ДСТУ EN 61869-2:2017 Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Додаткові вимоги до трансформаторів струму (EN 61869-2:2012, IDT; IEC 61869-2:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19448 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 61869-2:2017 Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Додаткові вимоги до трансформаторів струму (EN 61869-2:2012, IDT; IEC 61869-2:2012, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття21.09.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ IEC 60044-1:2008 у частині додаткових вимог; ДСТУ EN 61869-2:2016 (EN 61869-2:2012, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 21.09.2017 № 293 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61869-2:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» (ТК 90)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» (ТК 90)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРАНСФОРМАТОРИ
ВИМІРЮВАЛЬНІ
Частина 2. Додаткові вимоги
до трансформаторів струму

ДСТУ EN 61869-2:2017
(EN 61869-2:2012, IDT;
ІЕС 61869-2:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» (ТК 90)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 21 вересня 2017 р. № 293 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61869-2:2012 Instrument transformers — Part 2: Additional requirements for current transformers (Вимірювальні трансформатори. Частина 2. Додаткові вимоги до трансформаторів струму)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 у частині додаткових вимог; ДСТУ EN 61869-2:2016 (EN 61869-2:2012, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні терміни та визначення

3.3 Терміни та визначення стосовно електричних параметрів

3.4 Терміни та визначення стосовно точності

3.7 Скорочення та символи

5 Номінальні значення параметрів

5.3 Номінальні рівні міцності ізоляції

5.5 Номінальні значення вихідних величин

5.6 Нормовані класи точності

5.201 Стандартні значення номінальної первинної сили струму

5.202 Стандартні значення номінального вторинної сили струму

5.203 Стандартні значення номінальної сили струму тривалого нагрівання

5.204 Нормовані значення струму короткого замикання

6 Проектування та конструювання

6.4 Вимоги до перевищення температури частин та елементів

6.13 Маркування

7 Випробування

7.1 Загальні положення

7.2 Випробування типу

7.3 Приймально-здавальні випробування

7.4 Спеціальні випробування

7.5 Вибіркові випробування

Додаток 2А (обов’язковий) Трансформатори струму для захисту класів Р та PR

Додаток 2В (обов’язковий) Класи трансформаторів струму для захисту для перехідного режиму

Додаток 2С (обов’язковий) Підтвердження типу трансформатора з малим реактивним опором

Додаток 2D (довідковий) Технологія застосування випробування підвищенням температури трансформаторів з масляною ізоляцією для визначення термічної постійної часу за допомогою експериментально отриманих значень

Додаток 2Е (довідковий) Альтернативний метод вимірювання струмової похибки ε

Додаток 2F (довідковий) Визначення похибки відношення витків

Додаток ZA Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61869-2:2017 (EN 61869-2:2012, IDT) «Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Додаткові вимоги до трансформаторів струму», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61869-2:2012 (версія en) «Instrument transformers — Part 2: Additional requirements for current transformers».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму (ІЕС 60044-1:2003, IDТ), який технічно застарів та не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт», «ця частина стандарту» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 61869-2:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено крапку на кому як вказівних десяткових знаків;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— для зручності користувачів стандарту в 5.5.201; 5.5.202; 5.6.201.2; 5.6.22.2.1; 5.6.202.3.1; 5.201 змінено розділовий знак «—» на «;».

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60050-321:1986, прийнятий в Україні як нееквівалентний національний стандарт ДСТУ 2976-95 Трансформатори струму та напруги. Терміни та визначення (ІЕС 60050-321:1986, NEQ).

Перелік усіх стандартів ІЕС серії 61869 під загальною назвою «Трансформатори вимірювальні», розроблювані технічним комітетом ІЕС/ТК 38, розміщено на сайті ІЕС: www.iec.ch. Огляд розроблених та розроблюваних стандартів на дату публікації цього стандарту наведено нижче.

Серія, що об’єднує
стандарти ЄС

Розроблені
та розроблювані
стандарти ІЕС

Назва стандарту

Серія, що об’єднує
стандарти ЄС
ІЕС 61869-1
Загальні вимоги
до вимірювальних
трансформаторів
ІЕС 61869-2 Додаткові вимоги до трансформаторів струму 60044-1
60044-6
ІЕС 61869-3 Додаткові вимоги до трансформаторів напруги 60044-2
ІЕС 61869-4 Додаткові вимоги до комбінованих трансформаторів 60044-3
ІЕС 61869-5 Додаткові вимоги до ємнісних трансформаторів
напруги
60044-5
ІЕС 61869-6
Додаткові вимоги
до малопотужних
вимірювальних
трансформаторів
ІЕС 61869-7 Додаткові вимоги до електронних трансформаторів напруги 60044-7
ІЕС 61869-8 Додаткові вимоги до електронних трансформаторів струму 60044-8
ІЕС 61869-9 Цифровий інтерфейс для вимірювальних трансформаторів
ІЕС 61869-10 Додаткові вимоги до малопотужних автономних сенсорів струму
ІЕС 61869-11 Додаткові вимоги до малопотужних автономних
сенсорів напруги
60044-7
ІЕС 61869-12 Додаткові вимоги до комбінованих електронних вимірювальних трансформаторам або комбінованим автономних сенсорів  
ІЕС 61869-13 Вимоги до автономних засобів сполучення сигналів  
ІЕС 61869-14 Додаткові вимоги до трансформаторів постійного струму  
ІЕС 61869-15 Додаткові вимоги до трансформаторів постійної напруги  

У розділі 2 та тексті стандарту посилання на міжнародні стандарти актуалізовано.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРАНСФОРМАТОРИ ВИМІРЮВАЛЬНІ
Частина 2. Додаткові вимоги до трансформаторів струму

INSTRUMENT TRANSFORMERS
Part 2. Additional requirements for current transformers

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний до щойно виготовлених індуктивних трансформаторів струму, призначених для використання з електричними вимірювальними приладами та/або електричними захисними пристроями за номінальних частот від 15 Гц до 100 Гц.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ІЕС 61869-1:2007 Instrument Transformers — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 61869-1:2007 Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com