2 другої Європейської конференції Міністрів у справах охорони навколишнього середовища,

згодились на нижченаведене.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1

1. Цілі цієї Конвенції полягають у збереженні дикої флори та фауни в їх природних середовищах існування, особливо тих видів і середовищ існування, збереження яких потребує співробітництва декількох держав, а також сприяння такому співробітництву.

2. Особлива увага приділяється зникаючим та вразливим видам, включаючи зникаючі та вразливі мігруючі види.

Стаття 2

Договірні сторони вживають необхідних заходів для збереження популяцій дикої флори та фауни або їх адаптації на рівні, який відповідає, зокрема, екологічним, науковим та культурним вимогам, враховуючи при цьому економічні та рекреаційні вимоги, а також потреби підвидів, різновидів чи форм, що перебувають під загрозою в певній місцевості.

Стаття 3

1. Кожна з Договірних сторін вживає заходів щодо сприяння виробленню національної політики з метою збереження дикої флори, фауни та природних середовищ існування з приділенням особливої уваги зникаючим та вразливим видам, перш за все ендемічним, та середовищам існування, які перебувають під загрозою у відповідності з положеннями даної Конвенції.

2. Кожна з Договірних сторін зобов'язується в своїй політиці в галузі планування і розвитку та в своїх заходах, у боротьбі з забрудненням враховувати питання збереження дикої флори та фауни.

3. Кожна з Договірних сторін сприяє висвітленню та розповсюдженню загальної інформації про необхідність збереження дикої флори та фауни і їх природних середовищ існування.

Розділ II
Охорона середовищ існування

Стаття 4

1. Кожна з Договірних сторін вживає відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення збереження середовищ існування видів дикої флори і фауни, особливо тих, які вказані в Додатках I і II, а також середовищ існування, що перебувають під загрозою.

2. Договірні сторони у своїй політиці в галузі планування розвитку і враховують потреби в плані збереження середовищ, що перебувають під захистом у відповідності з положеннями попереднього пункту, з тим, щоб уникнути будь-якої деградації таких середовищ, або, наскільки це можливо, звести її до мінімуму.

3. Договірні сторони зобов'язуються наділяти особливою увагою охорону середовищ, що мають значення для мігруючих видів, вказаних у Додатках II і III та які відповідно прилягають до міграційних шляхів як місця зимівлі, скупчення, годівлі, виведення потомства чи линяння.

4. Договірні сторони зобов'язуються координувати, в міру необхідності, свої зусилля з метою охорони природних середовищ існування, що згадуються в даній статті, коли такі розташовані в прикордонних областях.

Розділ III
Охорона видів

Стаття 5

Кожна з Договірних сторін вживає відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення особливої охорони видів дикої флори, вказаних у Додатку I. Забороняється навмисно зривати, збирати, зрізати чи виривати з землі такі рослини. Кожна з Договірних сторін, при необхідності, забороняє володіння такими видами чи їх продаж.

Стаття 6

Кожна з Договірних сторін вживає відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення особливої охорони видів дикої фауни, вказаних у Додатку II. У відношенні до цих видів, зокрема, забороняється:

а) всі форми навмисного відлову та утримання і навмисного вбивства;

б) навмисні збитки місцям виведення потомства, відпочинку чи їх знищення;

с) навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо у період виведення і вирощування потомства та зимової сплячки, тою мірою, в якій це порушення має істотне значення щодо цілей даної Конвенції;

д) навмисне знищення або вилучення яєць з середовищ існування диких тварин чи зберігання цих яєць, навіть якщо вони порожні;

е) володіння цими тваринами чи торгівля ними, живими чи мертвими, включаючи чучела тварин і будь-яку частину чи похідні від них, які можна визначити, в тих випадках, коли це допомагає ефективності виконання положень даної статті.

Стаття 7

1. Кожна з Договірних сторін вживає відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів забезпечення охорони видів дикої фауни, вказаних в Додатку III.

2. Будь-яка експлуатація видів дикої фауни, вказаних в Додатку III, регулюється з метою забезпечення безпеки популяцій із урахуванням вимог статті 2.

3. До числа передбачених заходів входять:

а) періоди заборони на полювання та/чи інші процедури, що регулюють експлуатацію;

б) тимчасова чи місцева заборона експлуатації, за необхідністю, для відновлення належних чисельностей популяції;

с) регулювання, за необхідністю, продажу, зберігання з метою продажу, транспортування з метою продажу або пропозиції на продаж живих або мертвих диких тварин.

Стаття 8

Стосовно відлову чи вбивства видів дикої фауни, вказаних в Додатку III і у випадках, коли у відповідності до статті 9 до видів, вказаних в Додатку II, застосовуються виключення, Договірні сторони забороняють використання таких невибіркових засобів відлову чи вбивства та використання будь-яких засобів, які здатні призвести до зникнення з певної території або завдати значного клопоту популяціям окремого виду, зокрема, засобів, вказаних в Додатку IV.

Стаття 9

1. Кожна з Договірних сторін може встановити виключення з положень статей 4, 5, 6, 7 і з заборони на використання засобів, згаданих у ст.8, при відсутності будь-якого іншого задовільного рішення й за умови, що таке виключення не буде спричиняти шкоди виживанню відповідних популяцій:

- для охорони флори та фауни;

- для попередження нанесення серйозних збитків посівам, худобі, лісам, рибальству, водним ресурсам та іншим формам власності;

- в інтересах суспільної охорони здоров'я та гігієни, збереження якості повітря та в інших важливих суспільних інтересах;

- з метою наукових досліджень та освіти, відтворення популяцій, відновлення видів та необхідного вирощування;

- дозволити в умовах суворого контролю на відбірковій основі та в обмеженій кількості вилов, утримання, добування, зберігання та інші розумні способи експлуатації деяких видів диких тварин та рослин у невеликих кількостях.

2. Договірні сторони кожні два роки повідомляють Постійному комітету про виключення, що встановлюються у відповідності з попереднім пунктом. У цих повідомленнях необхідно вказувати:

- популяції, на які розповсюджуються виключення, та, коли це практично можливо, кількість відповідних видів;

- дозволені засоби вбивства чи відлову;

- умови ризику та обставини часу й місця, при яких надаються такі виключення;

- органи, уповноважені оголошувати, що такі умови були виконані та приймати рішення стосовно засобів, дозволених для використання, обмежень на них і осіб, яким доручено їх виконання;

- відповідні заходи контролю.

Розділ IV
Спеціальні положення для мігруючих видів

Стаття 10

1. В доповнення до заходів, вказаних у статтях 4, 6, 7 та 8, Договірні сторони зобов'язуються координувати свої зусилля по охороні мігруючих видів, вказаних в Додатках II і III, ареал яких розповсюджується на їх території.

2. Договірні сторони вживають заходів з метою забезпечення того, щоб період заборони на полювання і/або інші процедури, що регулюють експлуатацію, та встановлені в пункті 3а) статті 7, відповідали й належним чином задовольняли вимоги мігруючих видів, вказаних в Додатку III.

