СОУ ЖКГ 08.09-13:2010 Побутові відходи. Біогаз полігонів побутових відходів, що використовується у когенераційних установках

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19163 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ ЖКГ 08.09-13:2010 Побутові відходи. Біогаз полігонів побутових відходів, що використовується у когенераційних установках
Дата початку дії01.04.2011
Дата прийняття31.12.2010
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 31.12.2010 № 484 Про затвердження СОУ ЖКГ Побутові відходи. Біогаз полігонів побутових відходів, що використовується у когенераційних установках
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа08.09-13:2010
РозробникТовариство з обмеженою відповідальністю "Український науково- дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів" (ТОВ "УкрНДІкомунпроект")
Орган, що прийнявТовариство з обмеженою відповідальністю "Український науково- дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів" (ТОВ "УкрНДІкомунпроект")


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

СТАНДАРТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Побутові відходи.
БІОГАЗ ПОЛІГОНІВ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВКАХ

СОУ ЖКГ  08.09-13:2010

Видання офіційне 

Київ – 2010

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів» (ТОВ «УкрНДІкомунпроект»)

РОЗРОБНИКИ: Ф. Лученко (керівник розробки, к.т.н.); І. Бондар

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України  від 31.12.2010р. № 484

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 24.03.2011 №  32595752/2124

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Технологічна схема збирання та використання біогазу полігонів побутових відходів у когенераційних установках

6 Технічні вимоги до біогазу полігонів побутових відходів, що використовується у когенераційних установках

7 Методи підготовки біогазу полігонів побутових відходів до використання у когенераційних установках

8 Методи контролю біогазу полігонів побутових відходів, що використовується у когенераційних установках

9 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

Додаток А Об’єми вилучення біогазу полігонів побутових відходів і кількість електроенергії та теплової енергії, отриманих під час використання біогазу полігонів побутових відходів

Додаток Б Бібліографія 

СТАНДАРТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Побутові відходи.
БІОГАЗ ПОЛІГОНІВ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВКАХ

 Чинний від 2011-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює кількісні та якісні характеристики біогазу полігонів побутових відходів (далі – біогаз), які мають бути досягнуті з метою його ефективного використання у когенераційних установках з одержанням електричної та теплової енергії.

1.2 Цей стандарт не поширюється на вимоги до технологічного обладнання, що застосовується під час вилучення біогазу та його використання у когенераційних установках.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею (ІSO 6327:1981, ІDT)

ДСТУ ISO 6974-1:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування (ISO 6974-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-2:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних (ISO 6974-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 6974-3:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок (ISO 6974-3:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-4:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок (ISO 6974-4:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-5:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок (ISO 6974-5:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-6:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок

ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини i числа Воббе на основі компонентного складу (ISO 6976:1995/Cor.2:1997, Cor.3:1999, IDT)

ДСТУ ISO 10101-1:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 1. Вступ (ISO 10101-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 10101-2:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 2. Методика титрування (ISO 10101-2:1993, IDT)

ДСТУ ISO 10101-3:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 3. Методика кулонометричного визначення (ISO 10101-3:2007, IDT)

ДСТУ ISO 10715:2009 Природний газ. Настанови щодо відбирання проб (ISO 10715:1997, IDT)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів Основні положення проектування

НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-1.18-98 Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.1999 № 112, зареєстрований у Мін’юсті України 30.06.1999 за № 424/3717 «Про затвердження  Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» (НПАОП 0.00-4.33-99)

наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998, зареєстрований у Мін’юсті України 07.04.1998 за № 226/2666, «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98)

наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 N 4 зареєстрований у Мін’юсті України 10.02.98 за N 93/2533 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»  (НПАОП 40.1-1.21-98)

наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрований у Мінюсті України 15.02.2005 за № 231/10511 Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-05)

наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрований у Мін’юсті  України 21.05.2008 за № 446/15137 Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01-08)

ГОСТ 12.1.007-76* ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 22387.4-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли (Газ для комунально-побутового призначення. Метод визначення вмісту смоли та пилу)

ГОСТ 22387.2-83 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и маркаптановой серы (Гази горючі природні. Методи визначення сірководню та меркаптанової сірки)

ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования" (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com