СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-46:2011 Контроль технічного стану опорно-стрижневих ізоляторів за допомогою ультразвукового (акустичного) методу та засобами інфрачервоної техніки. Норми їх дефектації

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-46:2011 Контроль технічного стану опорно-стрижневих ізоляторів за допомогою ультразвукового (акустичного) методу та засобами інфрачервоної техніки. Норми їх дефектації
Дата початку дії11.06.2011
Дата прийняття12.05.2011
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 12.05.2011 № 120
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.12-00100227-46:2011
РозробникУкраїнська науково-технічна електроенергетична асоціація «Аселенерго»
Орган, що прийнявУкраїнська науково-технічна електроенергетична асоціація «Аселенерго»


ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технічні умови (СТ СЭВ 5683-86)

ГОСТ 10390-86 Електрообладнання на напругу понад 3 кВ. Методи випробувань зовнішньої ізоляції в забрудненому стані

ГОСТ 12.1.001-89 Ультразвук. Общие требования безопасности

ГОСТ 1516.2-97 Електроустаткування і електроустановки змінного струму на напругу 3 кВ і вище. Загальні методи випробувань електричної міцності ізоляції. З поправкою

ГОСТ 1516.3-96 Електрообладнання змінного струму на напруги від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції

ГОСТ 18620-86 Вироби електротехнічні. Маркування. Зі зміною № 1

ГОСТ 26093-84 Ізолятори керамічні. Методи випробовувань. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 481-80 Пароніт і прокладки з нього. Технічні умови. Виправлення (ИУС 8-2004)

ГОСТ 481-80 Пароніт і прокладки з нього. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3, 4, 5

ГОСТ 9.307-89 Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги та методи контролю (ИСО 1461-89, СТ СЭВ 4663-84)

ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки

СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Роботи служби ізоляції. Том 8

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з`єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2020)

СОУ НЕК 20.261:2019 Стандарт підприємства. Технічна політика НЕК Укренерго у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання (нова редакція 2020)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ

КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
ОПОРНО-СТРИЖНЕВИХ ІЗОЛЯТОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО (АКУСТИЧНОГО) МЕТОДУ
ТА ЗАСОБАМИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕХНІКИ.
НОРМИ ЇХ ДЕФЕКТАЦІЇ

(КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ІЗОЛЯТОРІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ТА АКУСТИЧНИХ
МЕТОДІВ. НОРМИ ЇХ ДЕФЕКТАЦІЇ)

СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-46:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«УКРЕНЕРГО»
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ДП «НЕК «Укренерго»)

2 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство «Науково-технічний учбово-консультативний центр» Української науково-технічної електроенергетичної асоціації «АсЕлЕнерго» (ДП «Науково-технічний учбово-консультаційний центр»)

3 РОЗРОБНИКИ: Лабзун М.П., Рубаненко О.Є., Таловер’я В.Л., Калмиков В.Л.

4 РЕЦЕНЗЕНТИ: Абрамов В.Б., Чернов В.Ф.

5 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту електроенергетики Міненерговугілля

6 УЗГОДЖЕНО: Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, Департамент електроенергетики Міненерговугілля, Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля

7 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міненерговугілля від 12 травня 2011 р. № 120

8 НА ЗАМІНУ:

9 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2016 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Загальні положення

6 Конструкція та основні вимоги до ОСІ

7 Маркування опорно-стрижневих ізоляторів

8 Класифікація та характеристика дефектів ОСІ

9 Методи контролю технічного стану ОСІ в експлуатації

10 Загальна характеристика системи оцінювання результатів. Групи експлуатаційної придатності ОСІ

11 Ультразвукові методи контролю стану опорно-стрижневих ізоляторів в експлуатації

11.1 Загальна характеристика ультразвукового контролю

11.2 Ультразвукова структурометрія

11.3 Ультразвукова дефектометрія

11.4 Технічні засоби ультразвукового контролю стану ОСІ

11.5 Техніка безпеки під час проведення ультразвукового контролю ОСІ

11.6 Умови проведення ультразвукового контролю ОСІ, вимоги до об'єкта контролю та витрати часу на контроль

11.7 Порядок проведення ультразвукового контролю ОСІ

11.8 Оцінювання результатів ультразвукового контролю ОСІ

11.9 Оформлення результатів ультразвукового контролю ОСІ

12 Візуальний контроль зовнішнього стану ОСІ

12.1 Загальна характеристика візуального контролю зовнішнього стану

12.2 Періодичний візуальний контроль ОСІ під час оглядів обладнання

12.3 Візуальний контроль зовнішнього стану ОСІ при ремонтах обладнання та УЗ-контролі

12.4 Оцінювання результатів візуального контролю зовнішнього стану ОСІ

13 Контроль технічного стану ОСІ засобами інфрачервоної техніки

13.1 Загальна характеристика контролю ОСІ засобами ІЧТ

13.2 Особливості контролю засобами ІЧТ ізоляторів у складі багатоелементних конструкцій

13.3 Умови проведення та вимоги до об’єкта контролю

13.4 Оцінювання результатів контролю технічного стану ОСІ засобами ІЧТ

14 Методи випробування механічної міцності ОСІ

15 Комплексне оцінювання результатів, обсяг і періодичність контролю технічного стану ОСІ в експлуатації

16 Рекомендований розподіл обов’язків служб з виконання контролю технічного стану ОСІ

