ГНД 34.21.521-2004 Системи опалення та вентиляції теплових електростанцій. Інструкція з експлуатації

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГНД 34.21.521-2004 Системи опалення та вентиляції теплових електростанцій. Інструкція з експлуатації
Дата початку дії08.09.2004
Дата прийняття08.07.2004
СтатусДіючий
На замінуГКД 34.21.521-93
Затверджуючий документНаказ від 08.07.2004 № 385
Вид документаГНД (Галузевий нормативний документ)
Шифр документа34.21.521-2004
РозробникВідкрите акціонерне товариство з пуску, налагодження удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»
Орган, що прийнявВідкрите акціонерне товариство з пуску, налагодження удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2020)

ПР-Д.0.06.555-18-ІІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 28.12.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-20-ІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 17.07.2020)

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГНД 34.21.521-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Інструкція з експлуатації

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
"ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
(ОЕП "ГРІФРЕ”)
Київ 2004

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики” (ОЕП “ГРІФРЕ”)

2 РОЗРОБЛЕНО Підприємством ВАТ “ЛьвівОРГРЕС”

РОЗРОБНИКИ П.М.Гриневич (головний фахівець), Р.А.Камінський (керівник групи)

3 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, С.М.Чех

Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго, Ю.І.Улітіч

ОЕП “ГРІФРЕ”, Г.П.Хайдурова

4 ПРИИНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказ Міністерства палива та енергетики України, від 8 липня 2004 р. № 385

5 НА ЗАМІНУ ГКД 34.21.521-93 Системи опалення та вентиляції теплових електростанцій. Інструкція з експлуатації

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2009 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Загальні вказівки

5 Приймання систем опалення та вентиляції ТЕС в експлуатацію

6 Пуск систем опалення та вентиляції ТЕС

6.1 Підготовка до пуску систем опалення ТЕС

6.2 Пуск водяної системи опалення ТЕС

6.3 Пуск парової системи опалення ТЕС

6.4 Підготовка до пуску систем вентиляції ТЕС

6.5 Пуск та зупин систем вентиляції ТЕС

7 Експлуатація систем опалення та вентиляції ТЕС

7.1 Експлуатація систем опалення ТЕС

7.2 Експлуатація систем вентиляції ТЕС

8 Випробування та налагодження систем опалення та вентиляції ТЕС

8.1 Випробування систем опалення ТЕС

8.2 Промивання систем опалення ТЕС.

8.3 Налагодження систем опалення ТЕС

8.4 Випробування та налагодження систем вентиляції ТЕС

9 Огляд та ремонт систем опалення та вентиляції ТЕС

10 Порядок допуску до огляду та ремонту систем опалення та вентиляції ТЕС

11 Дії персоналу в аварійних ситуаціях та заходи, спрямовані на попередження аварій в системах опалення та вентиляції ТЕС

12 Охорона праці

13 Технічна документація

Додаток А Форма паспорта системи опалення ТЕС

Додаток Б Форма паспорта вентиляційної системи ТЕС

Додаток В Форма акта промивання (продування) системи опалення ТЕС

Додаток Г Форма акта гідравлічного випробування системи опалення ТЕС

Додаток Д Форма акта теплового випробування системи опалення ТЕС

Додаток Е Форма акта передпускових випробувань і регулювання вентиляційних систем ТЕС

Додаток Ж Форма акта прийняття в експлуатацію системи опалення ТЕС

Додаток И Форма акта прийняття в експлуатацію системи вентиляції ТЕС

Додаток К Перелік основних робіт і строки проведення оглядів та поточних ремонтів систем опалення ТЕС

Додаток Л Перелік основних робіт, що виконуються під час капітального ремонту систем опалення ТЕС

Додаток М Перелік основних робіт при ремонтах вентиляційного обладнання ТЕС

Додаток Н Структура і тривалість ремонтного циклу та міжремонтного і міжоглядового періодів для витяжної і припливної вентиляційних систем при тризмінній і двозмінній їх роботі

Додаток П Структура і тривалість ремонтного циклу та міжремонтного і міжоглядового періодів для аераційних пристроїв

Додаток Р Основні несправності систем опалення і вентиляції та причини їх виникнення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 8 липня 2004 № 385

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
 Інструкція з експлуатації

Чинний від 8 вересня 2004

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ (далі Інструкція) встановлює вимоги до експлуатації, випробувань, пуску і налагодження систем опалення та вентиляції теплових електростанцій (далі ТЕС).

1.2 Інструкція призначена для експлуатаційного та ремонтного персоналу ТЕС, а також для персоналу організацій, які здійснюють налагодження, випробування та ремонт устатковання систем опалення та вентиляції незалежно від форми власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

РД 34.20.327-87 Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей

ГКД 34.03.303-99 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (НАПБ В.01.034-99/111)

ГКД 34.20.504 - 94 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації

ГКД 34.20.507-03 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.661-03 Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і та мереж Міненерго України

ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

ДНАОП 1.1.10-1.01-01 Правила безпечної експлуатації електроустановок

ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com