ПР-Д.0.06.555-17-ІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 03.07.2017)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ПР-Д.0.06.555-17-ІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 03.07.2017)
Дата прийняття03.07.2017
Дата скасування дії 05.10.2018
СтатусНедіючий
Новий документПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)
Вид документаЕнергетика
Шифр документаПР-Д.0.06.555-17-II
РозробникМіністерство енергетики та вугільної промисловості України
Орган, що прийнявМіністерство енергетики та вугільної промисловості України


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

 ПЕРЕЛІК
діючих нормативних документів експлуатуючої організації

ПР-Д.0.06.555-17-ІІ

ЗМІСТ 

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З БЕЗПЕКИ, ПРАВИЛА І НОРМИ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ (ПН АЭ)

1.1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З БЕЗПЕКИ

1.2 ПРАВИЛА І НОРМИ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ - ПН АЭ

2 НОРМИ ТА ПРАВИЛА З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (НП)

3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ - НПАОП, НАПБ

3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ - НПАОП

3.2 НОРМАТИВНІ АКТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ - НАПБ, СОУ 

4 ГАЛУЗЕВI КЕРIВНI ДОКУМЕНТИ - ГКД

5 ГАЛУЗЕВI ДОВІДКОВІ ТА НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ - ГІД, ГНД, СОУ

5.1 ГАЛУЗЕВI ДОВІДКОВІ ТА НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ - ГІД, ГНД 

5.2 ГАЛУЗЕВI НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ - СОУ 

6 КЕРIВНI НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ - КНД 

7 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ - НД 

8 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РД, РДИ, РК, РД МУ, РД ОП, РД РТМ, РТМ

8.1 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РД 34

8.2 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РД 5, РД 16, РД 24, РД 52, РД 53, РД 95, РД 108, РД 210, РД 302, РД 306

8.3 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РДИ, РД МУ, РД ОП, РД РТМ, РМ, РТИ, РТМ

9 ІНСТРУКЦІЇ, ПОЛОЖЕННЯ, НОРМИ - АИП, АОИ, ВСН, И, ИМ, ТИ, ТП

9.1 ІНСТРУКЦІЇ - АИП, АОИ

9.2 НОРМИ - ВСН

9.3 ІНСТРУКЦІЇ - И, ИМ 

9.4 ТИПОВІ ІНСТРУКЦІЇ - ТИ

9.5 ТИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ (ТП) 

10 НОРМИ ВИТРАТ- НР 

11 МЕТОДИКИ, ВКАЗІВКИ ТИМЧАСОВІ, МЕТОДИЧНІ - ВУ, МТ, МУ

12 ЦИРКУЛЯРИ, РІШЕННЯ - Ц, ПЦ, ЭЦ, Р

12.1 ЦИРКУЛЯРИ

12.2 РІШЕННЯ

13 ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ - ГСТУ

14 ГАЛУЗЕВІ (ОТРАСЛЕВЫЕ) СТАНДАРТИ - ОСТ

15 ДОКУМЕНТИ З ЦИФРОВИМ ПОЗНАЧЕННЯМ

16 ДОКУМЕНТИ ІНШІ

17 ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕ МА ЮТЬ ПОЗНАЧЕННЯ

18 СТАНДАРТИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

ДОДАТОК А ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЗНАЧЕННЯ НД, ЯКІ ВНЕСЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НД ЕО 

ДОДАТОК Б СПИСОК СКОРОЧЕНЬ НАЗВ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АБО ЗАТВРДИЛИ НД

ДОДАТОК В ПОЗНАЧЕННЯ ТА НАЙМЕНУВАННЯ НД, ЯКІ ВИЛУЧЕНО З ПЕРЕЛІКУ НД ЕО БЕЗ ЗАМІНИ

ДОДАТОК Г ІНФОРМАЦІЯ ПРО НД, ЯКІ ВИЛУЧЕНО З ПЕРЕЛІКУ НД ЕО ЗГІДНО З ОРД ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАМІНОЮ НА НОВІ НД 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ВХР - водно-хімічний режим

ГІД - галузевий інформаційний довідник

ГКД - галузевий керівний документ

ГНД - галузевий нормативний документ

ГОСТ - межгосударственный стандарт

ГСТУ - галузевий стандарт України

ДБН - державні будівельні норми

ДГН - державні гігієнічні нормативи

ДНАОП - державний нормативний акт з охорони працi

ДСТУ, ДСТУ ГОСТ - національний (державний) стандарт України

ISO, IЕС, EN - международные стандарты

И, АИ, АИП - инструкции

ИМ - инструкция по монтажу

ИЭ - инструкция по эксплуатации

КМУ - Кабінет Міністрів України

КНД - керiвний нормативний документ

МВВ/МВИ - методика виконання вимірювань/выполнения измерений

МТ - методики

МУ - методические указания

НАОП - нормативний акт з охорони працi (галузевий)

НАПБ - нормативний акт з пожежної безпеки

НД - нормативний(і) документ(и)