Розділ V
Додаткові положення

Стаття 11

1. При здійсненні положень даної Конвенції Договірні сторони зобов'язуються:

а) співпрацювати, коли це доцільно і, зокрема, коли це буде сприяти підвищенню ефективності заходів, що застосовуються у відповідності з іншими статтями даної Конвенції;

б) заохочувати й координувати дослідження, що стосуються цілей даної Конвенції.

2. Кожна з Договірних сторін зобов'язується:

а) заохочувати відновлення природних видів дикої флори та фауни, коли це сприятиме збереженню зникаючих видів, за умови попереднього проведення дослідження із врахуванням досвіду інших Договірних сторін для визначення того, що таке відновлення буде ефективним і прийнятним;

б) суворо контролювати введення не місцевих видів.

3. Кожна з Договірних сторін інформує Постійний комітет про види, які забезпечені повною охороною на її території і не включені в Додатки I і II.

Стаття 12

Договірні сторони, що домовляються, можуть вживати більш суворих заходів для збереження дикої флори й фауни та їх природних середовищ існування, ніж ті, які передбачені цією Конвенцією.

Розділ VI
Постійний комітет

Стаття 13

1. Для цілей цієї Конвенції створюється Постійний комітет.

2. Будь-яка Договірна сторона може бути представлена у Постійному комітеті одним чи кількома делегатами. Кожна делегація має один голос. У рамках своєї компетенції Європейське економічне співтовариство здійснює своє право голосу при наявності кількості голосів, що дорівнює кількості його держав-учасників, які є Договірними сторонами даної Конвенції; Європейське економічне співтовариство не здійснює свого права голосу, коли відповідні держави-учасниці здійснюють свої права, і навпаки.

3. Будь-яка держава-член Ради Європи, яка не є Договірною стороною Конвенції, може бути представлена у Постійному комітеті в ранзі спостерігача.

Постійний комітет може на основі одноголосно прийнятого рішення запросити будь-яку державу, що не є членом Ради Європи та Договірною стороною Конвенції, бути представленою в якості спостерігача на одному з своїх засідань.

Будь-який орган чи установа, які мають технічні можливості у сфері охорони, збереження чи раціонального використання дикої флори й фауни та їх середовищ існування і які належать до однієї з наступних категорій:

а) міжнародні установи чи органи, як урядові так і неурядові, та національні урядові установи чи органи;

б) національні неурядові установи чи органи, які були затверджені з цією метою своєю державою, можуть інформувати Генерального секретаря Ради Європи, не пізніше ніж за три місяці до засідання Комітету про своє бажання бути представленими на цьому засіданні спостерігачами. Вони беруть участь у засіданні, якщо не пізніше ніж за місяць до нього одна третина Договірних сторін не інформує Генерального секретаря про свої заперечення.

4. Постійний комітет скликається Генеральним секретарем Ради Європи. Його перше засідання проводиться протягом одного року з часу вступу Конвенції в силу. Потім він збирається щонайменше один раз у два роки та коли більшість Договірних сторін попросить про це.

5. Більшість Договірних сторін складає кворум для проведення засідання Постійного комітету.

6. У відповідності з положеннями даної Конвенції Постійний комітет встановлює свої власні правила процедури.

Стаття 14

1. Постійний комітет повинен слідкувати за виконанням даної Конвенції.

Він, зокрема, може:

- здійснювати перегляд положень даної Конвенції, включаючи додатки до неї, та вивчати будь-які необхідні зміни;

- вносити рекомендації Договірним сторонам стосовно заходів, які можуть бути прийняті для досягнення цілей даної Конвенції;

- рекомендувати відповідні заходи з метою інформування громадськості щодо діяльності, яка здійснюється в рамках даної Конвенції;

- вносити рекомендації Комітету Міністрів стосовно держав, що не є членами Ради Європи, яких можна запросити приєднатись до даної Конвенції;

- вносити будь-які пропозиції для підвищення ефективності даної Конвенції, включаючи пропозиції про укладання з державами, які не є Договірними сторонами Конвенції, домовленостей, які б сприяли більш ефективному збереженню видів чи груп видів.

2. В цілях здійснення своїх функцій Постійний комітет за власною ініціативою може організувати засідання груп експертів.

Стаття 15

Після кожного засідання Постійний комітет направляє Комітету Міністрів Ради Європи доповідь про свою роботу та про функціонування Конвенції.

Розділ VII
Поправки

Стаття 16

1. Будь-які поправки до статей даної Конвенції, що запропоновані Договірними сторонами чи Комітетом Міністрів, направляються Генеральному секретареві Ради Європи і перепроваджуються ним не менш як за два місяці до засідання Постійного комітету державам-членам Ради Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію, будь-якій Договірній стороні, будь-якій Державі, запрошеній підписати дану Конвенцію відповідно до положень статті 19 та будь-якій державі, запрошеній приєднатися до неї відповідно до положень статті 20.

2. Будь-яка поправка, запропонована відповідно до положень попереднього пункту, вивчається Постійним комітетом, який:

а) стосовно поправок до статей 1 - 12 представляє текст, підтриманий більшістю в три чверті голосів, Договірним сторонам для прийняття ними;

б) стосовно поправок до статей 13 - 24 представляє текст, підтриманий більшістю в три чверті голосів, Комітету Міністрів для затвердження ним. Після його затвердження цей текст перепроваджується Договірним сторонам для прийняття ними.

3. Будь-яка поправка вступає в силу на тридцятий день після того, як всі Договірні сторони інформували Генерального секретаря про її прийняття.

4. Положення пунктів 1, 2а) та 3 даної статті застосовуються при прийнятті нових додатків до даної Конвенції.

Стаття 17

1. Будь-яка поправка до додатків цієї Конвенції, що запропонована однією з Договірних сторін або Комітетом Міністрів, направляється Генеральному секретареві Ради Європи і перепроваджується ним не пізніше як за 2 місяці до засідання Постійного комітету державам-членам Ради Європи, кожній державі, що підписала Конвенцію, кожній Договірній стороні відповідно до положень статті 19 та будь-якій державі, запрошеній приєднатися до неї відповідно до положень статті 20.

2. Будь-яка поправка, запропонована у відповідності з положеннями попереднього пункту, розглядається Постійним комітетом, який може прийняти її більшістю в дві третини голосів Договірних сторін. Прийнятий текст передається Договірним сторонам.

3. Через три місяці після її прийняття Постійним комітетом та за умови, що одна третина Договірних сторін не заявить про заперечення, будь-яка поправка вступає в силу для тих Договірних сторін, які не заявили про заперечення.

Розділ VIII
Урегулювання суперечок

Стаття 18

1. Постійний комітет всіма можливими засобами сприяє дружньому врегулюванню будь-яких суперечок, які можуть виникнути у зв'язку з здійсненням даної Конвенції.

2. Будь-яка суперечка між Договірними сторонами стосовно тлумачення чи застосування даної Конвенції, яка не була урегульована на основі положення попереднього пункту чи шляхом переговорів між відповідними Сторонами, передається за проханням однієї з Сторін в арбітраж, якщо вказані Сторони не домовляться про інше. Кожна Сторона призначає арбітра, а два арбітри призначають третього арбітра. Відповідно до положень пункту 3 цієї статті, якщо одна із Сторін не призначила свого арбітра протягом трьох місяців після позову до арбітражу, він призначається за проханням іншої Сторони Головою Європейського суду з прав людини протягом наступних трьох місяців. Аналогічної процедури дотримуються і у тому випадку, якщо арбітри не можуть вирішити питання про вибір третього арбітра протягом трьох місяців після призначення перших двох арбітрів.

