ГКД 34.35.105-95 Обсяг технологічних вимірювань, сигналізації та автоматичного регулювання на теплових електростанціях. Методичні вказівки

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГКД 34.35.105-95 Обсяг технологічних вимірювань, сигналізації та автоматичного регулювання на теплових електростанціях. Методичні вказівки
Дата початку дії01.12.1998
Дата прийняття13.07.1995
СтатусДіючий
На замінуРД 34.35.101-88
Вид документаГКД (Галузевий керівний документ)
Шифр документа34.35.105-95
РозробникДержавне підприємство ДонОРГРЕС
Орган, що прийнявДержавне підприємство ДонОРГРЕС


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2020)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу від 21.06.2019 № 271)

Міністерство енергетики України

ГКД 34.35.105-95

ОБСЯГ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ, СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

Методичні вказівки

НДІЕнергетики

Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО ДонОРГРЕС УНВО "Енергопрогрес"

2 ВИКОНАВЦІ В.Д.Шкіря, І.О.Авдеєв, В.Ф.Гончар, В.М.Доценко, О.М.Нідзвецькая, Г.І.Пліскін, О.В.Фомін, Д.В.Шкіря

2 ЗАТВЕРДЖЕНО 1995-07-13 Міністерством енергетики та електрифікації України, Ю.О.Насєдкін

4 ЗАМІСТЬ РД 34.35.101-88 Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях. - Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 15.02.88

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2001 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Позначення і скорочення

4 Загальні положення

5 Паливно-транспортне господарство

5.1 Розморожуючий пристрій для твердого палива (тепляк)

5.2 Розвантаження, підготовка та подача твердого палива

5.3 Підготовка та подача рідкого палива

5.4 Подача газоподібного палива

6 Пилоприготування палива та вапняку

7 Парові та водогрійні котельні установки

7.1 Водопаровий тракт

7.2 Тракти подачі газоподібного та рідкого палива

7.3 Повітряний тракт

7.4 Газовий тракт

8 Золоуловлюванння та шлаковидаляння

8.1 Золоуловлювання

8.2 Гідрозолошлаковидаляння

8.3 Пневмозоловидаляння та установки з видачі сухої золи

9 Допоміжне обладнання теплової схеми

9.1 Редукційні (РУ), редукційно-охолоджувальні (РОУ) та швидкодіючі редукційно-охолоджувальні установки (ШРОУ)

9.2 Випарні та пароперетворювальні установки

9.3 Деаераторні колонки та баки деаерованої води

9.4 Баки для води

9.5 Живильні насоси

10 Паротурбінні установки

11 Технічне водопостачання теплових електростанцій

12 Станційне теплофікаційне обладнання та трубопроводи теплових мереж, що знаходяться у підпорядкуванні електростанції

13 Хімічна обробка води

13.1 Установка для хімічної обробки додаткової води

13.2 Установки для знесолення конденсату турбін енергетичних блоків

13.3 Автономні установки для очищення забрудненого конденсату

13.4 Водний режим

13.5 Установки для очищення виробничого конденсату

13.6 Установки для очищення виробничих стічних вод

14 Генератори

14.1 Електричні параметри генератора

14.2 Електричні параметри та стан системи збудження

14.3 Тепломеханічні параметри генератора, систем охолодження,  керування та систем збудження

14.4 Узагальнена сигналізація на БЩК, що розшифровується на МЩК

15 Електролізні установки для одержування водню та кисню

16 Електродвигуни

17 Трансформатори

17.1 Вимірювання та контроль

17.2 Автоматика

17.3 Сигналізація

18 Електричні розподільчі пристрої

18.1 Шини генераторної напруги

18.2 Шини вищої напруги

18.3 Система або секція шин, на якій передбачено синхронізацію

18.4 Обхідний вимикач та шиноз’єднувальний вимикач, що поєднує функції обхідного

18.5 Шунтуючий реактор

18.6 Шунтуюча ємність

18.7 Дугогасильний апарат

18.8 Лінії напругою 330 - 500 кВ

18.9 Лінії напругою 110 - 220 кВ

18.10 Лінії напругою 35 кВ

18.11 Лінії напругою 35 - 110 кВ зв’язку з блок-станціями

18.12 Лінія 6 - 10 кВ зв’язку з енергосистемою

18.13 Лінії 6-10 кВ, що живлять споживачів

18.14 Шини власних потреб ТЕС

19 Акумуляторні установки

19.1 Вимірювання та контроль

19.2 Автоматика

19.3 Сигналізація

20 Димові труби

20.1 Димові труби з протитиском

20.2 Димові труби з монолітною футеровкою

20.3 Димові труби з металевими чи кремнебетонними газовідвідними стволами

21 Компресорні станції

Додаток А Пояснення до умовних позначок

Додаток Б Параметри, що використовуються для автоматичного розрахунку за допомогою ІОК техніко-економічних показників роботи енергоблоків великої потужності

УДК 621.311.22-52

ГКД 34.35.105-95

ОБСЯГ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ, СИГНАЛІЗАЦІЇ
ТА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ
Методичні вказівки

ОБЪЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, СИГНАЛИЗАЦИИ
И АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
Методические указания

Чинний від 1998-12-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Ці методичні вказівки встановлюють необхідний обсяг технологічних вимірювань, сигналізації та автоматичного регулювання для експлуатації теплових електростанцій Міненерго України, що підлягають проектуванню та реконструкції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;

- Правила устройств электроустановок (ПУЭ). 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1986. - 31 змінами та доповненнями.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com