ДСТУ EN 13134:2016 Паяння твердим припоєм. Випробування процесу (EN 13134:2000, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13134:2016 Паяння твердим припоєм. Випробування процесу (EN 13134:2000, IDT)
Дата початку дії01.10.2017
Дата прийняття29.11.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.11.2016 № 398 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів, змін до національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13134:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЯННЯ ТВЕРДИМ ПРИПОЄМ
Випробування процесу

ДСТУ EN 13134:2016
(EN 13134:2000, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44), Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 листопада 2016 р. № 398 з 2017-10-01

3 Стандарт відповідає EN 13134:2000 Brazing-Procedure approval (Паяння твердим припоєм. Випробування процесу) і внесений з дозволу CEN, Rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Показники та вимоги, які має бути узгоджено та задокументовано

5 Показники паяння

6 pBPS

7 Атестація BPS

8 З’єднання та зразки для випробування

9 Експертиза та випробування

10 Межі атестації

11 Протокол атестації процесу паяння (BPAR)

Додаток А (довідковий) Настанови щодо практичного застосування процедури атестації процесу паяння

Додаток В (довідковий) Форма протоколу атестації процесу паяння (BPAR) Частина 1. Свідоцтво атестації процесу паяння

Додаток С (довідковий) Форма протоколу атестації процесу паяння (BPAR). Частина 2. Атестація процесу паяння

Додаток D (довідковий) Форма протоколу підтвердження відповідності процесу паяння (BPAR). Частина 3. Результати випробувань

Додаток ZA (довідковий) Розділи європейського стандарту та суттєві вимоги або інші положення Директиви ЄС 97/23/ЕЕС

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13134:2016 «Паяння твердим припоєм. Випробування процесу», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо EN13134:2000 (версія еn) «Brazing-Procedure approval».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, -ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси».

Цей стандарт уведено вперше.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- зі «Вступу» до EN 13134:2000 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- вилучено «Передмову» до EN 13134:2000 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- замінено крапку на кому як указник десяткових знаків.

Усі нові випробування процесів паяння треба проводити відповідно до цього стандарту, починаючи з дати набуття чинності.

Введення в дію цього стандарту не робить нечинними попередні випробування технологічних процесів паяння, проведених відповідно до чинних раніше національних стандартів.

У разі, якщо потрібно проведення додаткових випробувань для того, щоб забезпечити технічну рівноцінність оцінювання, необхідно лише виконати додаткове випробування на випробувальному зразку, який має бути виготовлено відповідно до цього стандарту.

Стандарт EN ISO 13585 прийнято в Україні як ДСТУ EN ISO 13585:2015 (EN ISO 13585:2012, IDT; ISO 13585:2012, IDT) Паяння. Кваліфікаційні випробування паяльщиків і операторів.

У зв’язку з тим, що стандарт EN 13133 скасовано, в нормативних посиланнях та по тексту вказано стандарт EN ISO 13585 та позначено подвійною рискою на березі сторінки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЯННЯ ТВЕРДИМ ПРИПОЄМ
Випробування процесу

BRAZING
Procedure approval

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні правила (процедури випробування зразків) для опису й підтвердження процесу паяння для металевих і неметалевих матеріалів. Передбачено, що, за потреби, для окремих галузей промисловості буде розроблено конкретні вимоги й докладно описано у відповідному стандарті. Довідкову форму Протоколу підтвердження процесу паяння наведено в додатку В.

Цей стандарт передбачає, що процеси паяння використовують у виробництві, а в разі ручного паяння полум’ям їх виконують паяльщики, атестовані згідно з EN ISO 13585. II

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених документів.

EN ISO 13585 Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators

EN 12797 Brazing - Destructive examination of brazed joints

EN 12799 Brazing - Non-destructive testing of brazed joints.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 13585 Паяння твердим припоєм. Кваліфікаційні випробування паяльщиків та операторів

EN 12797 Паяння твердим припоєм. Руйнівні випробування паяних з’єднань

EN 12799 Паяння твердим припоєм. Неруйнівний контроль паяних з’єднань.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