3. У випадку суперечки між двома Договірними сторонами, одна з яких є державою-членом Європейського економічного співтовариства, яке саме є Договірною стороною, інша Договірна сторона звертається з проханням про арбітражний розгляд як до держави-члена, так і до Співтовариства, які спільно, протягом двох місяців після отримання прохання, повідомляють їй про те, чи є держава-член, чи Співтовариство, чи член і Співтовариство спільно Стороною у суперечці.

При відсутності такого повідомлення протягом вказаного проміжку часу держава-член і Співтовариство вважаються одною Стороною в суперечці для цілей застосування положень, що визначають склад і процедуру арбітражу. Те ж саме застосовується і в тому випадку, якщо держава-член і Співтовариство спільно виступають в якості Сторони в суперечці.

4. Арбітраж встановлює власні правила процедури. Його постанови приймаються більшістю голосів. Прийняте ним рішення є остаточним і має обов'язкову силу.

5. Кожна з Сторін, що сперечаються, покриває витрати арбітра, призначеного нею, Сторони порівну ділять витрати третього арбітра, а також трати, пов'язані з арбітражним розглядом.

Розділ IX
Заключні положення

Стаття 19

1. Ця Конвенція відкрита для підписання державами-членами Ради Європи й державами, які не є його членами, але брали участь в її розробці, а також Європейським економічним співтовариством.

До дати вступу Конвенції в силу вона також відкрита для підписання будь-якою іншою державою, запрошеною для цього Комітетом Міністрів.

Конвенція має бути ратифікована, прийнята або затверджена. Документи про ратифікацію, прийняття або затвердження здаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.

2. Конвенція вступає в силу у перший день місяця після закінчення тримісячного терміну від дня, коли п'ять держав, у тому числі не менше чотирьох держав-членів Ради Європи дали свою згоду на обов'язкову силу Конвенції у відповідності з положеннями попереднього пункту.

3. У відношенні до будь-якої держави, що підписала Конвенцію чи Європейського економічного співтовариства, які надалі дадуть свою згоду на її обов'язковий характер. Конвенція вступає в силу в перший день місяця після закінчення тримісячного терміну від дня здачі на зберігання документа про ратифікацію, прийняття чи затвердження.

Стаття 20

1. Після вступу в силу цієї Конвенції Комітет Міністрів Ради Європи після консультацій з Договірними сторонами може запросити приєднатися до Конвенції будь-яку державу, що не є членом Ради Європи, яка, будучи запрошеною підписати її у відповідності з положенням статті 19, ще не зробила цього, а також будь-яку іншу державу, що не є членом Ради Європи.

2. Щодо будь-якої держави, що приєдналася до Конвенції, Конвенція вступає в силу в перший день місяця після закінчення тримісячного терміну від дня здачі на зберігання документа про приєднання Генеральному секретареві Ради Європи.

Стаття 21

1. Будь-яка держава в момент підписання або здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання може уточнити територію або території, на які поширюється ця Конвенція.

2. Кожна з Договірних сторін при здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання або пізніше, може шляхом заяви на ім'я Генерального секретаря Ради Європи поширити сферу застосування даної Конвенції на будь-яку іншу територію, визначену у заяві, за міжнародні стосунки якої вона несе відповідальність або від імені якої вона уповноважена діяти.

3. Будь-яка заява, зроблена у відповідності з попереднім пунктом щодо будь-якої території, згаданої у такій заяві, може бути відкликана шляхом направлення повідомлення Генеральному секретареві. Таке відкликання вступає в силу в перший день місяця після закінчення шестимісячного періоду від дня отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 22

1. Будь-яка держава в момент підписання чи здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання може зробити одне або декілька застережень стосовно деяких видів, вказаних в Додатках I - III та/або до деяких видів, згаданих у застереженні або застереженнях, що торкаються певних засобів чи методів вбивства, відлову та інших способів експлуатації, перерахованих у Додатку IV. Ніякі застереження загального характеру не допускаються.

2. Будь-яка Договірна сторона поширює сферу застосування Конвенції на територію, вказану в заяві, передбаченій в пункті 2 статті 21, може зробити одне або кілька застережень щодо цієї території у відповідності з положеннями попереднього пункту.

3. Ніякі інші застереження не допускаються.

4. Будь-яка Договірна сторона, що зробила застереження відповідно до пунктів 1 і 2 цієї статті, може цілком або частково зняти його шляхом повідомлення, направленого Генеральному секретареві Ради Європи. Такий відзив вступає в силу з моменту отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 23

1. Кожна Договірна сторона може в будь-який момент денонсувати дану Конвенцію шляхом повідомлення, направленого Генеральному секретареві Ради Європи.

2. Така денонсація вступає в силу в перший день місяця після закінчення шестимісячного терміну від дня отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 24

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам-членам Ради Європи будь-якій державі, що підписала Конвенцію, Європейському економічному співтовариству, якщо воно підписало дану Конвенцію, та будь-якій Договірній стороні:

а) про будь-яке підписання;

б) про здачу на зберігання будь-якого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання;

в) про будь-яку дату вступу в силу цієї Конвенції згідно із статтями 19 і 20;

г) про будь-яку інформацію, що перепроваджується згідно з положеннями п.3 статті 13;

д) про будь-яке повідомлення, підготовлене на виконання положень статті 15;

е) про будь-які поправки чи будь-який новий Додаток, прийнятий у відповідності з статтями 16 і 17 та про дату вступу в силу даної поправки чи нового Додатку;

є) про будь-яку заяву, зроблену згідно з пунктами 2 і 3 статті 21;

ж) про будь-яке застереження, зроблене відповідно до пунктів 1 і 2 статті 22;

з) про зняття будь-якого застереження, зробленого відповідно до положень пункту 4 статті 22;

и) про будь-яке повідомлення, зроблене у відповідності з положеннями статті 23 та про дату вступу в силу денонсації.

Для засвідчення цього нижчепідписані, належним чином на те уповноважені, підписали дану Конвенцію.

Здійснено в Берні дев'ятнадцятого вересня одна тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ятого року англійською та французькою мовами, причому обидва тексти мають однакову силу, в одному екземплярі, який буде зберігатися в архівах Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи перепроваджує завірені копії кожній державі-члену Ради Європи, кожній державі, що підписала Конвенцію, Європейському економічному співтовариству, якщо воно підписало Конвенцію, і будь-якій державі, запрошеній підписати дану Конвенцію чи приєднатися до неї.

 

Додаток I*


____________
* Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на регулярній основі здійснює перегляд додатків.

Види флори, що підлягають особливій охороні

(Med.) = у Середземномор'ї

PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE

 

Asplenium hemionitis L.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

 

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

 

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

 

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

HYMENOPHYLLACEAE

 

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

 

Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

 

Marsilea batardae
Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Pilularia minuta Durieu ex. Braun

OPHIOGLOSSACEAE

 

Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch
Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr.
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun

SALVINIACEAE

 

Salvinia natans (L.) All.

