ДСТУ EN 13265:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в проектах щодо утримання рідких відходів (EN 13265:2000, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19225 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13265:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в проектах щодо утримання рідких відходів (EN 13265:2000, IDT)
Дата початку дії01.07.2010
Дата прийняття22.12.2008
Дата скасування дії 01.10.2017
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 13265:2017
Затверджуючий документНаказ від 22.12.2008 № 490 Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та зміни до наказів Держспоживстандарту України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13265:2008
РозробникТехнічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
Необхідні характеристики для використання в проектах щодо утримання рідких відходів

(EN 13265:2000, IDT)
ДСТУ EN 13265:2008

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125), Київський державний науково- дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості (КНДІТГП)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Савельева, канд. тех. наук (науковий керівник), Р. Чугунова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490 з 2010-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13265:20_ ідентичний EN 13265:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in liquid waste containment projects (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики, використовувані в проектах для утримання рідких відходів) з урахуванням зміни А1:2005 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стан дартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять і скорочення

4 Потрібні характеристики та відповідні методи випробовувань

5 Оцінювання відповідності

6 Маркування

Додаток А Фабричний контроль виробництва

Додаток В Аспекти довговічності

Додаток С Настановчі принципи для вибирання відповідного стандарту за умови визначеного застосування

Додаток D Блок-схема процесу оцінювання довговічності

Додаток ZA Пункти цього стандарту, прийняті для забезпечення Директив ЄС щодо будівельних виробів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13265:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in liquid waste containment projects (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в проектах про утримування рідких відходів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— до розділу 2, розділу 4, розділу 5, додатка А, додатка В, додатка D, додатка ZA.3 внесено зміни, які виділені в тексті стандарту подвійною рискою на березі (||);

— вилучено довідковий матеріал «Вступ»;

— структурні елементи національного стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку — оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.7-2001.

Терміни «геотекстиль» та «віднесені до геотекстилю вироби» у цьому стандарті повністю відповідають термінам та їх визначенням, наведеним в чинному в Україні національному стандарті ДСТУ ISO 10318:2002 «Геотекстиль. Словник термінів» (ISO 10318:1990, ЮТ).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
Необхідні характеристики для використання в проектах щодо утримання рідких відходів

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
Необходимые характеристики, используемые в проектах для удержа н и я редких отходов

GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
Chracteristics required for use in liquid waste containment projects

Чинний від 2010-07-01

ВСТУП

Стандарт дає змогу виробникам описувати геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби на основі визначених показників щодо характеристик, відповідних вказаному використанню і, якщо перевірено, на основі вказаного методу.

Стандарт містить процедури щодо оцінювання відповідності і фабричного контролю виробництва.

Стандарт можна використовувати проектувальникам, зокрема споживачам та іншим зацікавленим сторонам для визначання деяких функцій і відповідних умов використання.

Випробовування деяких характеристик потребує дослідження і може бути долучено після перегляду стандарту.

Термін «виріб», використовуваний у цьому стандарті, відноситься до геотекстилю або гео- текстильного виробу.

Стандарт є частиною комплекту стандартів стосовно вимог до геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів.

У додатку С надано інформацію щодо посилання на відповідний стандарт.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює найбільш важливі характеристики геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів, використовуваних у проектах щодо утримування рідких відходів та відповідні методи випробовувань для визначання цих характеристик.

Допустиме використовування цього геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів має виконувати одну або більше з таких функцій: фільтрування, укріплювання та захист.

Цей стандарт не застосовний для геомембран.

Цей стандарт придатний для оцінювання відповідності виробу цьому стандарту та для процедур фабричного контролювання виробництва.

Цей стандарт встановлює вимоги щодо властивостей виробу, з якими мають бути ознайомлені виробники та дистриб'ютори.

Примітка 1. Особливі випадки застосування чи національні технічні умови можуть містити вимоги щодо додаткових властивостей, віддаючи перевагу застандартизованим методам випробовувань, якщо вони технічно відповідні і не суперечать європейським стандартам.

Примітка 2. Цей стандарт можна використовувати для отримування проектних величин на основі чинників в межах контексту визначень, які наведено у Єврокодексі 7 (ENV 1997-1). Наприклад чинники щодо безпеки. Проектний строк придатності виробу треба визначити, оскільки його функція може бути тимчасова щодо тривалості будівництва або постійна щодо тривалості використовування споруди.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 918 Geotextiles and geotextile-related products — Dynamic perforation test (come drop test)

EN 963 Geotextiles and geotextile-related products — Sampling and preparation of test spesimens

EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the resistance to weathering

EN 12225 Geotextiles and geotextile-related products — Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test

EN 14574 Geosynthetics — Determination of the pyramid puncture resistance of supported geosynthetics

ENV 12447 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to hydrolysis

EN ISO 1043-1 Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their spesial characteristics (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Geotextiles — Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products — Identification on site (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Geotextiles — Tensile test for joints|seams by wide-width method (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Geotextiles and geotextile-related products — Procedure for simulating damage during installation — Part 1: Installation in granular materials (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the water permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products — Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the characteristice opening size (ISO 12956:1999)

prEN ISO 12957-1:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics- Part 1: Direct shear test (ISO/DIS 12957-1:1997)

prEN ISO 12957-2:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 2: Inclined plane test (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to liquids (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of tensile creep rupture behaviour (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Guidelines on durability of geotextiles and geotextile-related products

ENV ISO 13438 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to oxidation (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Geotextiles — Vocabulary

ISO 10390:1994 Soil quality — Determination of pH.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 918 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод динамічного перфорування (випробовування падінням конуса)

EN 963 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробовуваних зразків

EN 12224 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання погодотривкості

EN 12225 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначання мікробіологічної тривкості закопуванням у ґрунт

EN 14574 Геосинтетика. Визначання опору проколу піраміди для утримування геосинтетики

EN 12447 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування відбракуванням для визначання опірності до гідролізу

EN ISO 1043-1 Пластмаси. Умовні познаки і скорочення термінів. Частина 1. Основні полімери та їх спеціальні характеристики (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Геотекстиль. Випробовування на розтягування широкою смугою (ISO 10319:1993) (чинний як ДСТУ EN ISO 10319:2007)

EN ISO 10320 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Ідентифікація на місці використання (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Геотекстиль. Випробовування на розтягування для стиків/швів широкою смугою (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Методика моделювання пошкодження під час укладання. Частина 1. Монтаж на гранульованих матеріалах (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик перпендикулярної до площини водопроникності без навантаги (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Статичне випробовування на прокол (Випробовування CBR) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання типового розміру отворів (ISO 12956:1999)

pr EN ISO 12957-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробовування направленим зсувом (ISO/DIS 12957-1:1997) (чинний як ДСТУ ISO 12957-1:2007)

pr EN ISO 12957-2 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 2. Випробовування похилою площиною (ISO/DIS 12957-2:1997) (чинний як ДСТУ ISO 12957-2:2007)

ENV ISO 12960 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування просіюванням для визначання опору рідини (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання поведінки повзучості під час розтягування і руйнування (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Настанови щодо довговічності

ENV ISO 13438 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбраковувального випробовування для визначання тривкості до окиснення (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Геотекстиль. Словник термінів (чинний як ДСТУ ISO 10318:2002)

ISO 10390:1994 Якість ґрунту Визначання pH (чинний як ДСТУ ISO 10390-2001).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com