СОУ 45.21.3-00100227-22:2010 Порядок прийняття в експлуатацію об’єктів магістральних електричних мереж після їх реконструкції, технічного переоснащення та модернізації

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ 45.21.3-00100227-22:2010 Порядок прийняття в експлуатацію об’єктів магістральних електричних мереж після їх реконструкції, технічного переоснащення та модернізації
Дата початку дії25.03.2010
Дата прийняття22.02.2010
СтатусДіючий
На замінуСОУ-Н ЕЕ 21.401:2006
Затверджуючий документНаказ від 22.02.2010 № 71
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа45.21.3-00100227-22:2010
РозробникУкраїнська науково-технічна електроенергетична асоціація «Аселенерго»
Орган, що прийнявУкраїнська науково-технічна електроенергетична асоціація «Аселенерго»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПІСЛЯ ЇX РЕКОНСТРУКЦІЇ,
ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ

СОУ 45.21.3-00100227-22:2010

Київ
Міністерство палива та енергетики України
Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»

2 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство «Науково-технічний учбово-консультаційний центр «АсЕлЕнерго»

3 РОЗРОБНИКИ: В. Стафійчук, к.т.н. Т. Удод - керівник розробки

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго України

5 УЗГОДЖЕНО: Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго, Національна енергетична компанія «Укренерго»

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінпаливенерго України від 22.02.2010 р. №71

7 НА ЗАМІНУ: СОУ-Н ЕЕ 21.401:2006 Настанова «Порядок прийняття в експлуатацію об’єктів магістральних і міждержавних електричних мереж напругою 220-750 кВ і об’єктів їх інфраструктури після модернізації, реконструкції та будівництва», затверджено Мінпаливенерго, наказ від 25 вересня 2006 р. № 346

8 СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ: 2015 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Прийняття в експлуатацію діючих об’єктів або їх складових частин після реконструкції, технічного переоснащення та модернізації

5.1. Основні положення

5.2. Складові частини діючих об’єктів магістральних електричних мереж, які підлягають прийняттю в експлуатацію

5.3. Перелік обов’язкової документації, яка повинна бути під час приймання об’єкта в експлуатацію

5.4. Випробування перед прийманням в експлуатацію

Додаток А. Акт готовності об’єкта до експлуатації

Додаток Б. Акт комплексного випробування устаткування

Додаток В. Паспорт-протокол вимірювального комплексу

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
Порядок прийняття в експлуатацію об’єктів магістральних електричних мереж після їх реконструкції,
технічного переоснащення та модернізації

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Цей нормативний документ (далі - НД) встановлює порядок прийняття в експлуатацію реконструйованих, технічно переоснащених, модернізованих електричних установок, одиниць та вузлів технологічного устаткування, систем управління та автоматизації магістральних та міждержавних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ і підстанцій з вищою напругою 220-750 кВ та їх інфраструктури з урахуванням специфіки функціонування.

Вимоги цього НД стосуються реконструйованих, технічно переоснащених та модернізованих об’єктів, виконання будівельних робіт на яких не потребує дозволу Держархбудінспекції.

1.2. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1104 не потребує дозволу виконання таких будівельних робіт (стосовно електричних мереж та їх інфраструктури):

- технічне переоснащення одиниць і вузлів технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, що розташовані в існуючих приміщеннях, без перепрофілювання, капітального ремонту, реконструкції об’єктів і підприємств у цілому.

- реконструкція, розширення, технічне переоснащення та модернізація об’єктів телекомунікаційних мереж.

- капітальний ремонт і реконструкція інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зв'язку, повітряних лінійних електромереж) в межах існуючої мережі.

- проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

- знесення і демонтаж будівель і споруд для нового будівництва відповідно до законодавства.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому НД є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 19.09.91 № 1560-ХІІ.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» від 16.09.08 №509-VI.

Постанова Кабінету Міністрів України №923 від 08.10.08 «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20.05.09 №534 та від 29.12.09 №1424.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт» від 30.09.09 №1104.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи» від 31.10.07 № 1269.

Наказ Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку».

ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва».

ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації на будівництво».

ПУЕ:2006, глава 1.7 «Заземлення і захисні заходи електробезпеки».

ПУЕ:2006, глава 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ».

ПУЕ:2008, глава 4.2 «Розподільчі установки та підстанції напругою понад 1 кВ».

ПУЕ:2009, глава 2.3 «Кабельні лінії напругою до 330 кВ».

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробувань електрообладнання».

СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 «Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ».

СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості».

ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила».

ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж».

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведено терміни, вжиті в цьому НД, та визначення позначених ними понять.

3.1. електрична установка - енергоустановка, призначена для виробництва, передачі, розподілення або споживання електричної енергії.

3.2. складові частини діючих об’єктів магістральних електричних мереж - одиниці та вузли технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, які виконують самостійну технологічну функцію у розподільчих пристроях напругою 6-750 кВ, на ПЛ, РЗА і ПА, ЗДТК, АСОЕ та об’єктах інфраструктури.

3.3. реконструкція - перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення, пов’язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри (ДБН А.2.2-3-2004).

3.4. технічне переоснащення - комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб. Технічне переоснащення діючих підприємств здійснюється, як правило, без розширення виробничих площ за проектами і кошторисами на окремі об’єкти або види робіт (ДБН А.2.2-3-2004).

3.5. модернізація - комплекс робіт з поліпшення експлуатаційних характеристик діючого устаткування заміною окремих складових частин більш досконалими згідно із сучасними вимогами і нормами.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com