GYMNOSPINACEAE

 

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE

 

Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

 

Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus angustifolius Curt.
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Sternbergia candida B. Mathew & Baytop

APOCYNACEAE

 

Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC.

ARACEAE

 

Arum purpureospathum Boyce

ARISTOLOCHIACEAE

 

Aristolochia samsunensis Davis

ASCLEPIADACEAE

 

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

 

Alkanna pinardii Boiss.
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis praecox Hulphers
Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes kuzinskyana Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma halophilum Boiss. & Heldr.
Onosma polyphylla Lebed.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma tornensis Javorka
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

 

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Campanula abietina Griseb. et Schenk.
Campanula damboldtiana Davis
Campanula gelida Kovanda
Campanula lanata Friv.
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula romanica Savul.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A. DC.
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.

CARYOPHYLLACEAE

 

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Cerastium alsinifolium Tausch
Dianthus hypanicus Andrz.
Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
Dianthus rupicola Biv.
Dianthus serotinus Waldst. et Kit.
Dianthus urumoffii Stoj. et Acht.
Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritima Link
Minuatria smejkalii Dvorakova
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia hypanica Grynj. et Klok.
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.
Lilene cretacea Fisch. ex Spreng.
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub.-Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

 

Beta adanensis Pamuk. apud Aellen
Beta trojana Pamuk. apud Aellen
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp.
anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE

 

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE

 

Achillea glaberrima Klok.
Achillea thracica Velen.
Anacyclus latealatus Hub.-Mor.
Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy) P. D. Sell
Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge.
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. France,
Aster sibiricus L.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea alba L. subsp. heidreichii (Halacsy) Dostal
(Centaurea heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)
Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea akamatis Centaurea attica Nyman subsp. Megarensis
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek)
Centaurea balearica J. D. Rodriguez
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea dubjanskyi lljin.
Centaurea hermannii F. Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea jankae Brandza
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pineticola lljin.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica prodan & E. I. Nayardy
Centaurea pseudoleucolepis Kleop
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G. BIanca & M. Cueto
Crepis purpurea Willd. Bieb.
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum sibthorpii Rouy
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Ligularia sibirica (L.) Cass.**
Picris wilikommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Serratula tanaitica P. Smirn.
Sonchus erzincanicus Matthews
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CONVOLVULACEAE

 

Convolvulus argyrothamnos Greuter
Convolvulus pulvinatus S'ad

CRUCIFERAE

 

Alyssum akamasicum B. L. Burtt
Alyssum borzaeanum E. I. Nayardy
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.)
Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley
Biscutella neustriaca Bonnet
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Brassica sylvestris (I.) Mill. subsp.taurica Tzvel.
Braya purpurasceus (R. Br.) Bunge
Cochlearia polinuca Frohlich
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch.
Crambe litwinonowii K. Gross.
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
Diplotaxis siettiana Maire
Draba dorneri Heuffel
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Bail ex Arcang.
Lepidium turczaninowii Lipsky.
Murbeckiella sousae Rothm.
Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
(S. matritense P. W. Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi cariense A. Carlstrum
Thlaspi jankae A. Kern

CYPERACEAE

 

Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

 

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE

 

Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE

 

Aldrovanda vesiculosa L.

ERICACEAE

 

Vaccinium arctostaphylos L.

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GENTIANACEAE

 

Centaurium rigualii Esteve Chueca
Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

 

Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & izco
Erodium rupicola Boiss.

GESNERIACEAE

 

Haberlea rhodopensis Friv.
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic

GRAMINEAE

 

Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
Bromus grossus Desf. ex DC.
Bromus interruptus (Hackel) Druce
Bromus moesiacus Velen.
Bromus psammophilus P. M. Smith
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Eremopoa mardinensis R. Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl.
Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
Stipa styriaca Martinovsky
Stipa syreistschikowii P. Smirn.
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman

GROSSULARIACEAE

 

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

 

Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson
Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE

 

Crocus abantensis T. Baytop & Mathew
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Crocus robertianus C. D. Brickell
Gladiolus felicis Mirek
Iris marsica Ricci & Colasante

LABIATAE

 

Dracocephalum austriacum L.
Dracocephalum ruyschiana L.
Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.)
Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.)
Origanum dictamnus L.
Origanum scabrum Boiss. & Heldr
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lamiifolium D'Urv.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L.

LECUMINOSAE

 

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
Astragalus aitosensis Ivanisch
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
Astragalus kungurensis Boriss.
Astragalus macrocarpus DC. subsp. Lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jav.
Astragalus physocalyx Fischer
Astragalus psedopurpureus Gusul.
Astragalus setosulus Gontsch.
Astragalus tanaiticus C. Koch.
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Genista tetragona Bess.
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm.
Ononis maweana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & КьзьRцdь
Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub.-Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

 

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

 

Allium grosii Font Quer
Allium regelianum A. Beck.
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum davidovii Stef.
Colchicum fominii Bordz.
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix
Fritillaria graeca Boiss.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria montana Hoppe.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Lilium jankae A. Kerner
Lilium rhodopaeum Delip.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimya Sealy & Turrill
Tulipa hunhgarica Bordas
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker

LYTHRACEAE

 

Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M. Bieb.

LINACEAE

 

Linum dolomiticum Bordas

MALVACEAE

 

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

 

Caulinia tenuissima (A. be. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

 

Syringa josikaea Jacq. fil.

ORCHIDACEAE

 

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch.
Liparis loeselii (L.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo
Ophrys lunulata Parl.
Ophrys lycia Renz & Taub.
Ophrys oestrifera Bieb.
Ophrys taurica (Agg.) Nevski.
Orhis provincialis Balb.
Orchis punctulata Stev. ex Lindl.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha
(Turcz.) Hulten
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter.

PAEONIACEAE

 

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
Paeonita officinalis L. subsp.banatica (Rochel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonita tenuifolia L.

PALMAE

 

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

 

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

 

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium tamaricoides Bokhari

POLEMONIACEAE

 

Polemonium boreale Adams

POLYGONACEAE

 

Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rheum rhaponticum L.
Rumex rupestris Le Gall

POTAMOGETONACEA

 

Cemodocea nodosa (Med.)
Posidonia oceanica (Med.)
Zostera marina (Med.)

PRIMULACEAE

 

Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen coum Mill.
Ceclamen kuznetzovii Kotov et Czernova.
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula deorum Velen.
Primula frondosa Janka
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula glaucescens Moretti
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen & Moesz)
Ludi
Soldanella villosa Darracq

RANUNCULACEAE

 

Aconitum corsicum Gayer
Aconitum flerovii Steinb.
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gayer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Anemone uralense Nevski.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. Cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis Heywood)
Consolida samia P. H. Davis
Delphinium caseyi B. L. Burtt
Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla halleri (All.)
Willd. subsp. grandis (Wend.) Meikle
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla slavica G.Reuss
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

 

Reseda decursiva Forssk. Gibraltar

ROSACEAE

 

Crataegus dikmensis Pojark
Geum bulgaricum Panc.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii E. I. Nayardy
Potentilla silesiaca Uechtr.
Pyrus anatolica Browicz

RUBIACEAE

 

Galium cracoviense Ehrend.
Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
Galium rhodopeum Velen.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SANTALACEAE

 

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

 

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

 

Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turril
Linaria loeselii Schweigger
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Odontites granatensis Boiss.
Pedicularis sudetica Willd.
Verbascum afyonense Hub.-Mor.
Verbascum basivelatum Hub.-Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum purpureum (Janka) Huber-Morath
Verbascum stepporum Hub.-Mor.
Veronica euxina Turrill
Veronica oetaea L.-A. Gustavsson
Veronica turrilliana Stoj. et Stef.

