ДСТУ EN 13329:2009 Покриви для підлоги шаруваті. Елементи з лицьовим шаром на термореактивних смолах амінопласту. Технічні вимоги та методи випробування (EN 13329:2006, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13329:2009 Покриви для підлоги шаруваті. Елементи з лицьовим шаром на термореактивних смолах амінопласту. Технічні вимоги та методи випробування (EN 13329:2006, IDТ)
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття30.12.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2009 № 491 Про затвердження та скасування чинності національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13329:2009
РозробникУкраїнський державний науково-дослідний інститут "Ресурс" (УкрНДІ "Ресурс")
Орган, що прийнявУкраїнський державний науково-дослідний інститут "Ресурс" (УкрНДІ "Ресурс")


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Покриви для підлоги шаруваті
ЕЛЕМЕНТИ З ЛИЦЬОВИМ ШАРОМ НА ТЕРМОРЕАКТИВНИХ СМОЛАХ АМІНОПЛАСТУ
Технічні вимоги та методи випробування

(EN 13329:2006, IDТ)
ДСТУ EN 13329:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» (УкрНДІ «Ресурс»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Мельник; Г. Муравйов; 3. Сірко, канд. техн. наук; Ю. Смольянінов, канд. техн. наук; Д. Торчилевський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО грудня 2009 р. № 491 з 2012-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13329:2009 ідентичний EN 13329:2006 Laminate floor coverings — Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins — Specifications, requirements and test methods (Покриви для підлоги шаруваті. Елементи з лицьовим шаром, що базуються на термореактивних смолах амінопласту. Технічні умови, вимоги та методи випробування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

5 Маркування та пакування

6 Протокол випробування

Додаток А Визначення товщини, довжини, ширини, прямокутності, прямолінійності та площинності

Додаток В Визначення зазорів та різновисотності між елементами

Додаток С Визначення відхилів у розмірах під час зміни відносної вологості

Додаток D Визначення поверхневої міцності

Додаток Е Визначення стійкості до стирання та класифікація щодо стійкості до стирання

Додаток F Визначення стійкості до удару та класифікація щодо стійкості до удару

Додаток G Визначення розбухання за товщиною

Додаток Н Калібрування та обслуговування обладнання для стирання

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13329:2006 Laminate floor coverings — Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins — Specifications, requirements and test methods (Покриви для підлоги шаруваті. Елементи з лицьовим шаром, що базуються на термореактивних смолах амінопласту. Технічні умови, вимоги та методи випробування).

Відповідальний за цей стандарт — Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» (УкрНДІ «Ресурс»).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— «Національне пояснення» виділено в тексті рамкою;

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України.

В Україні чинний ДСТУ EN 311-2003, ДСТУ ISO 105-А02:2005.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОКРИВИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШАРУВАТІ
ЕЛЕМЕНТИ З ЛИЦЬОВИМ ШАРОМ НА ТЕРМОРЕАКТИВНИХ СМОЛАХ АМІНОПЛАСТУ
Технічні вимоги та методи випробування

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА СЛОИСТЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ С ЛИЦЕВЫМ СЛОЕМ НА ТЕРМОРЕАКТИВНИХ СМОЛАХ АМИНОПЛАСТА
Технические требования и методы испытания

LAMINATE FLOOR COVERINGS
ELEMENTS WITH A SURFACE LAYER ON AMINOPLASTIC THERMOSETTING RESINS
Technical requirements and test methods

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює характеристики, вимоги та методи випробовування покривів для підлоги шаруватих (як визначено у 3.1) (далі — покриви).

Цей стандарт містить систему класифікації, оснований на стандарті EN 685, який установлює практичні вимоги для різних сфер використовування та ступенів використовування, щоб визначити, де покриви будуть забезпечувати задовільне обслуговування та будуть заохочувати споживача зробити поінформований вибір. Цей стандарт також установлює вимоги до маркування та пакування.

Покриви розглядають як для домашнього, так і для промислового рівнів використання. Цей стандарт не установлює специфічних вимог щодо покривів, які підвладні частому зволожуванню, наприклад ванна кімната або сауна, але надає можливість застосовувати покриви для домашніх кухонь.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 311 Wood-based panels — Surface soundness — Test method

EN 318 Wood based panels — Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity

EN 322 Wood-based panels — Determination of moisture content

EN 424 Resilient floor coverings — Determination of the effect of simulated movement of a furniture leg

EN 425 Resilient and laminate floor coverings — Castor chair test

EN 433 Resilient floor coverings — Determination of residual indentation after static loading

EN 438 (all parts) High-pressure decorative laminates (HPL) — Sheets based on thermosetting resins (usually called Laminates)

EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings — Classification

EN 12529:1998 Castors and wheels — Castors for furniture — Castors for swivel chairs — Requirements

EN 20105-A02 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour (ISO 105-A02:1993)

EN ISO 105-B02 Textiles — Tests for colour fastness — Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B02:1994, including amendment 1:1998)

EN ISO 6506 (all parts) Metallic materials — Brinell hardness test

ISO 48 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (Hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)

ISO 7267-2 Rubber-covered rollers — Determination of apparent hardness — Part 2: Shore-type durometer method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 311 Плити деревинні. Міцність поверхні. Метод випробування

EN 318 Плити деревинні. Визначення зміни розмірів залежно від зміни відносної вологості

EN 322 Плити деревинні. Визначення вмісту вологи

EN 424 Покриви для підлоги еластичні. Визначення впливу при моделюванні переміщення ніжки від меблів

EN 425 Покриви для підлоги еластичні та шаруваті. Випробування роликом від крісла EN 433 Покриви для підлоги еластичні. Визначення залишкового відбитку після статичного навантаження

EN 438 (усі частини) Пластики шаруваті декоративні високого тиску (HPL). Листи, що базуються на термореактивних смолах (що зазвичай називаються ламінати)

EN 685 Покриви для підлоги еластичні, тканеві та шаруваті. Класифікація EN 12529:1998 Ролики та коліщата. Ролики для меблів. Ролики для поворотних крісел. Вимоги

EN 20105-А02 Матеріали текстильні. Випробування стійкості фарбування. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання змін кольору (ISO 105-А02:1993)

EN ISO 105-В02 Матеріали текстильні. Випробування стійкості фарбування. Частина В02. Стійкість відносно кольору при штучному світлі: ксенонова дугова лампа (ISO 105-В02:1994, включно зміна 1:1998)

EN ISO 6506 (усі частини) Металеві матеріали. Випробування на твердість по Брінеллю.

ISO 48 Гума вулканізаційна або термопластична. Визначення твердості (твердість між 10 IRHD та 100 IRHD)

ISO 7267-2 Ролики, обтягнуті гумою. Визначення умовної твердості. Частина 2. Метод твердоміра підтримувального типу.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com