СОУ 45.2-00100227-24:2010 Захист проводів і тросів повітряних ліній електропередавання від вітрових коливань (вібрації, галопування, субколивань). Методичні вказівки

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19448 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ 45.2-00100227-24:2010 Захист проводів і тросів повітряних ліній електропередавання від вітрових коливань (вібрації, галопування, субколивань). Методичні вказівки
Дата початку дії24.03.2010
Дата прийняття22.02.2010
СтатусДіючий
На замінуРД 34.20.182-90
Затверджуючий документНаказ від 22.02.2010 № 72
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа45.2-00100227-24:2010
РозробникУкраїнська науково-технічна електроенергетична асоціація «Аселенерго»
Орган, що прийнявУкраїнська науково-технічна електроенергетична асоціація «Аселенерго»


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2020)

СОУ НЕК 20.261:2019 Стандарт підприємства. Технічна політика НЕК Укренерго у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ЗАХИСТ ПРОВОДІВ І ТРОСІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ ВІД ВІТРОВИХ КОЛИВАНЬ
(ВІБРАЦІЇ, ГАЛОПУВАННЯ, СУБКОЛИВАНЬ).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

СОУ 45.2-00100227-24:2010

Київ
Міністерство палива та енергетики України
Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ДП «НЕК «Укренерго»)

2 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство «Науково-технічний учбово-консультаційний центр «АсЕлЕнерго»

3 РОЗРОБНИКИ: к.т.н. Г. Крижов, Ю. Дар’ялов, к.т.н. Т. Удод - керівник розробки

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Л. Власенко

5 УЗГОДЖЕНО: Заступник Міністра палива та енергетики України В. Лучніков, Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Мінпаливенерго України, В. Сокиран, Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, С. Меженний, Департамент юридичного забезпечення Мінпаливенерго України, С. Насвіщук, Національна енергетична компанія «Укренерго»

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінпаливенерго України від 22.02.2010 р. № 72

7 НА ЗАМІНУ: РД 34.20.182-90 «Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряженим 35-750 кВ»

8 СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ: 2015 р.

ЗМІСТ

Вступ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення понять

4. Скорочення

5. Механіка коливань проводів

5.1. Причини виникнення еолової вібрації, характеристики вібрації. Характер пошкоджень від вібрації

5.2. Галопування проводів, причини виникнення, характеристики галопування. Види пошкоджень від галопування проводів

5.3. Коливання, що викликані аеродинамічним слідом, причини виникнення. Характеристики коливань у підпрогонах (субколивань). Види пошкоджень від субколивань

6. Вказівки щодо захисту від вібрації ПЛ з одиночними проводами

6.1. Визначення ліній та їх ділянок, які не потребують захисту проводів або грозозахисних тросів від вібрації

6.2. Вибір способу захисту проводів від вібрації

6.3. Особливості захисту проводів і тросів великих переходів ПЛ

7. Захист від вібрації проводів розщепленої фази

7.1. Особливості вібрації пучка проводів розщепленої фази

7.2. Захист від вібрації пучка із двох проводів

7.3. Захист від вібрації пучка із трьох і більше проводів

7.4. Захист від вібрації пучка проводів великих переходів ПЛ

8 Вказівки щодо захисту проводів ПЛ від галопування

8.1. Методи захисту проводів від галопування

8.2. Захист від галопування ПЛ з одиночними проводами

8.3. Захист від галопування пучка із двох проводів

8.4. Захист від галопування пучків із трьох і більше проводів

9. Вказівки щодо захисту проводів ПЛ від субколивань

9.1. Засоби захисту проводів від субколивань

9.2. Захист від коливань в підпрогонах пучка із двох проводів

9.3. Захист від коливань в підпрогонах пучка із трьох проводів

9.4. Захист від коливань в підпрогонах пучка із чотирьох і більше проводів

Додаток А. Типові методи захисту проводів від вібрації

Додаток А1. Вирази, що характеризують параметри вібрації

Додаток А2. Вплив умов проходження траси, тяжіння проводів і конструкції лінії на схильність і небезпеку вібрації

Додаток А3. Характеристики гасників вібрації Стокбріджа і їх модифікацій

Додаток А4. Вимірювання вібрації, перевірка ефективності захисту від вібрації, оцінка терміну служби проводів

Додаток А5. Порядок установлення гасників вібрації на великих перехідних прогонах

Додаток Б. Визначення інтенсивності і частоти повторюваності галопування

Додаток Б1. Реєстрація і накопичення даних про випадки галопування проводів ПЛ

Додаток Б2. Експертна оцінка фактора небезпеки галопування проводів ПЛ

Додаток Б3. Перевірка можливості пробою проміжку між проводами під час галопування проводів

