ДСТУ EN 50065-2-2:2010 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі (EN 50065-2-2:2003, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19225 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 50065-2-2:2010 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі (EN 50065-2-2:2003, IDТ)
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 610 Про затвердження та скасування чинності національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа50065-2-2:2010
РозробникНауково-дослідний інститут прикладної електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут прикладної електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ У НИЗЬКОВОЛЬТНИХ УСТАНОВКАХ
ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ ВІД 3 кГц ДО 148,5 кГц
Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону
частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі

(EN 50065-2-2:2003, IDТ)
ДСТУ EN 50065-2-2:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут прикладної електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Гордієнко; Н. Некрасова; В. Пілінський, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Родіонова, канд. техн. наук; В. Швайченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 610 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50065-2-2 (2005) Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz. Part 2-2: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial environments (Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв'язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі) зі зміною EN 50065-2-2/А1:2005 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В 1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Опис місць розташування

5 Критерії якості функціювання

6 Умови під час випробування

7 Вимоги щодо несприйнятливості

7.1 Застосовність вимог до випробування на несприйнятливість

7.2 Технічні вимоги до випробування

7.2.1 Вимоги щодо несприйнятливості

7.2.2 Вузькосмугові кондуктивні завади

Додаток А Випробувальне коло

А.1 Технічні вимоги до випробувального кола

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті

Рисунок 1 Приклади портів

Рисунок 2 Джерело сигналу та коло зв’язку для випробування на вузькосмугові кондуктивні завади

Рисунок А.1 Випробувальне коло

Таблиця 1 Несприйнятливість. Корпус

Таблиця 2а Несприйнятливість. Порти сигнальних ліній та ліній керування

Таблиця 2b Несприйнятливість. Порти для технологічних, вимірювальних ліній та ліній керування, довгих шин та ліній керування

Таблиця 3 Несприйнятливість. Вхідні та вихідні порти живлення постійним струмом

Таблиця 4 Несприйнятливість. Вхідні та вихідні порти живлення змінним струмом

Таблиця 5 Несприйнятливість. Порт уземлення (затискач функційного уземлення)

Таблиця 6 Вхідні порти живлення змінним струмом

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 50065-2-2 (2005) Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz. Part 2-2: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial environments (Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі) зі зміною EN 50065-2-2/А1:2005, виділеною подвійною рискою на березі.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «EN 50065-2-2», «цей розділ стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» та національний стандарт — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

У цьому стандарті є посилання на EN 61000-3-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, міжнародні версії яких прийнято в Україні як національні стандарти, та посилання на ІЕС 60050-161, CISPR 16-1, які впроваджено в Україні як національні стандарти. їхній перелік наведено в національному додатку НА.

Решту документів, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні, і чинних замість них документів немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ У НИЗЬКОВОЛЬТНИХ УСТАНОВКАХ ДІАПАЗОНУ
ЧАСТОТ ВІД 3 кГц ДО 148,5 кГц
Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону
частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ УСТАНОВКАХ ДИАПАЗОНА
ЧАСТОТ ОТ 3 кГц ДО 148,5 кГц
Часть 2-2. Требования к невосприимчивости сетевых систем и оборудования связи диапазона
частот от 95 кГц до 148,5 кГц, применяемых в промышленной среде

SIGNALLING ON LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS IN THE FREQUENCY
RANGE 3 kHz TO 148,5 kHz
Part 2-2. Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating
in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial environments

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний до електричного обладнання, яке використовує сигнали в діапазоні частот від 95 кГц до 148,5 кГц для передавання або приймання повідомлень через низьковольтні електричні системи у житлових і комерційних зонах та виробничих зонах з малим енергоспоживанням. Для обладнання, яке виконує інші функції, ніж передавання або приймання повідомлень через низьковольтні електричні системи, цей стандарт застосовний лише до тієї частини обладнання, яка призначена для такого передавання або приймання повідомлень. Інші частини обладнання мають відповідати стандартам на несприйнятливість або стандартам щодо функцій цих інших частин. У разі випробувань, зазначених у цих інших стандартах щодо різних ступенів жорсткості та якщо конструкція обладнання така, що його функції не можна випробовувати окремо, для усіх порушень функціювання треба застосовувати найвищу ступінь жорсткості.

