ДСТУ EN 12464-1:2016 Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця (EN 12464-1:2011, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12464-1:2016 Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця (EN 12464-1:2011, IDT)
Дата початку дії01.12.2017
Дата прийняття28.12.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2016 № 456 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12464-1:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Лампи та відповідне обладнання» (ТК 137)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Лампи та відповідне обладнання» (ТК 137)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12464-1:2016
(EN 12464-1:2011, IDТ)

Світло та освітлення

ОСВІТЛЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Частина 1. Внутрішні робочі місця

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Лампи і відповідне обладнання» (ТК 137), Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 28 грудня 2016 р. № 456 з 2017-12-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12464-1:2011 Light and lighting — Lighting of work places — Part 1: Indoor work places (Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Критерії проектування освітлення

4.1 Світлове середовище

4.2 Розпроділ яскравості

4.2.1 Загальні положення

4.2.2 Відбиття поверхонь

4.2.3 Освітленість поверхонь

4.3 Освітленість

4.3.1 Загальні положення

4.3.2 Шкала освітленості

4.3.3 Освітленість у зоні завдання

4.3.4 Освітленість у зоні безпосереднього оточення

4.3.5 Освітленість у фоновій зоні

4.3.6 Рівномірність освітленості

4.4 Сітка освітленості

4.5 Блискавість

4.5.1 Загальні положення

4.5.2 Дискомфортна блискавість

4.5.3 Екранування блискавості

4.5.4 Відбиття вуалі та відбивана блискавість

4.6 Освітлення у внутрішньому просторі

4.6.1 Загальні положення

4.6.2 Середня циліндрична освітленість у просторі діяльності

4.6.3 Моделювання

4.6.4 Спрямоване освітлення зорових завдань

4.7 Колірні аспекти

4.7.1 Загальні положення

4.7.2 Колірне сприйняття

4.7.3 Кольоропередача

4.8 Пульсація та стробоскопічний ефект

4.9 Освітлення автоматизованих робочих місць з обладнанням з дисплея монітору (ОДМ)

4.9.1 Загальні положення

4.9.2 Межі яскравості світильників з потоком, направленим вниз

4.10 Коефіцієнт експлуатації

4.11 Вимоги щодо енергоефективності

4.12 Додаткові переваги денного світла

4.13 Мінливість світла

5 Перелік світлотехнічних вимог

5.1 Структура таблиць

5.2 Перелік внутрішніх зон, завдань і видів діяльності

5.3 Світлотехнічні вимоги для внутрішніх зон, завдань та видів діяльності

6 Процедури оцінювання відповідності

6.1 Загальні положення

6.2 Освітленість

6.3 Уніфікований показник блискавості

6.4 Кольоропередача та колірне сприйняття

6.5 Яскравість світильника

6.6 Графік експлуатації

Додаток А Типові значення відстані між точками сітки

Бібліографія

Абетковий покажчик зон, завдань та видів діяльності

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12464-1:2016 (EN 12464-1:2011, IDT) «Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12464-1:2011 «Light and lighting — Lighting of work places — Part V. Indoor work places».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання».

Цей стандарт уведено вперше.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані», першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову», «Вступ», «Додаток В» до EN 12464-1:2011 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— до «Абеткового покажчика зон, завдань та видів діяльності» не долучено зазначені в Абетковому покажчику EN 12464-1:2011 назви зон, завдань та видів діяльності як такі, що в тексті EN 12464-1:2011 їх немає: «Escalators (Airports) 5.52.2»; «Switch gear, outdoor (Power stations) 5.20.6»; «Travolators (Airports) 5.52.2» як такі, що їх немає у зазначених підпунктах;

— виправлено помилки щодо посилання на пункти в Абетковому покажчику EN 12464-1:2011, а саме:

