ГКД 34.21.542-93 Гідротехнічні споруди гідроелектростанцій. Інструкція з експлуатації

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГКД 34.21.542-93 Гідротехнічні споруди гідроелектростанцій. Інструкція з експлуатації
Дата початку дії01.11.1999
Дата прийняття20.12.1993
СтатусДіючий
На замінуРД 34.21.541-78; РД 34.21.542-82 (ТИ 34-70-016-82)
Вид документаГКД (Галузевий керівний документ)
Шифр документа34.21.542-93
РозробникВідкрите акціонерне товариство з пуску, налагодження удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»
Орган, що прийнявВідкрите акціонерне товариство з пуску, налагодження удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2020)

СОУ-Н МПЕ 40.1.21.543:2005 Гідротехнічні споруди систем технічного водопостачання теплових електростанцій. Типова інструкція з експлуатації

Міністерство енергетики України

ГКД 34.21.542-93

ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Інструкція з експлуатації

Науково-інженерний енергосервісний центр
Київ 1999

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО ВАТ "ЛьвівОРГРЕС”

2 ВИКОНАВЦІ М.П. Босак, С.М. Вдовичук

3 ЗАТВЕРДЖЕНО 1993-12-20 Міністерством енергетики та електрифікації України, О.М. Шеберстов

4 ЗАМІСТЬ РД 34.21.541 Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений русловых (приплотинных) гидроэлектростанций. — Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 07.08.78;

РД 34.21.542 Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений деривационных гидроэлектростанций:

ТИ 34-70-016-82. — Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 11.11.82.

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2004 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Експлуатаційні режими роботи гідротехнічних споруд

4.1 Регулювання рівня і витрат води на водоскидах і водозаборах ГЕС

4.2 Експлуатаційні режими гідромеханічного обладнання водоскидів і водозаборів ГЕС

4.3 Робота дериваційних споруд ГЕС

4.4 Робота гідротехнічних споруд у зимовий період

4.5 Вимоги до експлуатаційного стану конструкцій гідротехнічних споруд

5 Експлуатаційний контроль технічного стану гідротехнічних споруд

5.1 Обсяг і періодичність

5.2 Контроль фільтраційного режиму гідротехнічних споруд

5.3 Контроль осідання, зміщення, деформацій

5.4 Нагляд за каналами і тунелями

5.5 Нагляд за розмивами гідротехнічних споруд і замуленням б'єфів

5.6 Оперативний контроль режиму водотоку

6 Технічне обслуговування і ремонт гідротехнічних споруд

6.1 Загальні вимоги

6.2 Бетонні гідротехнічні споруди

6.3 Гідротехнічні споруди з грунтових матеріалів

6.4 Очищення гідротехнічних споруд від мулу та заходи щодо усунення замулення

6.5 Технічне обслуговування механічного обладнання аванкамер ГЕС і водоскидів

7 Заходи безпеки при експлуатації гідротехнічних споруд

8 Експлуатація гідротехнічних споруд у аварійних умовах

ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Інструкція з експлуатації

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Инструкция по эксплуатации

Чинний від 1999-11-01

1 Галузь використання

Ця інструкція визначає вимоги до експлуатації гідротехнічних споруд (ГТС) гідроелектростанцій Міненерго України.

Вимоги цієї інструкції є обов’язковими для працівників галузі.

Інструкція призначена для інженерно-технічного персоналу як нормативний документ з експлуатації ГТС і, зокрема, для розробки або коригування місцевої інструкції з експлуатації ГТС ГЕС.

Інструкція вміщує спільні для всіх ГЕС вимоги до експлуатації ГТС (гребель, водоскидів, водопідвідних споруд гідротурбін, гідротехнічної частини машинних залів ГЕС, тунелів, дренажів та інших ГТС, а також затворів і сміттєзатримуючих решіток).

Інструкція не поширюється на судноплавні шлюзи гідровузлів.

Вказівки з експлуатації механічного обладнання ГТС вміщуються в РД 34.21.501 “Типовая инструкция по эксплуатации механического оборудования гидротехнических сооружений", затвердженому Головтехуправ- лінням Міненерго СРСР 29.10.81.

Вказівки з організації і методів обліку стоку через ГЕС вміщуються в РД 34.20.503 “Правила учета стока воды на гидроэлектрических станциях: ПР 34-70-005-84 // Методические указания по учету стока воды на гидроэлектрических станциях: МУ 34-70-063-84”, затвердженому Головтехуправлінням Міненерго СРСР у 1984 р.

Експлуатація надводної частини будівлі ГЕС, а також інших виробничих будівель і промислових споруд здійснюється відповідно до РД 34.21.521-91 “Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений", затвердженого Головтехуправлі- нням Міненерго СРСР 05.03.91, і РД 34.04.181” Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей: РДПр 33-38-030-84 1}, затвердженого Міненерго СРСР 06.08.84.

2 Нормативні посилання

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности;

- ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости;

- ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. — Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 №128;

- РД 34.02.401-87 Методика разработки норм и нормативов водопотребле- ния и водоотведения на предприятиях теплоэнергетики: МТ 34-00-030-87. — Затв. Міненерго СРСР 04.01.87;

- РД 34.03.102-88 Положение об отраслевой системе надзора за безопасностью ГТС электростанций — Затв. Міненерго СРСР 02.12.88;

- РД 34.03.202 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Изд. 2-е, перераб. и доп. — Затв. Президією ЦК Профспілки 21.08.85, Управлінням по ТБ і ПС Міненерго СРСР 10.09.85;

- РД 34.03.205 Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций. — Затв. відділом по ТБ і ПС Міненерго СРСР22.11.76;

- РД 34.04.502 Типовое положение о структурных подразделениях ГЭС и каскадов ГЭС: ТП 34-70-026-85, — Затв, Головтехуправлінням Міненерго CPCF48.06.85;

- РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 14-е изд., перераб. и доп. — Затв. Міненерго СРСР 20.02.89. З наступними змінами;

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Изд. 4-е, перераб. и доп., с изм. 1). — Затв. Головдерж- енергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Изд. 4-е, перераб. и доп. с изм. — Затв. Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com