ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20099 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення
Дата початку дії01.01.1998
Дата прийняття11.04.1997
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 11.04.1997 № 200
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3396.2-97
РозробникДержавна служба спеціального зв`язку та захисту інформації України
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 3396.2—97

Захист інформації
ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Терміни та визначення

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1997

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державною службою України з пи­тань технічного захисту інформації

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВВДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 11 квітня 1997 р. № 200

3 Вимоги стандарту забезпечують реалізацію норм законе України «Про інформацію», «Про захист інформації в авто­матизованих системах» та Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9.09.94 р. № 632

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: О. Баранов, канд. техн. наук, О. Лаврентьев, М. Семенко

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Нормативні посилання

4 Види інформації, які підлягають технічному захисту

5 Загроза для інформації

6 Технічний канал витоку інформації

7 Технічний захист інформації

8 Організація технічного захисту інформації 

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик російських термінів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Терміни та визначення

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Термины и определения

PROTECTION OF INFORMATION
TECHNICAL PROTECTION OF JNFORMATION
Terms and definitions

Чинний від 1998-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у сфері технічного захисту інформації (ТЗІ).

Терміни, регламентовані у цьому стандарті, обов’язкові для ви­користання в усіх видах організаційної та нормативної документації, а також для робіт зі стандартизації і рекомендовані для використан­ня у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфери технічного захисту інформації.

Терміни стандарту є обов’язковими для використання підпри­ємствами та установами усіх форм власності і підпорядкування, громадянами-суб'єктами підприємницької діяльності, міністерствами (ві­домствами), центральними і місцевими органами державної виконав­чої влади, військовими частинами усіх військових формувань, пред­ставництвами України за кордоном, які володіють, використовують та розпоряджаються інформацією, що становить державну чи іншу пе­редбачену законом таємницю або є конфіденційною інформацією, яка належить державі.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Терміни-синоніми подано як довідкові, вони не є стандар­тизованими.

2.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути опущена в разі використання терміна в документах з технічного захисту ін­формації. Позначку, що вказує на галузь застосування багатозначні і ного терміна, подано в круглих дужках світлим шрифтом, після терміна. Позначка не е частиною терміна.

2.3 У разі необхідності подані визначення можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки з уточненням значення вживаних тер­мінів. У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні й достатні ознаки понять, замість їхнього визначення поставлено риску.

2.4 У стандарті як довідкові подано переклади термінів англій­ською (еn) та російською (ru) мовами, визначень — російською мовою.

2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн­ською мовою та абеткові покажчики англійських та російських пе­рекладів термінів.

2.6  Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіатурою, — прямим світлим, а си­ноніми — курсивом.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