ДСТУ ISO 2408:2013 Канати сталеві дротяні загальної призначеності. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ISO 2408:2004, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19225 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 2408:2013 Канати сталеві дротяні загальної призначеності. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ISO 2408:2004, IDT)
Дата початку дії01.01.2014
Дата прийняття11.06.2013
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 11.06.2013 № 622
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2408:2013
РозробникНауково-дослідний інститут фермських машин (НДІферммаш)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут фермських машин (НДІферммаш)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАНАТИ СТАЛЕВІ ДРОТЯНІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Загальні технічні вимоги та методи випробування

(ISO 2408:2004, IDT)
ДСТУ ISO 2408:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ВАТ «НДІферммаш», Технічі комітети стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69) і «Сталеві дротяні канати» (ТК 100)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Воронков; М. Коцар (науковий керівник); В. Малиновський, д-р. техн. наук; О. Міщенко; А. Харченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 червня 2013 р. № 622 3 2014-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 2408:2004 Steel wire ropes for general purposes — Minimum requirements (Канати сталеві дротяні загальної призначеності. Мінімальні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 2408:2004

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Матеріал

4.2 Виробництво канатів

4.3 Позначення та класифікація

4.4 Розміри

4.5 Розривне зусилля

5 Контролювання відповідності вимогам та методи випробовування

5.1 Матеріали

5.2 Виробництво каната

5.3 Перевіряння діаметра каната

5.4 Випробовування каната на розривне зусилля

6 Інформація для використання

6.1 Сертифікат

6.2 Пакування та маркування

Додаток А Розмірні та механічні властивості круглих дротів (до виготовлення каната)

Додаток В Відбирання зразків та критерій приймання для типового випробування канатів серійного виробництва

Додаток С Таблиці мінімальних розривних зусиль у цілому для більшості загальноприйнятих конструкцій, розмірів та маркувальних груп канатів

Додаток D Обчислення мінімального розривного зусилля в цілому для канатів за даними таблиць додатка С

Додаток Е Випробування на дротах, вибраних із каната

Додаток F Порівняння між розмірами канатів за метричною та англійською системами мір

Додаток G Еквіваленти маркувальної групи каната

Бібліографія

Додаток НА Розбіжності в термінології, застосованої в ISO 2408 та в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 2408:2004 Steel wire ropes for general purposes — Minimum requirements (Канати сталеві дротяні загальної призначеності. Мінімальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

У стандарті зазначено вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ISO 2408:2004;

— слова «Цей міжнародний стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— замінено познаки одиниць вимірів згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97;

— у розділі 2 та «Бібліографії» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено розбіжності в термінології, застосованої в ISO 2408:2004 та в цьому стандарті.

ISO 2232:1990 прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 2232:2007 Дріт тягнутий круглого перерізу із нелегованої сталі для дротяних канатів загальної призначеності і сталевих дротяних канатів великого діаметра. Технічні умови (ISO 2232:1990, IDT).

ISO 9001 прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDТ) на заміну ДСТУ ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 2408:2004

Цей стандарт розроблено у відповідь до загальносвітової потреби на технічні умови, що встановлюють мінімальні вимоги до канатів загальної призначеності.

Як і в попередніх виданнях, це видання ISO 2408 установлює розміри та маркувальні групи канатів у метричній системі мір для більшості загальноприйнятих класів канатів. Крім того, для порівняння, у додатку F надано відомості щодо розмірів і маркувальних груп канатів за англійською системою мір, щоб допомогти в процесі вибирання каната й гарантувати, що наявні рівні безпеки підтримують на оригінальному устаткованні, спроектованому для використання таких канатів. У цьому разі рекомендовано проконсультуватися з проектувальником устатковання чи виробником канатів (або іншою компетентною особою) до замовлення каната для заміни.

Цей стандарт не обмежено класами, наведеними в таблицях. Інші типи, такі як канати з обтиснутими сталками й обтиснуті (ковані) канати, також можуть відповідати цьому стандарту.

Доповненням до цього стандарту є ISO 17893, який охоплює визначення понять, познаки та класифікацію.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАНАТИ СТАЛЕВІ ДРОТЯНІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Загальні технічні вимоги та методи випробування

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Общие технические требования и методы испытаний

STEEL WIRE ROPES FOR GENERAL PURPOSES
General technical requirements and test methods

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює мінімальні технічні вимоги, вимоги щодо виготовлення та випробування сталевих дротяних канатів подвійного звивання загальної призначеності, охоплюючи вантажопідіймальне устатковання, таке як вантажні крани й лебідки, а також стропи. У таблицях наведено значення мінімальних розривних зусиль канатів у цілому для більшості загальноприйнятих розмірів, маркувальних груп та конструкцій подвійного звивання. Стандарт застосовують до одношарових, опірних крученню та паралельно звитих канатів, виготовлених у масовому виробництві з дроту без покриву поверхні (світлого), із покриттям поверхні цинком чи цинковим сплавом. Стандарт не застосовують до канатів, призначених для:

— гірничодобувної промисловості;

— систем керування літальним апаратом;

— нафтової та газової промисловості;

— підвісних канатних доріг та фунікулерів;

— ліфтів, або

— рибної промисловості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. Для датованих посилань застосовують тільки наведені видання. Для недатованих посилань чинним є останнє видання (разом зі змінами).

ISO 2232:1990 Round drawn wire for general purpose non-alloy steel wire ropes and for large diameter steel wire ropes — Specifications

ISO 3108 Steel wire ropes for general purposes — Determination of actual breaking load

ISO 4345 Steel wire ropes — Fibre main cores — Specification

ISO 4346 Steel wire ropes for general purposes — Lubricants — Basic requirements

ISO 6892 Metallic materials — Tensile testing at ambient temperature

ISO 7800 Metallic materials — Wire — Simple torsion test

ISO 10425:2003 Steel wire ropes for the petroleum and natural gas industries — Minimum requirements and terms of acceptance

ISO 17893 Steel wire ropes — Vocabulary, designations and classifications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2232:1990 Дріт тягнутий круглого перерізу з нелегованої сталі для дротяних канатів загальної призначеності та сталевих дротяних канатів великого діаметра. Технічні умови

ISO 3108 Канати сталеві дротяні загальної призначеності. Визначення фактичного розривного навантаження

ISO 4345 Канати сталеві дротяні. Основні волокнисті осердя. Технічні умови

ISO 4346 Канати сталеві дротяні загальної призначеності. Мастила. Основні вимоги

ISO 6892 Матеріали металеві. Випробування на розтяг за температури навколишнього середовища

ISO 7800 Матеріали металеві. Дріт. Випробування на знакопостійне скручування

ISO 10425:2003 Канати сталеві дротяні для нафтової та газової промисловостей. Мінімальні вимоги та умови приймання

ISO 17893 Канати сталеві дротяні. Термінологія, позначення та класифікації.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять, наведені в ISO 17893.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com