ДСТУ ISO 2768-1-2001 Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків (ISO 2768-1:1989, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 2768-1-2001 Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків (ISO 2768-1:1989, IDТ)
Дата початку дії01.01.2003
Дата прийняття28.12.2001
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2001 № 656
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2768-1-2001
РозробникТехнічний комітет «Механічні приводи» (ТК 47)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ EN 60335-1:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2002; А1:2004; А2:2006; А11:2004; А12:2006; А13:2008; А14:2010; А15:2011; АС:2009; АС:2010; А1:2004/АС:2007; А12:2006/АС:2007, IDT)

ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; А11:2014; АС:2014; А13:2017, IDT; ІЕС 60335-1:2010, MOD)

ДСТУ EN 61386-24:2015 Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 24. Додаткові вимоги до підземних систем кабелепроводів (EN 61386-24:2010, IDT)

ДСТУ EN 62841-1:2017 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 62841-1:2015; АС:2015, IDT; IEC 62841-1:2014, MOD; Cor 2:2015, IDT)

ДСТУ ISO 6489-5:2013 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між причепами та тягачами. Частина 5. Технічні характеристики неповоротних зчіпних вилок (ISO 6489-5:2011, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60335-1:2001,1DT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ ДОПУСКИ
Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри
без спеціального позначення допусків
(ISO 2768-1:1989, IDТ)

ДСТУ ISO 2768-1-2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО ТК 47, Акціонерним товариством закритого типу Науково-дослідний інститут «Редуктор» (АТЗТ НДІ «Редуктор»)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р № 656 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 2768-1:1989 General tolerances — Part 1. Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (Основні допуски Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ В. Власенко, канд. техн. наук, В. Фей (науковий керівник), М. Осипенко, В. Галушко, О. Висоцький

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 2768-1.1989 General tolerances — Part 1. Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові разміри без спеціального позначення допусків).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 47 «Механічні приводи».

Чинних державних стандартів, відповідних ISO 8062:1984 і ISO 8015:1985, на які є посилання в цьому стандарті, немає.

Всі елементи на деталях завжди мають розмір і геометричну форму. Функціювання деталі вимагає обмеження для відхилень розміру і відхилень геометричних характеристик (форма, орієнтація і установка), порушення яких погіршує її функціювання.

Встановлення допусків на кресленні повинно бути повним для контролювання розмірів і геометрії всіх елементів, тобто, ніщо не повинно ґрунтуватися на припущеннях або залишатись на розсуд виробника або служби технічного контролю.

Застосовування основних розмірних і геометричних допусків спрощує завдання забезпечення цієї попередньо необхідної умови.

ДСТУ ISO 2768 складається із таких частин, під загальною назвою ОСНОВНІ ДОПУСКИ:

— Частина 1 Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціапьного позначення допусків,

— Частина 2. Допуски геометричні для елементів без спеціального позначення допусків.

Додаток А цієї частини ДСТУ ISO 2768 наведено тільки для інформації.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»,

— в розділах 1 і 3 наведено національне пояснення до перекладу назв стандартів українською мовою,

— змінено нумерацію сторінок,

— структурні елементи цього стандарту «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ»,

— оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ ДОПУСКИ
Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри
без спеціального позначення допусків

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ
Часть 1. Допуски на линейные и угловые размеры
без специального обозначения допусков

GENERAL TOLERANCES
Part 1. Tolerances for linear and angular dimensions
without individual tolerance indications

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює спрощені позначення на кресленнях і основні допуски для лінійних та кутових розмірів без спеціального позначення допусків в чотирьох класах допусків.

Цей стандарт придатний тільки для таких розмірів без спеціального позначення допусків:

a) лінійних розмірів (наприклад, зовнішніх розмірів, внутрішніх розмірів, розмірів уступів, діаметрів, радіусів, відстаней, зовнішніх радіусів і розмірів фасок скошених країв);

b) кутових розмірів, зокрема кутові розміри, що їх звичайно не показують, наприклад, прямі кути (90°), якщо не зроблено посилання на ДСТУ ISO 2768-2, або кути правильного многокутника;

c) лінійних та кутових розмірів, отриманих під час механічного обробляння деталей в зборі.

Цю частину не застосовують до таких розмірів:

a) лінійних та кутових розмірів, на які наведено посилання на інші стандарти з основних допусків;

b) додаткових розмірів, вказаних в дужках;

c) теоретично точних розмірів, що вказані в прямокутних рамках.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У разі вибирання класу допуску належить враховувати точність, звичайну для виробника. Якщо вимагають менших допусків або допустимих більших допусків, економічніших для якого-небудь окремого елементу, то такі допуски належить наводити поруч за відповідними номінальними розмірами.

Основні допуски для лінійних та кутових розмірів застосовують, коли креслення або прикладені специфікації мають посилання на цей стандарт відповідно до 4 і 5. Якщо існують основні допуски для інших способів, які вказані в інших стандартах, то належить робити на них посилання в кресленнях або в специфікаціях, що додаються. Для розміру між необробленою і обробленою поверхнею, наприклад, у виливаних або кованих деталях і коли безпосередньо не вказаний спеціально позначений допуск, то використовують найбільший із двох основних допусків, наприклад, для відливок в ISO 8062.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижченаведені стандарти містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цієї частини ISO 2768. На час опублікування зазначені видання були чинні. Всі стандарти підлягають перегляду і сторонам угод, основаним на цій частині ISO 2768, пропонується використовувати останні видання стандартів, зазначених нижче. Члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних нині міжнародних стандартів.

ISO 2768-2:1989 General tolerances — Part 2. Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications

ISO 8015:1985 Technical drawings — Fundamental tolerancing principle

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2768-2:1989 Основні допуски. Частина 2. Допуски геометричні для елементів без спеціального позначення

ISO 8015:1985 Креслення технічні. Принцип базових допусків

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