MB 22959884.001-2004 Методичні вказівки з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) підйомників

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19052 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)MB 22959884.001-2004 Методичні вказівки з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) підйомників
Дата прийняття21.10.2004
СтатусДіючий
Вид документаМВ, МУ (Методичні Вказівки)
Шифр документа22959884.001-2004
РозробникПідйомно-транспортна академія наук України
Орган, що прийнявПідйомно-транспортна академія наук України


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ (ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ) ПІДЙОМНИКІВ

МВ 22959884.001-2004

Передмова

ПОГОДЖЕНО Віце-президент Української державної корпорації "Укрмонтажспецбуд" В. П. Адріанов 10 жовтня 2004 р.

РОЗРОБНИКИ Генеральний директор ЗАТ СП "Монтажспецтехніка’' М. П. Cитник 10 вересня 2004 р.

Керівник Київського відділення Підйомно-транспортної академії наук України, д.т.н., професор В. С. Ловейкін “09" вересня 2004 р.

Начальник ДП “Київський експертно- технічний центр Держнаглядохорони праці України” В.В. Прохоров 14 вересня 2004 р

Генеральний директор Інституту проектування машин і споруд С. В. Москияк

РОЗРОБЛЕНО: Закритим акціонерним товариством “Монтажспецтехніка”, Київським відділенням Підйомно-транспортної академії наук України, Державним підприємством “Київський експертно- технічний центр Держнаглядохоронпраці України”, Державним підприємством “Сумський експертно- технічний центр Держнаглядохоронпраці України”, Інститутом проблем надійності машин і споруд, Товариством з обмеженою відповідальністю “Придніпровський центр діагностики об’єктів та споруд”, Товариством з обмеженою відповідальністю спільним підприємством “ТЮФ НОРД - ДІЕКС”, Товариством з обмеженою відповідальністю „Лабораторія неруйнівного контролю та технічної діагностики”

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення

4. Об’єкти і періодичність експертного обстеження

5. Вимоги до умов проведення експертного обстеження

6. Організація робіт з експертного обстеження

7. Склад робіт під час проведення експертного обстеження

8. Вивчення експлуатаційної, конструкторської, ремонтної докуніентації

9. Перевірка організації нагляду, технічного огляду, обслуговування та ремонту підйомників

10. Аналіз умов і режимів експлуатації

11. Розроблення програми робіт з експертного обстеження

12. Проведення огляду підйомника

12.1. Загальні вимоги

12.2. Проведення огляду металевих конструкцій

12.3. Проведення огляду механізмів

12.4. Проведення огляду гідравлічного приводу

12.5. Проведення огляду електричного обладнання

12.6. Проведення огляду приладів і пристроїв безпеки

13. Випробування підйомника

14. Здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану

15. Оформлення результатів експертного обстеження та складання висновку експертизи

16. Вимоги безпеки

Додаток 1 Рекомендований перелік інструменту, приладів та обладнання для оснащення експертних організацій

Додаток 2 Рекомендована форма договору на проведення експертного обстеження

Додаток 3 Рекомендована форма наказу про проведення експертного обстеження підйомника

Додаток 4 Рекомендована форма наказу про припинення експлуатації підйомників на період обстеження

Додаток 5 Визначення хімічного складу металу металоконструкцій

Додаток 6 Методика визначення перекосу опорно-поворотного пристрою

Додаток 7 Форма висновку експертизи за результатами обстеження підйомника

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці методичні вказівки поширюються на самохідні (автомобільні, на спецшасі, пневмоколісні, гусеничні, залізничні тощо) і причіпні підйомники (далі - підйомники), на які поширюються вимоги Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 № 232 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за№ 1262/8583 (далі - НПАОП 0.00-1.36).

1.2. Методичні вказівки встановлюють порядок, методи й обсяги експертного обстеження підйомників.

1.3. Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану підйомника, встановлення можливості, доцільності, умов і терміну подальшої його безпечної експлуатації з урахуванням фактичного режиму роботи, а також установлення необхідності проведення ремонту, реконструкції або виведення з експлуатації.

1.4. Вимоги цих методичних вказівок є обов’язковими для експертних організацій, а також для всіх суб’єктів господарювання, у володінні, користуванні чи розпорядження яких є підйомники (далі - замовник).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих вказівках є посилання на такі нормативні документи (далі - НД):

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533

ДНАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.01 № 272

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 № 232 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за № 1262/8583

ДНАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631

НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 1759.4-87 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания серы

ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора

ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния

ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца

ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка

РД 22-205-88 Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных машин. Основные положения

РД 22-207-88 Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление

СТТУ НК 01-03 Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые. Контроль толщины металла. Основные положения

ПУЕ “Правила устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное. “Энергоатомиздат”, 1987)”, затверджені Міненерго СРСР 04.07.84

ПТЕ “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Москва, “Энергоатомиздат”, 1989)”, затверджені Міненерго СРСР 21.12.84

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 №411 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за № 50/1854

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цих методичних вказівках використані терміни та визначення позначених ними понять, що наведені в ДНАОП 0.00-4.05, НПАОП 0.00-8.18, разом з наступними:

3.1. виносні опори

Пристрої, призначені для збільшення опорного контуру підйомника під час роботи (НПАОП 0.00-1.36)

3.2. відмова

Подія, яка полягає у втраті об’єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об’єкта.

Примітка. “Відмова” е подія, на відміну від “несправності”, що € станом та причиною відмови (ДСТУ 2860)

3.3. дефект

Кожна окрема невідповідність об’єкта встановленим вимогам (ДСТУ 2860)

3.4. задана функція

Виконання в об’єкті процесу, що відповідає його призначенню, виявлення заданої умови чи властивості об’єкта відповідно вимогам нормативної та (чи) конструкторської проектної документації (ДСТУ 2860)

3.5. зона сплавлення

Зона частково оплавлених під час зварювання зерен основного металу на межі з металом шва (ДСТУ 3761.3)

3.6. зона термічного впливу

Ділянка основного металу, розташована біля металу шва, структура і властивості якої змінилися в результаті нагрівання під час зварювання чи наплавлення (ДСТУ 3761.3)

3.7. непрацездатність

Стан об’єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну з потрібних функцій (ДСТУ 2860)

3.8. несправність

Стан об’єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об’єкта (ДСТУ 2860)

3.9. обмежник граничного вантажу

Прилад, призначений для контролю навантаження на робочу платформу підйомника, подачі попереджувального сигналу в разі наближення навантаження до граничнодопустимого значення і автоматичного вимкнення механізмів підйомника у разі збільшення навантаження понад допустиме (НПАОП 0.00-1.36)

3.10. опорно-поворотний пристрій

Обладнання підйомника, призначене для передавання навантажень (вантажного моменту, вертикальних і горизонтальних сил) від поворотної частини на неповоротну та для обертання поворотної частини (НПАОП 0.00-1.36)

3.11. підйомник

Вантажопідіймальна машина циклічної дії, що призначена для переміщення працівників з інструментами та матеріалами в робочу позицію і проведення там робіт з робочої платформи (НПАОП 0.00-1.36)

3.12. платформа поворотна

Конструкція для розміщення механізмів і стріли підйомника (НПАОП 0.00-1.36)

3.13. потрібна функція

Функція чи сукупність функцій об’єкта, виконання якої розглядають як необхідну умову відповідності об’єкта його призначенню (ДСТУ 2860)

3.14. пошкодження

Подія, яка полягає у порушенні справного стану об’єкта, коли зберігається його працездатність (ДСТУ 2860)

3.15. працездатність

Стан об’єкта, який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції (ДСТУ 2860)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com