Призначеністю цього стандарту є нормування взаємного впливу між мережевими системами та обладнанням зв’язку (МСОЗ), що працюють у різних смугах частот, як зазначено в EN 50065-1, та сприяння, головним чином, забезпеченню електромагнітної сумісності. Стандарт визначає суттєві вимоги щодо несприйнятливості та методи випробування, разом з тими випробуваннями, які має бути виконано під час випробувань типу МСОЗ у низьковольтних електроустановках, загалом для електромагнітних завад та додаткових особливих завад, що надходять від інших МСОЗ. Тому стандарт визначає вимоги до випробування на несприйнятливість для апаратури стосовно тривалих та перехідних збурень як кондуктивних, так і випромінюваних та до електростатичних розрядів. Вимоги до випробування установлено для кожного визначеного порту.

Цей стандарт установлює норми, застосовні до виробів, що функціонують у промисловому середовищі. Ці норми не охоплюють особливих ситуацій, які можуть виникати в будь-якому місці, але ймовірність цього дуже низька. У конкретних ситуаціях можливо перевищення рівня збурень відносно рівнів, зазначених у цьому стандарті, наприклад, якщо портативний передавач застосовний поблизу апаратури. У цих ситуаціях може бути вжито спеціальні заходи щодо притлумлення завад.

Цей стандарт не визначає несприйнятливість між мережевими системами зв’язку, що працюють в одній і тій самій смузі (як зазначено в EN 50065-1) або несприйнятливість до сигналів, створених системами лінії електропередавання, що застосовують в електромережах високої або середньої напруги.

Стандарт не охоплює вимог щодо безпеки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані та недатовані посилання з інших публікацій. Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті є положеннями цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначені видання. У разі недатованих посилань треба звертатись до найпізнішого видання нормативних документів (долучаючи зміни).

EN 50065-1 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz — Part 1 : General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for industrial environments

EN 55022:1998 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (CISPR 22:1997, mod.)

EN 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase) (IEC 61000-3-2)

EN 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test (IEC 61000-4-2)

EN 61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radiofrequency, electromagnetic field immunity test (IEC 61000-4-3, mod.)

EN 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test (IEC 61000-4-4)

EN 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test (IEC 61000-4-5)

EN 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbance, induced by radio-frequency fields (IEC 61000-4-6)

EN 61000-4-8 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test (IEC 61000-4-8)

EN 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test (IEC 61000-4-11)

CISPR 16-1 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1 : Radio disturbance and immunity measuring apparatus

IEC 60050-161 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 50065-1 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 1. Загальні вимоги, смуги частот та електромагнітні збурення

EN 61000-6-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість. Обладнання в промисловому середовищі

EN 55022 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (CISPR 22)

EN 61000-3-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (сила вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)

EN 61000-4-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичного розряду (ІЕС 61000-4-2)

EN 61000-4-3 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання. Секція 3. Випробування на несприйнятливість до випромінюваних радіочастотних електромагнітних полів (ІЕС 61000-4-3)

EN 61000-4-4 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (ІЕС 61000-4-4)

EN 61000-4-5 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги (ІЕС 61000-4-5)

EN 61000-4-6 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних збурень, які індуковано радіочастотним полем (ІЕС 61000-4-6)

EN 61000-4-8 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля промислової частоти (ІЕС 61000-4-8)

EN 61000-4-11 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-11. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги (ІЕС 61000-4-11)

CISPR 16-1 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура вимірювання радіозавад і несприйнятливості

ІЕС 60050-161 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com