SELAGINACEAE

 

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

 

Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

 

Daphne arbuscula Celak.
Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho

TRAPACEAE

 

Trapa natans L.

TYPHACEAE

 

Typha minima Funk
Typha shuttleworthii Koch & Sonder

ULMACEAE

 

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

 

Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay
Ferula halophila H. Pesmen
Ferula orientalis L.
Ferula sadleriana Ledebour
Laserpitium longiradium Boiss.
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

 

Centranthus kellererii (Stoj. Stef. et Georg.) Stoj. et Stef.
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

 

Viola athois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix

BRYOPHYTA BRYOPSIDA:
ANTHOCEROTAE

 

ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE
AYTONIACEAE

 

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

 

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE

 

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott ex Lehm.

FRULLANIACEAE

 

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

 

Marsupella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE

 

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.

RICCIACEAE

 

Riccia breidleri Jur. ex Steph.

RIELLACEAE

 

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

 

Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell

BRYOPSIDA: MUSCI
AMBLYSTEGIACEAE

 

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

BRUCHIACEAE

 

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

 

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE

 

Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

FONTINALACEAE

 

Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE

 

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE

 

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

 

Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE

 

Orthotrichum rogeri Brid.

SPHAGNACEAE

 

Sphagnum pylaisii Brid.

SPLACHNACEAE

 

Tayloria rudolphiana (Garov.) B. S. G.

ALGAE
CHLOROPHYTA

 

Caulerpa ollivieri (Med.)

FUCOPHYCEA

 

Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata)
(Med.)
Cystoseira mediterranea (Med.)
Cystoseira sedoides (Med.)
Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) (Med.)
Cystoseira zosteroides (Med.)
Laminaria rodriguezii (Med.)
Laminaria ochroleuca (Med.)

RHODOPHYTA

 

Goniolithon byssoides (Med.)
Lithophyllum lichenoides (Med.)
Ptilophora mediterranea (Med.)
Schimmelmannia schousboei = S. ornata (Med.)


Види флори, що підлягають особливій охороні

Ендемічні види макаронезійського регіону

PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE

 

Asplenium azoricum Lovis

DRYOPTERIDACEAE

 

Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl

HYMENOPHYLLACEAE

 

Hymenophyllum maderensis

ISOETACEAE

 

Isoetes azorica Durieu ex Milde

LYCOPODIACEAE

 

Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm.

MARSILEACEAE

 

Marsilea azorica Launert

GYMNOSPERMAE
CUPRESACEAE

 

Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine

ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE

 

Dracaena draco (L.) L.

ASCLEPIADACEAE

 

Caralluma burchardii N. E. Brown
Ceropegia chrysantha Svent.

BERBERIDACEAE

 

Berberis maderensis Lowe

BORAGINACEAE

 

Echium gentianoides Webb ex Coincy
Echium handiense Svent.
Echium pininana Webb et Berth.
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. ex Seub.

CAMPANULACEAE

 

Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

 

Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

 

Cerastium azoricum Hochst.
Silene nocteolens Webb et Berth

CISTACEAE

 

Cistus chinamadensis Banares & Romero
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthemum teneriffae Cosson

COMPOSITAE

 

Andryala crithmifolia Ait.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe subsp. succulentum
(Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub.
Calendula maderensis Dc.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub
Helichrysum monogynum B. L. Burth. & Sunding
Helichrysum gossypinum Webb
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack
Lactuca watsoniana Trelease
Leotodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosomus Svent.
Pericallis malvifolia (L'Her) B. Nord.
Phagnalon benetii Lowe
Senecio hermosae Pitard
Sonchus gandogeri Pitard
Stemmacantha cynaroides
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o'shanahanii Febles, Marrero & Subrez
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
Tolpis glabrescens Kammer

CONVOLVULACEAE

 

Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A. Dietr.
Pharbitis preauxii Webb

CRASSULACEAE

 

Aeonium balsamiferum Webb et Berth.
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz

CRUCIFERAE

 

Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe scoparia Svent.
Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

CYPERACEAE

 

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

 

Scabiosa nitens Roem. & Schult.

ERICACEAE

 

Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss.
Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

 

Geranium maderense Yeo

GRAMINEAE

 

Agrostis gracilaxa Franco
Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm.
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs.

LABIATAE

 

Micromeria glomerata P. Pqrez
Micromeria leucantha Svent. et Pqrez
Salvia herbanica Santos et Fernbndez
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle.
Teucrium abutiloides l'Her.

LEGUMINOSAE

 

Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anthyllis lemanniana Lowe
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Cicer canariensis Santos & Gweil
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco
Lotus azoricus P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
Lotus eremiticus Santos
Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell et al.
Lotus maculatus Breitfeld
Lotus pyranthus P. Perez
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen et Sund.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

 

Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats.

MYRICACEAE

 

Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

 

Jasminum azoricum L. Picconia
azorica (Tutin) Knbol.

ORCHIDACEAE

 

Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe
Orchis scopulorum Summerh.

PITTOSPORACEAE

 

Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton

PLANTAGINACEAE

 

Plantago famarae Svent.
Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

 

Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze
Limonium perezii Stapf
Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

 

Rumex azoricus Rech.

RHAMNACEAE

 

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

 

Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia exstipulata Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.
Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco

RUTACEAE

 

Ruta microcarpa Svent.

SANTALACEAE

 

Kunkeliella canariensis Stearn
Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn
Kunkeliella subsucculenta Kammer

SAPOTACEAE

 

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

 

Saxifraga portosanctana Boiss.

SCROPHULARIACEAE

 

Euphrasia azorica H. C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

SELAGINACEAE

 

Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent.

SOLANACEAE

 

Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

 

Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophylum azoricum Trel.
Monizia edulis Lowe
Ferula latipinna Santos
Sanicula azorica Gunthn. ex Seub.