Cutting (Paper and paper goods) 5.19.4 замінено на 5.19.3

Dentist, general lighting (Health care) 5.38.1 замінено на 5.48.1

Dressing rooms (Theatres, etc.) 5.30.1 замінено на 5.30.2

Dry cleaning 5.16.11 замінено на 5.16

Examination of the outer eye (Health care) 5.42.2 замінено на 5.41.2

Examination rooms (Health care) 5.41 замінено на 5.40

Examination rooms, general lighting (Health care) 5.41.1 замінено на 5.40.1

Loading bays (Traffic zones) 5.1.3 замінено на 5.1.4

Luggage store rooms (Airports) 8.52.6 замінено на 5.52.6

Measuring areas in hangars (Airports) 5.52.12 замінено на 5.52.11

Model building (Foundries, etc.) 5.13.10 замінено на 5.13.11

Music practice rooms (Education) 5.36 замінено на 5.36.12

Paper 5.6 замінено на 5.19

Paper goods 5.6 замінено на 5.19

Paper machines (Paper and paper goods) 5.6.2 замінено на 5.19.2

Paper manufacture (Paper and paper goods) 5.6.2 замінено на 5.19.2

Paper processing (Paper and paper goods) 5.6.2 замінено на 5.19.2

Plying (Textile manufacture) 5.13.3 замінено на 5.23.3

Repair hangars (Airports) 5.52.12 замінено на 5.52.9

Testing hangars (Airports) 5.52.10 замінено на 5.52.9

Ticket office (Public car parks) 5.34.4 замінено на 5.34.5

Wood processing 5.25.1 замінено на 5.25

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, на які є посилання в EN 12464-1:2011).

Додатки А, НА — довідкові.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СВІТЛО ТА ОСВІТЛЕННЯ
ОСВІТЛЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
Частина 1. Внутрішні робочі місця

LIGHT AND LIGHTING
LIGHTING OF WORK PLACES
Part 1. Indoor work places

Чинний від 2017-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до освітлення внутрішніх робочих місць для забезпечення зорового комфорту та працездатності людей з нормальними функціями зору. Розглядають усі типові зорові завдання з точки зору освітлення, зокрема й обладнання з дисплеєм монітору (ОДМ).

Цей стандарт установлю є світлотехнічні вимоги для більш ості внутріш ніх робочих місць і пов’язаних з ними зон стосовно кількості та якості освітлення. Також долучено рекомендації для поліпшення практики освітлення.

Цей стандарт не встановлю є конкретних рішень і не обмежує свободи проектувальника у використанні інноваційного обладнання та вивчення нових методів. О світлювання може бути передбачено за наявності природного та штучного освітлення чи їх комбінації.

Цей стандарт не застосовують для освітлення зовнішніх робочих місць і підземних гірничих робіт чи аварійного освітлення. Для зовніш ніх робочих місць див. EN 12464-2, для аварійного освітлення див. EN 1838 та EN 13032-3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12193 Light and lighting — Sports lighting

EN 12464-2 Light and lighting — Lighting of work places — Part 2: Outdoor work places

EN 12665 Light and lighting — Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

EN 13032-1 Light and lighting — Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires — Part 1: Measurement and file format

EN 13032-2 Light and lighting — Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires — Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places

EN 15193 Energy performance of buildings — Energy requirements for lighting

EN ISO 9241-307 Ergonomics of human-system interaction — Part 307: Analysis and compliance test methods for electronic visual displays (ISO 9241-307:2008)

EN ISO 9680:2007 Dentistry — Operating lights (ISO 9680:2007)

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12193 Світло та освітлення. Спортивне освітлення

EN 12464-2 Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 2. Робочі місця на відкритому повітрі

EN 12665 Світло та освітлення. Основні терміни та критерії для визначення вимог освітлення

EN 13032-1 Світло та освітлення. Вимірювання та уявлення ф отометричних даних ламп і світильників. Частина 1. Вимірювання та формат файла

EN 13032-2 Світло та освітлення. Вимірювання та уявлення ф отометричних даних ламп і світильників. Частина 2. Подання даних для внутрішніх і зовнішніх робочих місць

EN 15193 Енергоефективність будівель. Потреби в енергії для освітлення

EN ISO 9241-307 Ергономіка взаємодії людина— система. Частина 307. Аналіз та перевірка на відповідність методів електронних відеомоніторів (ISO 9241-307:2008)

EN ISO 9680:2007 Стоматологія. Операційні ліхтарі (ISO 9680:2007)

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com