СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-90:2013 Експлуатація вимірювальних трансформаторів. Настанова

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-90:2013 Експлуатація вимірювальних трансформаторів. Настанова
Дата початку дії26.01.2014
Дата прийняття28.10.2013
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 28.10.2013 № 792
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1-21677681-90:2013
РозробникДП «Львівське конструкторське бюро»
Орган, що прийнявДП «Львівське конструкторське бюро»


ГОСТ 18311-80 Вироби електротехнічні. Терміни та визначення основних понять

ГОСТ 5985-79 (СТ СЭВ 3963-83) Нафтопродукти. Метод визначення кислотності і кислотного числа

ГОСТ 6370-83 Нафта, нафтопродукти і присадки. Метод визначення механічних домішок

ГОСТ 6581-75 Матеріали електроізоляційні рідкі. Методи електричних випробувань. Зі змінами № 1, № 2, № 3

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров`я населення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ IEC 60044-2:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Трансформатори напруги індуктивні (IEC 60044-2:2003, IDT)

ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму (ІЕС 60044-1:2003, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 1983-2003 Трансформатори напруги. Загальні технічні умови (ГОСТ 1983-2001, IDT)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.05.027-2011/111 (СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012) Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об`єктах України

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр)

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями (ДНАОП 1.1.10.-1.04-01)

НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила експлуатації електрозахисних засобів (рос)

НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила експлуатації електрозахисних засобів (укр)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (рос)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (рос)

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з`єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки

СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості. Зі зміною № 1

СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 Діагностика маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі. Методичні вказівки

СОУ-Н МПЕ 40.1.35.301:2004. Перевірка трансформаторів струму, які використовуються в схемах релейного захисту. Інструкція

СОУ-Н МПЕ 40.1.35.302:2006 Перевірення трансформаторів напруги та їх вторинних кіл. Інструкція


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2020)

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання (нова редакція 2020)

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Настанова

СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-90:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
Об'єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Державним підприємством «Львівське конструкторське бюро»

2 РОЗРОБНИКИ: Б. Сегін, Е. Сушицька, Я. Романишин, Л. Лабарткава, О. Гуріна

3 ВНЕСЕНО: Департамент електроенергетики Міненерговугілля України, С. Меженний

4 УЗГОДЖЕНО:

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, С. Чех

Департамент стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу, П. Чернов

Департамент електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, С. Меженний

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», О. Єрмаков

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міненерговугілля України за № 792 від 28.10.2013 р.

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2018 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Опис та робота вимірювальних трансформаторів

6 Використання вимірювальних трансформаторів за призначенням

7 Введення в експлуатацію нових вимірювальних трансформаторів і вимірювальних трансформаторів, які пройшли відновлювальний або капітальний ремонт

8 Обслуговування вимірювальних трансформаторів

9 Поточний ремонт вимірювальних трансформаторів

10 Зберігання та транспортування вимірювальних трансформаторів

11 Утилізування вимірювальних трансформаторів

12 Заходи безпеки

Додаток А Масляні трансформатори струму

Додаток Б Масляні трансформатори напруги

Додаток В Елегазові трансформатори струму

Додаток Г Елегазові трансформатори напруги

Додаток Д Бібліографія

ВСТУП

Ця Настанова «Експлуатація вимірювальних трансформаторів» поширюється на вимірювальні трансформатори струму і напруги (масляні і елегазові) напругою від 35 кВ до 750 кВ вітчизняних і зарубіжних заводів-виробників.

При експлуатації конкретних типів трансформаторів, які мають конструктивні особливості, слід додатково керуватись інструкціями заводів-виробників з експлуатації.

Експлуатація трансформаторів полягає в наступному:

— нагляд за роботою обладнання шляхом проведення оглядів;

— своєчасне виявлення дефектів і неполадок;

— своєчасне проведення профілактичних випробувань і ремонту;

— ведення оперативно-технічної документації.

У Настанові наведено:

— опис та робота вимірювальних трансформаторів;

— класифікація, основні параметри та характеристики вимірювальних трансформаторів;

— вказівки щодо використання вимірювальних трансформаторів;

— вимоги до введення в експлуатацію нових вимірювальних трансформаторів і вимірювальних трансформаторів, які пройшли відновлювальний або капітальний ремонт;

— вимоги до обслуговування вимірювальних трансформаторів;

— вимоги до транспортування та зберігання вимірювальних трансформаторів.