VIOLACEAE

 

Viola paradoxa Lowe

BRYOPHYTA
BRYOPSIDA: MUSCI
ECHINODIACEAE

 

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE

 

Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill

THAMNIACEAE

 

Thamnobryum fernandesii Sergio


 

Додаток II*


_____________
* Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на регулярній основі здійснює перегляд додатків.

Види фауни, що підлягають особливій охороні

Хребетні

(Med.) = у Середномор'ї

Ссавці

INSECTIVORA

 

Erinaceidae

 

 

* Atelerix algirus (Erinaceus algirus)

 

Soricidae

 

 

* Crocidura suaveolens ariadne (Crodidura ariadne)
* Crocidura russula cypria (Crocidura cypria)
Croddura canariensis

 

Talpidae

 

 

Desmana moschata
Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica)

MlCROCHIROPTERA

 

 

усі види, за винятком
Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

 

 

Sciuridae
Pretomys volans (Sciuropterus russicus)
Sciurus anomalus
* Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

 

Muridae

 

 

Cricetus cricetus
Mesocricetus newtonis
* Microtus bavaricus (Pitymys bavaricus)
Microtus cabrerae
Microtus tatricus
Spalax graecus

 

Gliridae

 

 

Dryomis laniger
Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)

 

Zapodidae

 

 

Sicista betulina
Sicista subtilis

 

Hystricidae

 

 

Hystrix cristata

CARNIVORA

 

Canidae

 

 

Alopex lagopus
Canis lupus
Cuon alpinus

 

Ursidae

 

 

усі види

 

Mustelidae

 

 

Gulo gulo
Mustelaj eversmannii
Mustela lutreola (Lutreola lutreola)
Lutra lutra
Vormela peregusna

 

Felidae

 

 

Caracalj caracal
Felis silvestris
* Lynx pardinus (Lynx pardina)
Panthera pardus
Panthera tigris

PINNIPEDIA

 

Odobenidae

 

 

Odobenus rosmarus

 

Phocidae

 

 

Monachus monachus
Phoca hispida saimensis
Phoca hispida ladogensis

ARTIODACTYLA

 

Cervidae

 

 

Cervus elaphus corsicanus

 

Bovidae

 

 

Capra aegagrus
Capra pyrenaica pyrenaica
Gazella subgutturosa
Gazella dorcas
Ovibos moschatus
Rupicapra rupicapra ornata

CETACEA

 

Monodontidae

 

 

Monodon monoceros

 

Delphinidae

 

 

Delphinus delphis
Globicephala macrorhynchus
Globicephala melas
Grampus griseus
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris
Orcinus orca
Pseudorca crassidens
Steno bredanensis
Stenella coeruleoalba
Stenella frontalis
Tursiops truncatus (tursio)

 

Phocaenidae

 

 

Phocoena phocoena

 

Physeteridae

 

 

Kogia breviceps
Kogia simus (Med.)
Physeter macrocephalus (Med.)

 

Ziphiidae

 

 

Hyperoodon rostratus
Mesoplodon bidens
Mesoplodon dinsirostris (Med.)
Mesoplodon mirus
Ziphius cavirostris

 

Balaenopteridae

 

 

Balaenoptera acutorostrata (Med.)
Balaenoptera borealis (Med.)
Balaenoptera edeni
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa)
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

 

Balaenidae

 

 

Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis


Птахи

GAVIIFORMES

 

Gaviidae

 

 

усі види

PODICIPEDIFORMES

 

Podicipedidae

 

 

Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis (caspicus)
Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

 

Hydrobatidae

 

 

усі види

 

Procellariidae

 

 

Bulweria bulwerii
Procellaria diomedea
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Puffinus assimilis baroli
Puffinus puffinus

PELECANIFORMES

 

Phalacrocoracidae

 

 

Phalacrocorax aristotelis (Med.)
Phalocrocorax pygmaeus

 

Pelecanidae

 

 

усі види

CICONIIFORMES

 

Ardeidae

 

 

Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Botaurus stellaris
Bulbucus (Ardeola) ibis
Casmerodius albus (Egretta alba)
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax

 

Ciconiidae

 

 

усі види

 

Threskiornithidae

 

 

усі види

 

Phoenicopteridae

 

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

 

Anatidae

 

 

Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Bucephala islandica
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii (columbianus)
Histrionicus histrionicus
Marmaronetta (Anas) angustirostris
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
Polysticta stelleri
Somateria spectabilis
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea

FALCONIFORMES

 

 

усі види

GALLIFORMES

 

Tetraonidae

 

 

Tetrao urogallus cantabricus

CRUIFORMES

 

Turnicidae

 

 

Turnix sylvatica

 

Gruidae

 

 

усі види

 

Rallidae

 

 

Crex crex
Fulica cristata
Porphyrio porphyrio
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva

 

Otididae

 

 

усі види

CHARADRIIFORMES

 

Charadriidae

 

 

Arenaria interpres
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaulti
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Eudromias morinellus
Hoplopterus spinosus

 

Scolopacidae

 

 

Calidris alba
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris minuta
Calidris temminckii
Gallinago media
Limicola falcinellus
Numenius tenuirostris
Tringa cinerea
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis

 

Recurvirostridae

 

 

усі види

 

Phalaropodidae

 

 

усі види

 

Burhinidae

 

 

Burhinus oedicnemus

 

Glareolidae

 

 

усі види

 

Laridae

 

 

Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Larus audouinii
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus (Xenia) sabini
Pagophila eburnea
Sterna albifrons
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea (macrura)
Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

 

Pteroclididae

 

 

усі види

 

Columbidae

 

 

Columba bollii
Columba junoniae

CUCULIFORMES

 

Cuculidae

 

 

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

 

 

усі види

CAPRIMULGIFORMES

 

Caprimulgidae

 

 

усі види

APODIFORMES

 

Apodidae

 

 

Apus caffer
Apus melba
Apus pallidus
Apus unicolor

CORACIIFORMES

 

Alcedinidae

 

 

Alcedo atthis
Ceryle rudis
Halcyon smyrnensis

 

Meropidae

 

 

Merops apiaster

 

Coraciidae

 

 

Coracias garrulus

 

Upopidae

 

 

Upopa epops

PICIFORMES

 

 

усі види

PASSERIFORMES

 

Alaudidae

 

 

Calandrella brachydactyla
Calendrella rufescens
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris
Galerida theklae
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis

 

Hirundinidae

 

 

усі види

 

Motacillidae

 

 

усі види

 

Pycnonotidae

 

 

Pycnonotus barbatus

 

Laniidae

 

 

усі види

 

Bombycillidae

 

 

Bombycilla garrulus

 

Cinclidae

 

 

Cinclus cinclus

 

Troglodytidae

 

 

Troglodytes troglodytes

 

Prunellidae

 

 

усі види

 

Muscicapidae

 

 

Turdinae
Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Irania gutturalis
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia (Cyanosylvia) svecica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Oenanthe finischii
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola dacotiae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Tarsiger cyanurus
Turdus torquatus

 

Sylviinae

 

 

усі види

 

Regulinae

 

 

усі види

 

Muscicapinae

 

 

усі види

 

Timaliinae

 

 

Panurus biarmicus

 

Paridae

 

 

усі види

 

Sittidae

 

 

усі види

 

Certhiidae

 

 

усі види

 

Emberizidae

 

 

Calcarius lapponicus
Emberiza aureola
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza cineracea
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza melanocephala
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Emberiza schoeniclus
Plectrophenax nivalis

 

Fringillidae

 

 

Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis hornemanni
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Coccothraustes coccothraustes
Fringilla teydea
Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Loxia pityopsittacus
Loxia scotica
Pinicola enucleator
Rhodopechys githaginea
Serinus citrinella
Serinus pusillus
Serinus serinus

 

Ploceidae

 

 

