ДСТУ ISO 9635-2:2013 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування відсічних клапанів (ISO 9635-2:2006, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 9635-2:2013 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування відсічних клапанів (ISO 9635-2:2006, IDТ)
Дата початку дії01.07.2014
Дата прийняття11.12.2013
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 9635:2006
Затверджуючий документНаказ від 11.12.2013 № 1469 Про прийняття національних стандартів України та пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейським стандартами, затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9635-2:2013
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарське іригаційне устатковання
КЛАПАНИ ЗРОШУВАЛЬНІ
Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування відсічних клапанів

(ISO 9635-2:2006, IDТ)
ДСТУ ISO 9635-2:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Гринь, д-р техн. наук; М. Коцар (науковий керівник); С. Логвін; А. Нілова; Р. Нілов; Ю. Шехтман, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 9635-2:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 2: Isolating valves (Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 2. Відсічні клапани)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 9635:2006

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до конструкції

5 Вимоги до технічних характеристик

5.1 Механічна міцність

5.2 Водо- і повітронепроникність

5.3 Гідравлічні характеристики

5.4 Опір впливу хімікатів і добрив

5.5 Довговічність

6 Оцінювання відповідності

6.1 Загальні положення

6.2 Типові випробування

6.3 Контролювання виробничого процесу і система якості

7 Маркування

8 Пакування

Додаток А Метод випробовування опору клапанів робочим навантагам

Додаток В Значення крутних моментів для запірних клапанів, задіюваних маховиком і засувом

Додаток С Метод випробовування функціювання клапанів

Додаток D Метод випробовування функціювання клапанів

Додаток Е Метод визначання розмірів робочих елементів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 9635-2:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 2: Isolating valves (Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 2. Відсічні клапани).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «ця частина ISO 9635» замінено на «цей стандарт»;

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до ISO 9635-2:2006 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

ISO 9635-1 та ISO 9644, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ ISO 9635-1:2013 і ДСТУ ISO 9644:2004 відповідно.

ISO 9635 складається із наведених нижче частин із загальною назвою «Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні».

Частина 1. Загальні технічні вимоги.

Частина 2. Відсічні клапани.

Частина 3. Зворотні клапани.

Частина 4. Повітряні клапани.

Частина 5. Регулювальні клапани.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ІРИГАЦІЙНЕ УСТАТКОВАННЯ
КЛАПАНИ ЗРОШУВАЛЬНІ
Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування відсічних клапанів

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИРРИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КЛАПАНЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
Часть 2. Технические требования и методы испытания отсечных клапанов

AGRICULTURAL IRRIGATION EQUIPMENT
IRRIGATION VALVES
Part 2. Isolating valves requirements and test methods

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цим стандартом установлено вимоги до конструкції й до основних характеристик і методи випробовування відсічних клапанів, призначених для іригаційних систем із температурою води не вище ніж 60 °С, яка може містити добрива та інші хімічні речовини типів і концентрацій, що застосовують у сільському господарстві.

Цей стандарт поширюється на зрошувальні клапани діаметром DN 8 мм (1/4 дюйма) і більше, які працюють у повністю відкритому чи повністю закритому положеннях, але які також можуть працювати певний період часу в будь-якому проміжному положенні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 9635-1:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 1: General requirements

ISO 9644 Agricultural irrigation equipment — Pressure losses in irrigation valves — Test method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9635-1:2006 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги

ISO 9644 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Втрати тиску в гідравлічних засувках. Метод випробовування.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять, наведені в ISO 9635-1 і надані нижче.

3.1 відсічний клапан (isolating valve)

Клапан, призначений для застосування тільки в повністю закритому чи повністю відкритому положенні [EN 736-1]

3.2 клапан із широким отвором (full bore valve)

Клапан, діаметр сідла якого не менше ніж 90 % від внутрішнього діаметра вхідного отвору його корпусу [EN 736-3]

3.3 клапан із вільним проходом (clear way valve)

Клапан із безперешкодним проходженням потоку шляхом, по якому можна просунути теоретичну сферу, діаметр якої не менший, ніж внутрішній діаметр вхідного отвору його корпусу [EN 736-3]

3.4 коефіцієнт втрати; Kv (flow coefficient; Кv)

Коефіцієнт, який дорівнює потоку води, у кубічних метрах за годину, температурою між 5 °С і 50 °С, яка протікає крізь клапан і втрачає гідростатичний тиск 1 бар.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com