ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії (ISO/IEC 13273-2:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії (ISO/IEC 13273-2:2015, IDT)
Дата початку дії01.06.2018
Дата прийняття13.10.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 13.10.2017 № 317 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, національного нормативного документа та скасування національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13273-2:2017
РозробникТК 48 «Енергозбереження»
Орган, що прийнявТК 48 «Енергозбереження»
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO/ІЕС 13273-2:2017 (
ISO/ІЕС 13273-2:2015, IDТ)

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ І ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

ЗАГАЛЬНА МІЖНАРОДНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Частина 2. Поновлювані джерела енергії

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 13 жовтня 2017 р. № 317 з 2018-06-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 13273-2:2015 Energy efficiency and renewable energy sources — Common international terminology — Part 2: Renewable energy sources (Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/IEC 13273-2:2015

0.1 Загальні положення

0.2 Структура словника

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Терміни, пов’язані з джерелами енергії

3.2 Терміни, що стосуються відновлюваних джерел енергії

3.3 Терміни, що стосуються відновлюваної енергії

Додаток А (довідковий) Методика, використовувана для розроблення словника

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 «Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/IEC 13273-2:2015 (версія en) Energy efficiency and renewable energy sources — Common international terminology — Part 2: Renewable energy sources.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до ISO/IEC 13273-1 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Цей стандарт належить до серії стандартів ISO/IEC 13273 «Енергоефективність і відновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія», яка складається з таких стандартів:

— Частина 1. Енергетична ефективність;

— Частина 2. Відновлювані джерела енергії.

У цьому стандарті є посилання на ISO 50001:2011, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 50001:2014 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO/IEC 13273-2:2015

0.1 Загальні положення

Метою цього стандарту є підтримання діяльності, пов’язаної з енергетикою, що стосується відновлюваних джерел енергії. Терміни відібрано на основі їх значущості й типового походження. Цей стандарт розроблено відповідно до Настанови ІЕС 108. У цьому стандарті розглядають основні принципи та поняття стосовно використання відновлюваних джерел енергії, які стосуються діяльності низки технічних комітетів, для підвищення узгодженості й однозначності характеристик енергетичних термінів. Цей стандарт не розглядає спеціальних термінів, пов’язаних з такими темами, як забезпечення екологічної стійкості або ядерної енергії, крім типової енергетичної термінології.

Цей стандарт призначено допомогти технічним фахівцям-практикам та іншим зацікавленим сторонам, які використовують або розробляють міжнародні стандарти в цих предметних сферах.

Зі збільшенням кількості міжнародних стандартів, які прямо чи опосередковано пов’язані з енергією, є нагальна потреба в угоді про спільну мову в цій сфері.

0.2 Структура словника

Цей стандарт оперує поняттями, які належать до предметної сфери загальної енергетики, зокрема й до типових понять у сфері відновлюваних джерел енергії. Щодо енергоефективності див. ISO/ІЕС 13273-1.

Впорядкування термінів і визначень, наведених у цьому стандарті, ґрунтується на понятійних системах, які наочно відображають відповідний зв’язок між поняттями енергоефективності та відновлюваних джерел енергії (див. додаткові схеми додатка А для кожної групи термінів). Це надає користувачам структуроване уявлення щодо типових енергетичних понять та полегшує їх розуміння. Така термінологія сприяє загальному порозумінню в сфері енергоефективності та сприяє ефективній комунікації.

Цей стандарт містить терміни та визначення, які широко використовують у галузі відновлюваних джерел енергії. Впорядкування термінів показано на рисунку 1.

Цей стандарт є першою спробою розроблення повного набору термінів, пов’язаних з енергією, й оновлюватиметься за подальшого надходження узгоджених термінів та визначень.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ І ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
ЗАГАЛЬНА МІЖНАРОДНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Частина 2. Поновлювані джерела енергії

ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY SOURCES
COMMON INTERNATIONAL TERMINOLOGY
Part 2. Renewable energy sources

Чинний від 2018-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить типові поняття та їх визначення стосовно відновлюваних джерел енергії. Цей стандарт призначено насамперед для використання технічними комітетами під час підготовлення стандартів відповідно до принципів, викладених у Guide IEC 108.

До повноважень технічного комітету належить використання рівноцінних стандартів під час підготовлення своїх публікацій там, де це може бути застосовано. Цей єдиний стандарт не застосовують без спеціальних посилань або долучень до відповідних видань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт повністю або частково допускає посилання на нього і є обов’язковим для застосування. У разі датованих посилань застосовують лише наведену версію. У разі недатованих посилань застосовують останню версію посилального документа (разом зі змінами).

Це друга частина стандартів ISO/IEC 13273.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com