Montrifringilla nivalis
Petronia petronia

 

Sturnidae

 

 

Sturn us roseus
Sturnus unicolor

 

Oriolidae

 

 

Oriolus oriolus

 

Corvidae

 

 

Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Perisoreus infaustus
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax


Плазуни

TESTUDINES

 

Testudinidae

 

 

Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata

 

Emydidae

 

 

Emys orbicularis
* Mauremys caspical

 

Dermochelyidae

 

 

Dermochelys coriacea

 

Cheloniidae

 

 

Caretta caretta
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii

 

Trionychidae

 

 

Rafetus euphraticus
Trionyx triunguis

SAURIA

 

Gekkonidae

 

 

Cyrtodactylus kotschyi
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus

 

Agamidae

 

 

* Stellio stellio (Agama stellio)

 

Chamaeleontidae

 

 

Chamaeleo chamaeleon

 

Lacertidae

 

 

Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
* Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae)
* Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola)
Gallotia galloti
* Gallotia simonyi (Lacerta simonyi)
Gallotia stehiini
Lacerta agilis
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana

 

Anguidae

 

 

Ophisaurus apodus

 

Scincidae

 

 

Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
* Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus

OPHIDIA

 

Colubridae

 

 

Coluber cypriensis
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
* Coluber jugularis2
* Coluber najadum3
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix megalocephala
Natrix tessellata
Telescopus fallax

 

Viperidae

 

 

Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
Vipera lebetina4
Vipera pontica
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina


Земноводні

CAUDATA

 

Salamandridae

 

 

Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
* Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
* Salamandra atra5
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus montandoni

 

Plethodontidae

 

 

* Speleomantes flavus (Hydromantes flavus)
* Speleomantes genei (Hydromantes genei)
* Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis)
* Speleomantes italicus (Hydromantes italicus)
* Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis)

 

Proteidae

 

 

Proteus anguinus

ANURA

 

Discoglossidae

 

 

Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi

 

Pelobatidae

 

 

Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus

 

Bufonidae

 

 

Bufo calamita
Bufo viridis

 

Hylidae

 

 

Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

 

Ranidae

 

 

Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei


Риби

CHONDRICHTHYES
PLEUROTREMATA

 

Cetorhinidae

 

 

Cetorhinus maximus (Med.)

 

Lamnidae

 

 

Carcharodon carcharias (Med.)

OSTEICHTHYES
PETROMYZOFIRORMES

 

Petromyzonidae

 

 

Lethenteron zanandrai (Med.)

ACIPENSERIPORMES

 

Acipenseridae

 

 

Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Huso huso (Med.)

SALMONIPORMES

 

Umbridae

 

 

Umbra krameri

CYPRINIFORMES

 

Cyprinidae

 

 

Pomatoschistus canestrinii (Med.)
Pomatoschistus tortonesei (Med.)

SYNENTOGNATHI

 

Belonidae

 

 

Hippocampus hippocampus (Med.)
Hippocampus ramulosus (Med.)

ATHERINIFORMES

 

Cyprinodontidae

 

 

Aphanius fasciatus (Med.)
Aphanius iberus (Med.)
Valencia hispanica
Valencia leutourneuxi

PERCIFORMES

 

Percidae

 

 

Zingel asper

CHIMAERIFORMES

 

Chimaeridae

 

 

Mobula mobular (Med.)


Безхребетні
Членистоногі

INSECTA

 

Mantodea

 

 

Apteromantis aptera

 

Odonata

 

 

Aeshna viridis
Brachythemis fuscopalliata
Calopteryx syriaca
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Sympecma braueri

 

Orthoptera

 

 

Baetica ustulata
Saga pedo

 

Coleoptera

 

 

Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

 

Lepidoptera

 

 

Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Fabriciana elisa
Hyles hippophaes
Hypodryas maturna
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Polyommatus galloi
Polyommatus humedasae
Proserpinus prosperpina
Zerynthia polyxena

ARACHNIDA

 

Araneae

 

 

Macrothele calpeiana

CRUSTACEA

 

Decapoda

 

 

Ocypode cursor (Med.)
Pachyplasma giganteum (Med.)


Молюски

GASTROPODA

 

Dyotocardia

 

 

Gibbulaj nivosa (Med.)
Patella ferruginea (Med.)
Patella nigra (Med.)

 

Monotocardia

 

 

Charonia rubicunda (= C. lampas = C. nodiferum) (Med.)
Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)
Dendropoma petraeum (Med.)
Erosaria spurca (Med.)
Luria lurida (= Cypraea lurida) (Med.)
Mitra zonata (Med.)
Ranella olearia (Med.)
Schilderia achatidea (Med.)
Tonna galea (Med.)
Zonaria pyrum (Med.)

 

Stylommatophora

 

 

Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
* Discus defloratus6
Discus guerinianus
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
* Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

 

Unionoida

 

 

Margaritifera auricularia

 

Mytiloida

 

 

Lithophaga lithophaga (Med.)
Pinna pernula (Med.)

 

Myoida

 

 

Pholas dactylus (Med.)


Голкошкірі

ASTERIDAE

 

 

Asterina pancerii (Med.)
Ophidiaster ophidianus (Med.)

ECHINIDAE

 

 

Centrostephanus longispinus (Med.)


Жалкі

HYDROZOA

 

 

Errina aspera (Med.)

ANTHOZOA

 

 

Astroides calycularis (Med.)
Gerardia savaglia (Med.)


Губки

PORIFERA

 

 

Aplysina cavernicola (Med.)
Asbestopluma hypogea (Med.)
Axinelle polyploydes (Med.)
Petrobiona massiliana (Med.)


Примітки до додатка II

3 грудня 1993 року Постійний комітет Конвенції ухвалив таку рекомендацію (N 39 (1993)):

Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, діючи згідно з положеннями статті 14 Конвенції, рекомендує Договірним Сторонам під час виконання Конвенції враховувати такі технічні позначки. Зірочкою позначені ті назви видів, які було змінено на більш сучасні, при цьому стара назва наводиться у дужках. Виноски використовуються для приведення деяких видів у відповідність до сучасних вимог таксономії.

1. Mauremys caspica було розділено на два нових види:

Mauremys caspica

Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)

2. Coluber jugularis було розділено на два нових види:

Coluber jugularis

Coluber caspicus (Coluber jugularis caspicus)

3. Coluber najadum було розділено на два нових види:

Coluber najadum

Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

4. Vipera lebetina було розділено на два нових види:

Vipera lebetina

Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

5. Salamandra atra було розділено на два нових види:

Salamandra atra

Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

6. Discus defloratus: більше не визнається як вид, що має цінність з таксономічної точки зору, оскільки його було описано на прикладі лише декількох екземплярів; сьогодні визнається як такий, що належить до різновидів.

