ДСТУ 8731:2017 Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 17743 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8731:2017 Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування
Дата початку дії01.04.2018
Дата прийняття31.08.2017
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 31.08.2017 № 251 Про прийняття національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8731:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди"
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди"


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування (рос)

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування (укр)

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів (рос)

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів. Зміна № 1

ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів (укр)

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

Посібник № 1 Контроль якості будівництва автомобільних доріг загального користування до ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8731:2017

Безпека дорожнього руху
ДЗЕРКАЛА ДОРОЖНІ
Загальні технічні вимоги
Правила застосування

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги i транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 31 серпня 2017 р. № 251 з 2018–04–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Класифікація

5.1 Класифікація та основні параметри

5.2 Умовні познаки дорожніх дзеркал

6 Загальні технічні вимоги

6.1 Конструктивні та технологічні вимоги

6.2 Вимоги до опорної частини

6.3 Вимоги до матеріалів

7 Комплектність, маркування

7.1 Вимоги до комплектності

7.2 Вимоги до маркування

7.3 Вимоги до інформації про дорожні дзеркала

8 Транспортування та зберігання

9 Вимоги до пакування

10 Правила застосування

11 Вимоги до утримання дорожніх дзеркал

12 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

13 Гарантії виробника

Додаток А (обов’язковий) Розміри світлоповертальних елементів окантовки дорожніх дзеркал

Додаток Б (довідковий) Визначення радіуса кривизни відображувача дорожнього зеркала

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ДЗЕРКАЛА ДОРОЖНІ
Загальні технічні вимоги.
Правила застосування

ROAD SAFETY
ROAD MIRRORS
General technical requirements.
Rules of application

Чинний від 2018–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сферичні (опуклі) дзеркала дорожні (далі — дорожні дзеркала), призначені для розширення оглядовості на транспортних розв’язках в одному рівні, виїзді з прилеглої території чи інших небезпечних ділянок автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів (далі — автомобільні дороги), на яких видимість у напрямку руху обмежено капітальними спорудами, насадженнями, парканами, гірськими масивами тощо.

1.2 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до дорожніх дзеркал та правила їхнього застосування на автомобільних дорогах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044–89 (ИСО 4589–84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.002–2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009–76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов.

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними покажчиками національних стандартів. Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2018 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
61166, Харків, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com