Додаток В. Вказівки з районування територій енергосистем і трас ПЛ за частотою повторюваності й інтенсивністю галопування проводів

Бібліографія

ВСТУП

Проводи і грозозахисні троси ПЛ піддаються одночасним діям різних видів статичних та динамічних навантажень. Статична дія навантажень відповідає стану провода або інших частин конструкцій і елементів ПЛ, коли вони не отримують прискорення і в них не виникають додаткові динамічні напруги. За наявності прискорень виникають коливання, які в деяких випадках можуть дати явища резонансу, пов’язані з різким збільшенням напруг. Тому коливання проводів являють собою одне з найбільш небезпечних явищ для елементів ПЛ.

Руйнування проводів від коливань викликані утомою матеріалу і відбуваються при навантаженнях, значно менших розрахункових навантажень, створених відкладенням ожеледі чи впливом вітру. Небезпека впливу динамічних навантажень в основному залежить від тривалості коливань, статичних навантажень - від величини відкладень ожеледі і сили вітру, а їх спільна дія значно збільшує напружений стан проводів.

До числа найпоширеніших видів коливань проводів, викликаних вітром, відноситься вібрація, яка часто називається еоловою, галопування проводів під дією вітру за наявності на проводі односторонньої ожеледі та коливання проводів розщеплених фаз, що викликані дією аеродинамічного сліду і називаються субколиваннями. В таблиці 1 приведені дані деяких порівняльних характеристик вібрації, галопування та субколивань. Користуватись даними таблиці потрібно лише для порівняння типів циклічних рухів, оскільки степінь впливу окремих факторів може мінятися в широкому діапазоні від лінії до лінії.

Очевидно, що проводи і троси мають потребу в захисті від таких коливань. Від характеру коливань проводів, інтенсивності і ефективності захисту, який застосовується від коливань, значною мірою залежить термін служби проводів і експлуатаційна надійність ПЛ у цілому.

Дослідження факторів, що найбільш істотно впливають на інтенсивність коливань проводів і на їх пошкодження від дії коливань, постійно проводяться в багатьох країнах світу. Накопичений новий досвід захисту проводів від коливань. З’явилися більш сучасні високоефективні засоби вимірювання і реєстрації вібрації проводів ПЛ (рис. 1.1). Опубліковано результати виконаних в останні роки теоретичних досліджень з питань оцінки впливу вібрації, галопування і субколивань на витривалість проводів.

Ці Методичні вказівки поширюються на всі типові випадки захисту від вібрації, галопування і субколивань, а також містять рекомендації щодо спеціальних заходів із захисту проводів від коливань (для ПЛ нетрадиційних конструкцій, нових типів проводів і тросів, наддовгих прогонів, екстремальних кліматичних умов і т.д.) на ПЛ 35-750 кВ, які проектуються, споруджуються або перебувають в експлуатації, і з моменту запровадження в дію скасовують раніше видані нормативні документи з цих питань.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпаливенерго України
від 22.02.2010 р. № 72

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

Захист проводів і тросів повітряних ліній
електропередавання від вітрових коливань
(вібрації, галопування, субколивань).
Методичні вказівки

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1.  Цей нормативний документ Мінпаливенерго (далі НД) регламентує вказівки щодо встановлення причин виникнення різного роду коливань (вібрація, галопування, субколивання, тощо) та вибору способу захисту проводів і тросів від цих коливань

Вимоги цього НД стосуються повітряних ліній електропередавання електричних мереж напругою від 0,4 кВ до 750 кВ, які проектуються, споруджуються або перебувають в експлуатації.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

1. ПУЕ-2006. Правила улаштування електроустановок. Розділ 2. Передавання електроенергії. Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ. Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ. Затв. наказом Мінпаливенерго України від 05.01.2006 р. №3. - К.: ОЕП «ГРІФРЕ», 2006. - 191 с.

2. ГКД 34.20.507-2003. (ПТЕ). Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Затв. наказом Мінпаливенерго України від 13.06.2003 №296 - ОЕП ГРІФРЕ., 2003. - 597 с.

3. ГКД 341.004.003-94. Норми технологічного проектування енергетичних систем та електричних мереж 35 кВ і вище. Затв. Міненерго України 03.10.94 та введено в дію з 1 січня 1995 р.

4. РД 34.20.182-90 «Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ».

5. РД 34.20.184-91 «Методические указания по районированию территорий энергосистем и трасс ВЛ по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов».

6. СОУ-Н-ЕЕ 20.668:2007 «Використання спіральної арматури для ремонту проводів і тросів ПЛ 35-750 кВ».

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com