НП - норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки

НПА - нормативно-правовий акт

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони працi

НР - нормативы, нормы расхода, нормы времени

ОИ - отраслевая инструкция

ОНТП - общесоюзные нормы технологического проектирования

ОРД - організаційно-розпорядчий документ

ОСТ - отраслевой стандарт

ОТП - обязательные технологические правила

ОТТ - общие (основные) технические требования

П - положения

ПКМУ - постанова Кабінета Міністрів Украіни

ПН АЭ - правила и нормы в атомной энергетике

Пр - правила

РД - руководящий документ

РД МУ - руководящий документ, методические указания

РМ - руководящий материал

РОЭБ - руководство по обоснованию экологической безопасности

РСН - республиканские строительные нормы

РТМ - руководящий технический материал

РУ - руководящие указания

СанПиН - санитарные правила и нормы

С/З - службова записка

СОУ - стандарт організації України

СН - строительные нормы, указания в строительстве

СниП - строительные нормы и правила

ТИ - типовая инструкция

ТП - типовое положение

ТР - техническое решение

ТС - технологическая инструкция по сварке

ТТ - технические требования

ТУ - технические условия

ТУ У - технічні умови України

ТХ - типовая характеристика

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей «Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації» ПР-Д.0.06.555 (далі — Перелік НД ЕО), що забезпечують безпечну експлуатацію АЕС, є складовою комплекту документів інтегрованої системи управління експлуатуючої організації. Зміст Переліку НД ЕО згруповано за видами нормативних документів (далі — НД).

Відповідно до вимог НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії», до Переліку НД ЕО внесено найменування, позначення та бібліографічно-облікові дані впроваджених у ДП «НАЕК «Енергоатом» (Компанія) у встановленому порядку нормативно-правових актів України (правила і норми в атомній енергетиці, нормативно-правові акти та стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, з охорони праці та з питань пожежної безпеки тощо), стандартів і настанов міністерств та організацій, виконання вимог яких забезпечує безпеку на всіх етапах життєвого циклу АЕС.

До Переліку НД ЕО не включено закони та інші акти законодавства України, якими мають керуватися структурні та відокремлені підрозділи ДП «НАЕК «Енергоатом» за відповідними напрямами діяльності, національні та міждержавні стандарти (ДСТУ, ГОСТ), будівельні норми України (ДБН), технічні умови (ТУ, ТУ У), конструкторська документація тощо, інформація про чинність яких міститься у відповідних каталогах, покажчиках та переліках і доступна користувачам фонду нормативних документів ДП «НАЕК «Енергоатом», який функціонує відповідно до «Положення про порядок роботи з нормативними документами в ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.06.019-15.

Позначення НД, які складаються з індексу, номера та року прийняття, розміщено у першій колонці Переліку НД ЕО. Документи з подвійним позначенням вказуються лише в єдиному розділі за місцем головної належності.

Наприклад:

НРБУ-97

ДГН 6.1.-6.5.001-98

(належать до нормативних документів з безпеки, розміщуються у розділі 1.1 цього Переліку)

Повне найменування НД надруковано мовою оригіналу та розміщено у другій колонці Переліку НД ЕО. У разі видання НД двома мовами (українською та російською), або за наявності аутентичного перекладу НД, його назва наводиться обома мовами. Назви або скорочені назви організацій, що затвердили та зареєстрували НД, дати затвердження/реєстрації та номери організаційнорозпорядчих документів про затвердження розміщено у третій колонці Переліку НД ЕО. Назва організації-розробника НД та організації, що затвердила НД, наводиться мовою оригіналу документа. Відомості про зміни, внесені до НД, скасування НД, примітки, у т.ч щодо попередніх позначень НД (визначено курсивом) розміщено у четвертій колонці.

Нормативні документи в Переліку НД ЕО наведено в порядку зростання цифрового позначення та у послідовному переліку позначень НД в алфавітному порядку індексів або текста.

Відомості про нормативні документи, які мають статус рекомендаційних, методичних або довідкових, розміщено наприкінці кожного розділу Переліку НД ЕО.

Інформацію щодо позначення НД, які внесено до Переліку НД ЕО, наведено у додатку А до Переліку НД ЕО.

Список скорочень назв організацій, які розробили або затвердили НД, розміщено у додатку Б до Переліку НД ЕО.

Інформацію про НД, які вилучено з Переліку НД ЕО без заміни, наведено у додатку В до цього Переліку.

Інформацію про НД, які вилучено з Переліку НД ЕО згідно з ОРД органів виконавчої влади та ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв’язку із заміною на нові НД, наведено у додатку Г до Переліку НД ЕО.

Перелік формується щорічно, ведеться та супроводжується в електронному вигляді. Актуалізація Переліку НД ЕО забезпечується шляхом:

– внесення змін та доповнень у встановленому у Компанії порядку на підставі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень Компанії) про введення в дію, внесення змін до НД чи скасування дії НД;

– розміщення актуального Переліку НД ЕО у форматі *.PDF для структурних підрозділів Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» на загальному мережевому ресурсі Дирекції Компанії: за адресою: J:\Сommon на dsr-0044\10. Виконавча дирекція з якості та управління\Інформаційні виробничі документи\ щоквартально (без випуску повідомлення);

– розміщення та супроводження Переліку НД ЕО у Корпоративному порталі знань ДП «НАЕК «Енергоатом» шляхом поповнення бібліотеки порталу за адресою: http://cnkp.atom/SiteAssets/Documents.aspx.;

– розсилки електронною поштою актуальної електронної версії Переліку НД ЕО для відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» у форматі *.PDF (без випуску повідомлення) щоквартально.;

– розсилки електронною поштою актуальних електронних копій нормативних документів, з яких складається Перелік НД ЕО, для відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Дирекції Компанії у форматі *.PDF.

Зміни, що вносяться до актуальної версії Переліку НД ЕО, можуть бути позначені кольором

Для забезпечення доступу до Переліку НД ЕО зовнішнім користувачам (міністерствам, відомствам, організаціям, громадськості) його актуальна електронна версія розміщується на офіційному сайті ДП «НАЕК «Енергоатом».

Відповідальним підрозділом за ведення Переліку НД ЕО є відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації виконавчої дирекції з якості та управління.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com