ДСТУ EN 50364:2016 Апаратура електронна, що працює в діапазоні частот від 0 Гц до 300 ГГц. Обмеження дії електромагнітних полів на людей від апаратури електронного спостереження, радіочастотного розпізнавання об`єктів та аналогічних застосовань (EN 50364:2010, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 50364:2016 Апаратура електронна, що працює в діапазоні частот від 0 Гц до 300 ГГц. Обмеження дії електромагнітних полів на людей від апаратури електронного спостереження, радіочастотного розпізнавання об`єктів та аналогічних застосовань (EN 50364:2010, IDT)
Дата початку дії01.10.2017
Дата прийняття08.12.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 50364:2014
Затверджуючий документНаказ від 08.12.2016 № 412 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа50364:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби»


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА ЕЛЕКТРОННА,
ЩО ПРАЦЮЄ В ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ
ВІД 0 Гц ДО 300 ГГц
ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ
ПОЛІВ НА ЛЮДЕЙ ВІД АПАРАТУРИ
ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ,
РАДІОЧАСТОТНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ
ОБ’ЄКТІВ ТА АНАЛОГІЧНИХ ЗАСТОСОВАНЬ

ДСТУ EN 50364:2016
((EN 50364:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аудіовізуальні системи і служби» (ТК 123), Науково-технічний центр Академії зв’язку України (НТЦ АЗУ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 08 грудня 2016 р. № 412 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50364:2010 «Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications» (Обмеження дії електромагнітних полів на людей від апаратури, що працює в діапазоні частот від 0 Гц до 300 ГГц та застосовується для електронного спостереження, радіочастотного розпізнавання об’єктів та аналогічних застосовань) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 50364:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Посилання

2.1 Нормативні посилання

2.2 Регуляторні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умови застосування й норми опромінення

5 Оцінювання відповідності вимогам

5.1 Загальні відомості

5.2 Оцінювання випромінюваного електромагнітного поля (ЕМП)

5.3 Оцінювання струмів у кінцівках і контактних струмів від струмопровідних об’єктів

5.4 Оцінювання пристроїв, які випромінюють множинні частоти

5.5 Оцінювання після доставляння або вмонтування

6 Невизначеність оцінки

7 Протокол оцінювання виробу

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 50364:2016 (EN 50364:2010, IDT) «Апаратура електронна, що працює в діапазоні частот від 0 Гц до 300 ГГц. Обмеження дії електромагнітних полів на людей від апаратури електронного спостереження, радіочастотного розпізнавання об’єктів та аналогічних застосовань», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо EN 50364:2010 (версія en) «Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications» (Обмеження дії електромагнітних полів на людей від апаратури, що працює в діапазоні частот від 0 Гц до 300 ГГц та застосовується для електронного спостереження, радіочастотного розпізнавання об’єктів та аналогічних застосовань).

Стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 50364:2014, прийнятого методом підтвердження.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт», «цей виробничий стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 50364:2010 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Європейський стандарт підготовлено Технічним комітетом ТС 106Х «Електромагнітні поля в середовищі існування людини» CENELEC.

У цьому стандарті є посилання на директиви:

— Directive 1995/5/ЕС of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on the radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (Директива 1995/5/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 1999 року щодо радіотехнічного обладнання й термінального телекомунікаційного обладнання і визнання їх відповідності вимогам). На основі цієї Директиви в Україні розроблено Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679;

— Директива 2006/95/ЕС замінена Директивою 2014/35/ЕС. На основі цієї Директиви в Україні розроблено Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067. Набрання чинності 30.06.2016.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА ЕЛЕКТРОННА,
ЩО ПРАЦЮЄ В ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ ВІД 0 Гц ДО 300 ГГц
ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ЛЮДЕЙ
ВІД АПАРАТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ,
РАДІОЧАСТОТНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ТА АНАЛОГІЧНИХ ЗАСТОСОВАНЬ

ELECTRONIC EQUIPMENT
OPERATING IN THE FREQUENCY RANGE 0 HZ TO 300 GHZ
LIMITATION OF HUMAN EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS
FROM EQUIPMENT USED IN ELECTRONIC ARTICLE SURVEILLANCE,
RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION AND SIMILAR APPLICATIONS

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують до пристроїв, що працюють у діапазоні частот від 0 Гц до 300 ГГц, зокрема, й до апаратури електронного запобігання крадіжкам, радіочастотної ідентифікації та аналогічних застосовань.

Цей стандарт може бути використано для демонстрації відповідності вимогам до Директиви RTTE 1999/5/ЕС щодо обмеження опромінення людини електромагнітними полями (ЕМП). Інші вимоги, встановлені в цій директиві, не охоплено цим стандартом.

Цей стандарт може бути використано для демонстрації відповідності вимогам до Директиви щодо низьковольтного обладнання 2006/95/ЕС, пов’язаним з обмеженням опромінення людини електромагнітними полями (ЕМП). На інші вимоги, що їх встановлено в цій директиві, не поширюється дія цього стандарту.

Треба зазначити, що постачальник спеціальної частини обладнання не може знати загального випромінення в середовищі, в якому застосовано обладнання. За допомогою цього стандарту можна оцінити тільки опромінення людини спеціальним обладнанням, яке має бути оцінено за його використання відповідно до настанов постачальника.

До виробів, на які поширюється дія цього стандарту, може бути застосовано інші стандарти. Зокрема, цей документ не призначено для оцінювання електромагнітної сумісності з іншим обладнанням; у цьому стандарті не встановлено вимог щодо безпеки застосування продукції, крім тих, які конкретно пов’язано з вимогами щодо опромінювання людини електромагнітними полями.

2 ПОСИЛАННЯ

2.1 Нормативні посилання

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 62369-1:2009 Evaluation of human exposure to electromagnetic fields from short range devices (SRDs) in various applications over the frequency range 0 GHz to 300 GHz — Part 1: Fields produced by devices used for electronic article surveillance, radio frequency identification and similar systems (IEC 62369-1:2008).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 62369-1:2009 Оцінювання опромінення людини електромагнітними полями від пристроїв малого радіуса дії (SRD) в різних застосованнях в діапазоні частот від 0 ГГц до 300 ГГц. Частина 1. Поля, створювані пристроями, що їх застосовують для електронного запобігання крадіжкам, радіочастотної ідентифікації та аналогічних систем.

2.2 Регуляторні посилання

Рекомендація Європейської Ради

European Council Recommendation 1999/519/ЕС of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), Official Journal, L 199, of 1999-7-30, p. 59 - 70

Директива RTTE

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity, Official Journal L 91 of 1999-4-7, p. 10 - 28

Директива щодо низьковольтного обладнання

Directive 2006/95/ЕС of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to Electrical Equipment designed for use within certain voltage limits, Official Journal L 374 of 2006-12-27, p. 10 - 19.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Рекомендація Європейської Ради 1999/519/ЕС від 12 липня 1999 року щодо обмеження опромінення населення електромагнітними полями (від 0 Гц до 300 ГГц), Офіційний журнал, L 199, з 1999-7-30, с. 59 - 70

Директива 1999/5/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 1999 року про радіотехнічне обладнання та кінцеве обладнання електрозв’язку і взаємну ідентифікацію їх відповідності. Офіційний журнал L 91 з 1999-4-7

Директива 2006/95/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги. Офіційний журнал L 374 з 2006-12-27, с. 10 - 19.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