— заходи безпеки при роботі з вимірювальними трансформаторами.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
Настанова

Чинний від 2014-01-26

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Настанова «Експлуатація вимірювальних трансформаторів» (далі — Настанова) поширюється на опорні вимірювальні трансформатори напруги і струму на напругу від 35 кВ до 750 кВ зовнішнього встановлення (категорія розміщення І, II), які застосовують на електроенергетичних об’єктах.

1.2 Положення цієї Настанови є обов’язковими для державних підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави, які здійснюють експлуатацію, монтаж, налагодження, випробування та діагностику вимірювальних трансформаторів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення;

ДСТУ 6097:2009 Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки;

ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму (ІЕС 60044-1:2003, IDТ);

ДСТУ ІЕС 60044-2:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Трансформатори напруги індуктивні (ІЕС 60044-2:2003, IDT);

ДСТУ ГОСТ 17216:2004 Чистота промислова. Класи чистоти рідин (ГОСТ 17216-2001, IDТ);

ДСТУ ГОСТ 1983-2003 Трансформатори напруги. Загальні технічні умови (ГОСТ 1983-2001, IDТ);

ГОСТ 8.216:2011 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки (Трансформатори напруги. Методика перевірки);

ГОСТ 1547-84 Масла и смазки. Метод определения наличия воды (Масла і мастила. Метод визначення наявності води);

ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа (Нафтопродукти. Метод визначення кислотності і кислотного числа);

ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей (Нафтопродукти. Метод визначення наявності водорозчинних кислот і лугів);

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле (Нафтопродукти. Метод визначення температури спалаху в закритому тиглі);

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей (Нафта, нафтопродукти і присадки. Метод визначення механічних домішок);

ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний (Матеріали електроізоляційні рідкі. Методи електричних випробувань);

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів навколишнього середовища);

ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий (Вироби електротехнічні. Терміни та визначення основних понять);

ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения (Трансформатори струму і напруги. Терміни і визначення);

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання транспортування, тимчасовий протикорозійний захист і пакування. Загальні вимоги і методи випробувань);

ГОСТ 24614-81 Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера. Кулонометрический метод определения воды (Рідини і гази, що не взаємодіють з реактивом Фішера. Кулонометричний метод визначення води);

ТУ 6-02-1249-83 (ІЕС 60376:2005) Элегаз повышенной чистоты. Технические условия (Елегаз підвищеної чистоти. Технічні умови);

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання, затверджені наказом Мінпаливенерго від 15.01.2007 № 13;

СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.02.2009 № 113;

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з’єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки. Методичні вказівки, затверджені наказом Мінпаливенерго від 15.02.2007 № 89;

СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 Діагностика маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі. Методичні вказівки, затверджені наказом Мінпаливенерго від 29.12.2006 № 539;

СОУ-Н МЕВ 41.0-216.77681-61: 2012 (НАПБ В.05.027-2011/111) Інструкція з гасіння пожежна енергетичних об'єктах України;

СОУ-Н МПЕ 40.1.35.301:2004 Перевірка трансформаторів струму, які використовуються в схемах релейного захисту. Інструкція, затверджена наказом Мінпаливенерго від 31.12.2004 № 855;

СОУ-Н МПЕ 40.1.35.302:2006 Перевірення трансформаторів напруги та їх вторинних кіл. Інструкція, затверджена наказом Мінпаливенерго від 19.04.2006 № 129;

СОУ-Н-МПЕ 40.1.46.301:2005 Перевірка ізоляції трансформаторів струму 330 — 750 кВ під робочою напругою. Методичні вказівки, затверджені наказом Мінпаливенерго від 26.04.2006 № 140;

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики;

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;

НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани;

НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами;

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок;

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів;

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні;

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення;

РД 34.43.107-95 Методичні вказівки по визначенню вмісту води і повітря в трансформаторному маслі;

Настанова «Виконання робіт з елегазом», затверджено наказом Мінпаливенерго України від 02.10.2012 № 765

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com