Додаток А Параметри, габаритні розміри та ескізи ОСІ та їх арматури

Додаток Б Товарні знаки підприємств, які виготовляють електротехнічний фарфор

Додаток В Технологія виготовлення ОСІ

Додаток Г Механізм утворення відкритої мікроскопічної пористості

Додаток Д Метод фуксинової проби під тиском

Додаток Е Порівняння ефективності методів контролю ОСІ в експлуатації

Додаток Ж Перетворювачі ультразвукові

Додаток И Методи проведення УЗ-контролю

Додаток К Схеми визначення місця встановлення ізолятора

Додаток Л Приклад протоколу УЗ-контролю ОСІ

Додаток М Характерні теплові аномалії ізоляторів

Додаток Н Основні положення методів випробування механічної міцності ОСІ

Додаток П Бібліографія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
від 12 травня 2011 р. № 120

СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-46:2011

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ

КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
ОПОРНО-СТРИЖНЕВИХ ІЗОЛЯТОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО (АКУСТИЧНОГО) МЕТОДУ
ТА ЗАСОБАМИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕХНІКИ.
НОРМИ ЇХ ДЕФЕКТАЦІЇ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ поширюється на керамічні армовані опорні ізолятори стрижневого типу, які призначено для використання в апаратах та розподільчих пристроях, зокрема комплектних, змінного струму частотою до 100 Гц, класів напруги 35 кВ і вище, кліматичних виконань УХЛ, Т та категорій розміщення 1 за ГОСТ 15150-69, розташованих на висоті до 1000 м над рівнем моря.

1.2 Нормативний документ визначає методи контролю технічного стану опорно-стрижневих ізоляторів (далі — ОСІ) високої напруги в експлуатації та містять вказівки з організації, виконання та оцінювання результатів контролю.

1.3 На основі цього документу підприємства можуть складати власні інструкції з урахуванням місцевих особливостей умов експлуатації. Якщо вимоги заводських інструкцій відносно норм збігаються з вимогами цього нормативного документу, то в цьому випадку слід керуватися вимогами заводських інструкцій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому НД є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 2.309-79 Обозначения шероховатости поверхностей (Позначення шорсткості поверхні);

ГОСТ 9.307-89 Единая система зашиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги та методи контролю);

ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки);

ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия (Паронітта прокладки з нього. Технічні умови);

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Відливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия (Відливки з ковкого чавуна. Загальні технічні умови);

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки (Чавун з пластинчастим графітом для відливок. Марки);

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции (Електрообладнання та електроустановки змінного струму на напругу 3 кВ та вище. Загальні методи випробувань електричної міцності ізоляції);

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции (Електрообладнання змінного струму на напругу від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції);

ГОСТ 1583-93 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия (Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови);

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри та характеристики);

ГОСТ 5862-79 Изоляторы и покрышки керамические на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (Ізолятори та покришки керамічні на напругу понад 1000 В. Загальні технічні умови);

ГОСТ 9920-89 (МЭК 694-80, МЭК 815-86) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции (Електроустановки змінного струму на напругу від 3 до 750 кВ. Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції);

ГОСТ 9984-85 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (Ізолятори керамічні опорні на напругу понад 1000В. Загальні технічні умови);

ГОСТ 10178—85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (Портландцемент та шлакопортландцемент. Технічні умови);

ГОСТ 10390-86 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии (Електрообладнання на напругу понад 3 кВ. Методи випробувань зовнішньої Ізоляції в забрудненому стані);

ГОСТ 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования (Сталь. Методи ультразвукового контролю. Загальні вимоги);

ГОСТ 13872-68 Изделия керамические электротехнические. Предельные отклонения от номинальных размеров, формы и расположения поверхностей (Вироби керамічні електротехнічні. Граничні відхилення від номінальних розмірів, форми та розташування поверхонь);

ГОСТ 13873-81 Изоляторы керамические. Требования к качеству поверхности (Ізолятори керамічні. Вимоги до якості поверхні);

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища);

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги в частині стійкості до впливу кліматичних зовнішніх факторів);

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка (Вироби електротехнічні. Маркування)

ГОСТ 20419-83 Материалы керамические электротехнические. Классификация и технические требования (Матеріали керамічні електротехнічні. Класифікація та технічні вимоги);

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная зашита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист, пакування. Загальні вимоги та методи випробувань);

ГОСТ 23483-79 Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования (Контроль неруйнівний. Методи теплового виду. Загальні вимоги);

ГОСТ 25073-81 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы на открытом воздухе. Типы, основные параметры и размеры (Ізолятори керамічні опорні на напругу понад 1000 В для роботи на відкритому повітрі. Типи, основні параметри та розміри);

ГОСТ 26093-84 Изоляторы керамические. Методы испытаний (Ізолятори керамічні. Методи випробувань);

ГОСТ 26266-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования (Контроль неруйнівний. Перетворювачі ультразвукові. Загальні технічні вимоги);

ГОСТ 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия (Відливки з чавуна. Загальні технічні вимоги);

ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования (Діагностування виробів. Загальні вимоги);

ГОСТ 51163-98 Покрытия термодиффузионные цинковые на крепежных и других мелких изделиях. Общие требования и методы контроля (Покриття термодифузійні цинкові на кріпильних та інших дрібних виробах. Загальні вимоги та методи контролю);

ГОСТ Р 52034-2008 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (Ізолятори керамічні опорні на напругу понад 1000 В. Загальні технічні вимоги);

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок;

ДСТУ 1.5.2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення;

ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливів. Марки;

РД 153-34.0-20.363-99 Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ (Основні положення методики інфрачервоного діагностування електрообладнання та ПЛ);

СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж, т.8. Роботи служби ізоляції;

СОУ-Н ЕЕ 20.302-2007 Норми випробування електрообладнання;

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com