ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18317 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять
Дата початку дії01.06.2018
Дата прийняття13.10.2017
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 13.10.2017 № 317 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, національного нормативного документа та скасування національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8733:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Атомна енергія» (ТК 79)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Атомна енергія» (ТК 79)


ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (ПТЕ)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Зміни

ГОСТ 18322-78 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення. Зі змінами № 1, 2

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Зміна № 1

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-76:2014. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення

ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 4933:2008. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 5058:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення

ДСТУ 7095:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні положення

ДСТУ 7287:2012 Ядерні установки та ядерні матеріали. Система фізичного захисту. Терміни та визначення понять

ДСТУ ГОСТ 17137:2012. Системи контролю, управління та захисту ядерних реакторів. Терміни та визначення (ГОСТ 17137-87, IDT)

ДСТУ ГОСТ 24693:2012 Реактори ядерні енергетичні корпусні з водою під тиском. Загальні вимоги до системи борного регулювання (ГОСТ 24693-81, IDT)

ДСТУ ГОСТ 26635:2012. Реактори ядерні енергетичні корпусні з водою під тиском. Загальні вимоги до системи внутрішнього реакторного контролю (ГОСТ 26635-85, IDT)

ДСТУ ГОСТ 27445:2012 Системи контролю нейтронного потоку для управління і захисту ядерних реакторів. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 27445-87, IDT)

ДСТУ ГОСТ 28506:2012. Складання тепловиділяючі ядерних енергетичних реакторів типу ВВЕР. Методи контролю герметичності оболонок тепловиділяючих елементів (ГОСТ 28506-90, IDT)

НАПБ Б.01.014-2007 Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ПНАЭ Г-7-008-89 . Правила влаштування і безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок

ПНАЭ Г-9-026-90 . Загальні положення по улаштуванню і експлуатації систем аварійного електропостачання атомних станцій

ПНАЭ Г-9-027-91 . Правила проектування систем аварійного електропостачання атомних станцій


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8733:2017

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Терміни та визначення понять

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Атомна енергія» (ТК 79), Державне підприємство «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» (Держцентрякості)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 жовтня 2017 р. № 317 з 2018-06-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Загальні пояснення

3 Нормативні посилання

4 Загальні терміни

5 Реактори та фізика реакторів атомної станції

6 Експлуатація й технічне обслуговування атомної станції

7 Модернізація атомної станції

8 Регулювання безпеки та радіаційний захист атомної станції

9 Аварійна готовність та реагування атомної станції

10 Зняття з експлуатації атомної станції

11 Поводження з відходами діяльності атомної станції

Додаток А (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток В (довідковий) Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Терміни та визначення понять

NUCLEAR POWER
Terms and definitions

Чинний від 2018-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері атомної енергетики.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовані для вживання в усіх видах нормативної документації, у довідковій, науково-технічній та навчально-методичній літературі, що належить до сфери атомної енергетики, а також для робіт зі стандартизації або під час використання результатів цих робіт.

Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, підприємств, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств.

Цей термінологічний стандарт оформлено згідно з ДСТУ 1.5 і ДСТУ 3966.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один застандартизований термін.

У стандарті, як довідкові, подано англійські (еп) та російські (ги) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників, науково- технічної літератури та нормативних документів.

У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників російською та англійською мовами окремо.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2390:1994 Складання. Терміни та визначення

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2440:1994 Обладнання медичне радіологічне та радіотерапевтичне. Терміни та визначення

ДСТУ 2681:1994 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2860:1994 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2960:1994 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3966:2009 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 7287:2012 Ядерні установки та ядерні матеріали. Система фізичного захисту. Терміни та визначення понять

ДСТУ ГОСТ 17137:2012 Системы контроля, управления и защиты ядерных реакторов. Термины и определения (ГОСТ 17137-87, IDТ) (Системи контролю, управління та захисту ядерних реакторів. Терміни та визначення)

ДСТУ ГОСТ 23082:2009 Реакторы ядерные. Термины и определения (ГОСТ 23082-78, IDТ) (Реактори ядерні. Терміни та визначення)

ДСТУ ГОСТ 24693:2012 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе борного регулирования (ГОСТ 24693-81, IDT) (Реактори ядерні енергетичні корпусні з водою під тиском. Загальні вимоги до системи борного регулювання)

ДСТУ ГОСТ 26392:2009 Безопасность ядерная. Термины и определения (ГОСТ 26392-84, IDТ) (Безпека ядерна. Терміни та визначення)

ДСТУ ГОСТ 26635:2012 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе внутриреакторного контроля (ГОСТ 26635-85, IDТ) (Реактори ядерні енергетичні корпусні з водою під тиском. Загальні вимоги до системи внутрішньореакторного контролю)

ДСТУ ГОСТ 27445:2012 Системы контроля нейтронного потока для управления и защиты ядерных реакторов. Общие технические требования (ГОСТ 27445-87, IDТ) (Системи контролю нейтронного потоку для управління і захисту ядерних реакторів. Загальні технічні вимоги).

ДСТУ ГОСТ 28506:2012 Сборки тепловыделяющие ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР. Методы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов (ГОСТ 28506-90, IDТ) (Складання тепловидільні ядерних енергетичних реакторів .типу ВВЕР. Методи контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів)

ГОСТ 14642-69 Узлы, блоки и устройства функциональные аппаратуры для измерений ионизирующих излучений. Термины и определения (Вузли, блоки та пристрої функціональні апаратури для вимірювання іонізуючих випромінень. Терміни та визначення)

ГОСТ 17606-81 Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения (Перероблення та захоронения радіоактивних відходів. Терміни та визначення)

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 27452-87 Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования (Апаратура контролю радіаційної безпеки на атомних станціях. Загальні технічні вимоги)

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com