СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19225 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище
Дата початку дії03.11.2014
Дата прийняття04.08.2014
СтатусДіючий
На замінуГКД 341.004.003-94
Затверджуючий документНаказ від 04.08.2014 № 543
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1-00100227-101:2014
РозробникНауково-проектний центр розвитку Об’єднаної енергетичної системи України НЕК «Укренерго» (НПЦР ОЕС України)
Орган, що прийнявНауково-проектний центр розвитку Об’єднаної енергетичної системи України НЕК «Укренерго» (НПЦР ОЕС України)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (перше переглянуте, перероблене, доповнене та адаптоване до умов України видання)

СОУ НЕК 20.261:2019 Стандарт підприємства. Технічна політика НЕК Укренерго у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище. Зміни

СОУ-Н ЕЕ 40.1.00100227-103:2014 Виконання Схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова (у редакції наказу від 26.01.2017 № 82)

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ І ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 35 KB І ВИЩЕ

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014

Київ
2014

I. Сфера застосування

1.1. Цей нормативний документ «Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище» (далі - Норми) установлює основні вимоги до технології проектування енергетичних систем і електричних мереж при їх розвитку.

1.2. Вимоги та рекомендації цих Норм поширюються на державні підприємства, організації та об’єднання, які належать до сфери управління Міненерговугілля України або щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.

II. Нормативні посилання

У цих Нормах враховані вимоги таких нормативних документів:

Закон України «Про електроенергетику»

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни і визначення

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3465-96 Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення

ДСТУ Вітроенергетика. Площадки для вітроелектростанцій. Приєднання до електроенергетичної системи (на розгляді)

ДСТУ Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Приєднання до електроенергетичної системи (на розгляді)

ДСТУ Вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних електростанцій потужністю більше 150 кВт щодо приєднання до зовнішніх електричних мереж (на розгляді)

ДСТУ Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання до електроенергетичної системи (на розгляді)

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (Системи електропостачання, мережі, джерела, перетворювачі та приймачі електричної енергії. Номінальні напруги понад 1000 В)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії у системах електропостачання загального призначення)

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения (Енергетика та електрифікація. Терміни та визначення)

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения (Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення)

СОУ-Н ЕЕ.20.178-2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова. Затверджено наказом Мінпаливенерго України № 262 від 14.05.2008р.

СОУ-Н МЕВ 40.1.00100227-68:2012 Стійкість енергосистем. Керівні вказівки

ДБН 360-92** Планировка и застройка городских и сельских поселений (Планування і забудова міських та сільських поселень)

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ВБН В.2.3-2-2009 Споруди транспорту. Електрифікація залізниць. Норми проектування

РД 210.006-90 Правила технологического проектирования атомных станций (с реакторами ВВЭР). М.:Минатомэнергопром СССР, 1990, пп.10.1 - 10.11, с.83 - 88 (Правила технологічного проектування атомних станцій (з реакторами ВВЭР)

ГКД 340.000.001-95 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні положення

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі

ГКД 341.003.001.001-2000 Під’єднання об’єктів вітроенергетики до електричних мереж

ГКД 341.003.001.002-2000 Правила проектування вітрових електричних станцій

ГКД 34.20.567-2012 Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах

ВНТП 41-85 Нормы технологического проектирования гидроэлектрических и гидроаккумулирующих электростанций. М.: Минэнерго СССР, 1980, пп.9.1-9.14, С.75 - 81 (Норми технологічного проектування гідроелектричних та гідро акумулюючих електростанцій)

Временные указания по учету токов КЗ при разработке схем развития енергосистем (Тимчасові вказівки щодо врахування струмів КЗ під час розроблення схем розвитку енергосистем)

Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей. М.: Минэнерго СССР, 1981, пп.8.1-8.17, с.58-66 (Норми технологічного проектування теплових електричних станцій та теплових мереж)

Глава 2.3 ПУЕ: 2009 Кабельні лінії напругою до 330 кВ

Глава 2.5 ПУЕ: 2006 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750кВ

Глава 4.2 ПУЕ: 2008 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com