ДСТУ EN 16247-1:2015 Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги (EN 16247-1:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 16247-1:2015 Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги (EN 16247-1:2012, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття21.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 21.12.2015 № 203 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа16247-1:2015
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 16247-1:2015
(EN 16247-1:2012, IDT)

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ
Частина 1. Загальні вимоги

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 16247-1:2012 Energy audits — Part 1: General requirements (Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги) і внесений з дозволу CEN, rue de Standart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будьяким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16247-1:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо якості

4.1 Енергетичний аудитор

4.1.1 Компетентність

4.1.2 Конфіденційність

4.1.3 Об’єктивність

4.1.4 Відкритість

4.2 Процес енергетичного аудиту

5 Складові процесу енергетичного аудиту

5.1 Попереднє погодження

5.2 Попередня нарада

5.3 Збирання інформації

5.4 Робота на об’єкті

5.4.1 Ціль роботи на об’єкті

5.4.2 Виконання роботи

5.4.3 Ознайомлення з об’єктом

5.5 Аналізування

5.6 Звітування

5.6.1 Загальні положення

5.6.2 Зміст звіту

5.7 Заключна нарада

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 16247-1:2012 Energy audits — Part 1: General requirements (Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову» до EN 16247-1:2012;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до «Бібліографії» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою; — англійський вислів «Note to entry» в цьому стандарті перекладено як «Примітка».

ISO 50001:2011, наведений у «Бібліографії», прийнято в Україні як ідентичний національний стандарт ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 16247-1:2012

Енергетичний аудит — це важливий крок для організації (будь-якого розміру та типу), яка бажає підвищити свою енергетичну ефективність, зменшити споживання енергії та мати від цього екологічні вигоди.

У цьому стандарті визначено складові належного енергетичного аудиту. У ньому встановлено вимоги щодо енергетичних аудитів і відповідні зобов’язання в межах процесу проведення енергетичного аудиту. Хоча підходи до проведення енергетичного аудиту можуть різнитися залежно від сфери аудиту, цілей та повноти перевіряння, але застосування цього стандарту забезпечить узгодженість спільних аспектів проведення енергетичного аудиту задля того, щоб зробити ринок послуг з проведення енергетичних аудитів більш ясним і прозорим. Процес енергетичного аудиту подано як просту хронологічну послідовність, однак це не забороняє повторно здійснювати певні кроки.

Цей стандарт поширюється на організації комерційного, промислового, житлово-комунального та громадського секторів, але не застосовний до окремих приватних житлових будинків.

У цьому стандарті не розглядають особливостей програм/схем енергетичного аудиту (таких, як адміністрування програми, підготування енергоаудиторів, питання контролю якості, використовувані енергоаудиторами засоби тощо).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ
Частина 1. Загальні вимоги

ENERGY AUDITS
Part 1. General requirements

Чинний від 2017–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та визначає спільну методологію та звітну документацію щодо енергетичних аудитів. Він поширюється на всі форми власності підприємств та організацій, усі види енергії та використання енергії, але не застосовний для енергетичних аудитів окремих приватних житлових будинків.

Цей стандарт охоплює загальні вимоги, спільні для всіх енергетичних аудитів. Загальні вимоги доповнюватимуться конкретними вимогами до енергетичних аудитів в окремих частинах, присвячених енергетичним аудитам будівель, виробничих процесів і транспорту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативних посилань немає.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення позначених ними понять.

3.1 енергетичний аудит (energy audit)

Систематичне перевіряння та аналізування використання й споживання енергії на ділянках, у будівлях, системами чи організаціями з ціллю ідентифікувати енергетичні потоки та визначити можливості для поліпшування енергетичної ефективності, а також звітувати про них

3.2 енергетичний аудитор; енергоаудитор (energy auditor)

Окрема особа, група людей або орган, які провадять енергетичний аудит.

Примітка 1. До групи чи органу можуть входити субпідрядники

3.3 впливовий чинник (adjustment factor)

Вимірюваний кількісно чинник, наявність або дія якого позначається на споживанні енергії.

Приклад

Погодні умови, параметри робочого середовища (температура в приміщенні, рівень освітлення), робочі години, продуктивність тощо

3.4 об’єкт аудиту (audited object)

Будівля, устатковання, система, процес, транспортний засіб або послуга, які є предметом енергетичного аудиту

3.5 організація (organization)

Фізична чи юридична особа, що володіє об’єктами аудиту, експлуатує та використовує їх або керує ними

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com