 

Додаток III*


____________
* Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на регулярній основі здійснює перегляд додатків.

Види фауни, що підлягають охороні

Хребетні

(Med.) = у Середземномор'ї

Ссавці

INSECTIVORA

 

Erinaceidae

 

 

Erinaceus europaeus

 

Soricidae

 

 

усі види

MICROCHIROPTERA

 

Vespertilionidae

 

 

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

 

Leporidae

 

 

Lepus capensis (europaeus)
Lepus timidus

RODENTIA

 

Sciurdae

 

 

Marmota marmota
Sciurus vulgaris

 

Castoridae

 

 

Castor fiber

 

Muridae

 

 

Microtus cabrerae
Microtus nivalis (lebrunii)
Microtus ratticeps (oeconomus)

 

Gliridae

 

 

усі види

CETACEA

 

Усі види, що не зазначені у Додатку II

CARNIVORA

 

Mustelidae

 

 

Martes foina
Martes martes
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius (Mustela) putorius
Vormela peregusna

 

Viverridae

 

 

усі види

 

Felidae

 

 

Lynx lynx

PINNIPEDIA

 

Phocidae

 

 

Cystophora cristata
Erignathus barbatus
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
Phoca vitulina
Pusa (Phoca) hispida
Halichoerus grypus

ARTIODACTYLA

 

Suidae

 

 

Sus scrofa meridionalis

 

Cervidae

 

 

усі види

 

Bovidae

 

 

Bison bonasus
Capra ibex
Capra pyrenaica
Ovis aries (musimon, ammon)
Rupicapra rupicapra


Птахи

 

Усі види, що не зазначені у Додатку II, за винятком:

 

Columba palumbus
Corvus corone (corone and cornix)
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Garrulus glandarius
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Pica pica


Плазуни

 

Усі види, що не зазначені у Додатку II


Земноводні

 

Усі види, що не зазначені у Додатку II


Риби

CHONDRICHTHYES
PLEUROTREMATA

 

Lamnidae

 

 

Isurus oxyrinchus (Med.)
Lamna nasus (Med.)

 

Carcharhinidae

 

 

Prionace glauca (Med.)

 

Squatinidae

 

 

Squatina squatina (Med.)

HYPOTREMATA

 

Rajidae

 

 

Raja alba (Med.)

OSTEICHTYES
PETROMYZONIFORMES

 

Petromyzonidae

 

 

Eudontomyzon hellenicum
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Lampetra zanandreai
Petromyzon marinus

ACIPENSERIFORMES

 

Acipenseridae

 

 

Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Huso huso

CLUPEIFORMES

 

Clupeidae

 

 

Alosa alosa
Alosa fallox
Alosa pontica

SALMONIFORMES

 

Coregonidae

 

 

Coregonus
усі види

 

Thymallidae

 

 

Thymallus thymallus

 

Salmonidae

 

 

Hucho hucho
Salmo salar*

____________
* Положення цього Додатка не застосовуються до лососевих, що знаходяться у морських водах.

CYPRINIFORMES

 

Cyprinidae

 

 

Abramis ballerus
Abramis sapa
Abramis vimba
Alburnoides bipunctatus
Alburnus albidus
Aspius aspius
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponesis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspius delineatus
Leucaspius stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus
Phoxinellus adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudophoxinus marathonicu
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio

 

Cobitidae

 

 

Cobitis elongata
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia aurata
Sabanejewia calderoni

SILURIFORMES

 

Siluridae

 

 

Siluris aristotelis
Siluris glanis

ATHERINIFORMES

 

Cyprinodontidae

 

 

Aphanius fasciatus
Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES

 

Syngnathidae

 

 

Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus

 

Gasterosteidae

 

 

Pungitius hellenicus
Tuntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

 

Cottidae

 

 

Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis

PERCIFORMES

 

Serranidae

 

 

Epinephelus marginatus (Med.)

 

Sciaenidae

 

 

Sciaena umbra (Med.)
Umbrina cirrosa (Med.)

 

Percidae

 

 

Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel streber
Zingel zingel

 

Blenniidae

 

 

Blennius fluviatilis

 

Gobiidae

 

 

Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus
Padogobius martensi
Padogobius panizzai
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Proterorhinus marmoratus

CHIMAERIFORMES

 

Chimaeridae

 

 

Mobula mobular (Med.)


Безхребетні
Членистоногі

INSECTA

 

Coleoptera

 

 

Lucanus cervus

 

Lepidoptera

 

 

Graellsia isabellae

CRUSTACEA

 

Decapoda

 

 

Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Homarus gammarus (Med.)
Maja squinado (Med.)
Palinurus elephas (Med.)
Scyllarides latus (Med.)
Scyllarides pigmaeus (Med.)
Scyllarides arctus (Med.)


Молюски

GASTROPODA

 

Stylommatophora

 

 

Helix pomatia

BIVALVIA

 

Unionida

 

 

Margaritifera margaritifera
Microcondymaea compressa
Unio elongatulus


Кільчасті черв'яки

HIRUDINEA

 

Arhynchobdellae

 

 

Hirudo medicinalis


Голкошкірі

ECHINOIDEA

 

Paracentrotus lividus (Med.)

 

 

Cnidarians

HEXACORALLIA

 

Antipathes sp. plur. (Med.)

ALCIONARIA

 

Corallium rubrun (Med.)


Губки

PORIFERA

 

Hippospongia communis (Med.)
Spongia agaricina (Med.)
Spongia officinalis (Med.)
Spongia zimocca (Med.)


 

Додаток IV*


____________
* Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на регулярній основі здійснює перегляд додатків.

Заборонені засоби і способи знищення, вилову та інших форм використання диких тварин

Ссавці

Пастки

Використання живих сліпих чи знівечених тварин як принади

Магнітофони

Електричні пристрої для знищення та глушіння тварин

Джерела штучного світла

Дзеркала та інші осліплюючі пристрої

Пристрої для освітлення мішеней

Прицільні прилади для нічного полювання, оснащені електронним збільшувачем зображення чи електронно-оптичним перетворювачем

Вибухові речовини 2

Сітки 2

Капкани 3

____________
2 За винятком полювання на китів.

3 Якщо застосовуються для широкомасштабного чи невибіркового вилову або знищення.

Отрута чи отруєні або анестезуючі принади

Викурювання із застосуванням газів або диму

Напівавтоматична чи автоматична зброя із магазином більш ніж на 2 патрони

Літальні апарати

Механічні транспортні засоби у русі

Птахи

Сільця 4

____________
4 За винятком Lagopus на північ від 58 град. північної широти.

Вапно

Гачки

Пастки

Використання живих сліпих чи знівечених тварин як принади

Магнітофони

Електричні пристрої для знищення та глушіння тварин

Джерела штучного світла

Дзеркала та інші осліплюючі пристрої

Пристрої для освітлення мішеней

Прицільні прилади для нічного полювання, оснащені електронним збільшувачем зображення чи електронно-оптичним перетворювачем

Вибухові речовини

Сітки

Капкани

Отрута чи отруєні або анестезуючі принади

Викурювання із застосуванням газів або диму

Напівавтоматична чи автоматична зброя із магазином більш ніж на 2 патрони

Літальні апарати

Механічні транспортні засоби у русі

Прісноводна риба

Вибухові речовини

Вогнестрільна зброя

Отрути

Анестезуючі засоби

Електроенергія змінного струму

Джерела штучного світла

Річковий рак (DECAPODA)

Вибухові речовини

Отрути

Для більш зручної роботи з текстом документа
(друк документа, пошук по тексту, зміст) необхідно авторизуватися.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com