ДБН В.2.6-161:2017 Дерев`яні конструкції. Основні положення

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.2.6-161:2017 Дерев`яні конструкції. Основні положення
Дата початку дії01.02.2018
Дата прийняття06.06.2017
СтатусДіючий
На замінуДБН В.2.6-161:2010
Затверджуючий документНаказ від 06.06.2017 № 140 Про затвердження ДБН В.2.6-161:2017 Дерев`яні конструкції. Основні положення
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.2.6-161:2017
РозробникУкраїнський науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (УкрНДІпроектстальконструкція)
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (УкрНДІпроектстальконструкція)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГБН В.2.3-37641918-560:2019 Автодорожні мости. Спеціальні допоміжні споруди. Проектування

ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДЕРЕВ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ
Основні положення

ДБН В.2.6-161:2017

Видання офіційне

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2017

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" (ТОВ Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського)

РОЗРОБНИКИ: Харківський національний університет будівництва і архітектури (І В. Фурсов], д-р техн. наук (керівник розробки);

Національний університет "Львівська політехніка" (Б. Демчина, д-р техн. наук);

Київський національний університет будівництва і архітектури (Д. Михайловський, канд. техн. наук; А. Найчук, д-р техн. наук);

ЗА УЧАСТЮ: Львівський національний аграрний університет (І. Добрянський, д-р техн. наук);

Харківський національний університет будівництва і архітектури (А. Бідаков, канд. техн. наук; М. Ковлев, канд. техн. наук); Національний університет "Львівська політехніка" (С. Лисюк, канд. техн. наук);

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (В. Крітов, канд. техн. наук; О. Ісаєнко, канд. техн. наук)

2 ВНЕСЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому­нального господарства України

3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з питань праці, лист від 10.02.2017 р. № 1525/1/5.2-ДП-17

Міністерство охорони здоров'я України, лист від 18.01.2017 р. № 10.4-12/29/16/2060-16/1084

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист від 02.03.2017 р. № 26-3236/261

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.06.2017 р. № 140, чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

5 НА ЗАМІНУ: На заміну ДБН В.2.6-161:2010 "Дерев'яні конструкції. Основні положення"

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Основи проектування

5.1 Вимоги

5.2 Основні положення розрахунку за граничними станами

5.3 Вплив навантаження та навколишнього середовища

6 Властивості матеріалів

6.1 Загальні положення

6.2 Розрахункові характеристики міцності матеріалів

6.3 Розрахункові значення геометричних параметрів

6.4 Розрахункові значення несучої здатності

6.5 Цільна деревина

6.6 Клеєна деревина

6.7 Матеріали з клеєного шпону (LVL)

6.8 Плити на основі деревини

6.9 Клеї

7 Довговічність

7.1 Стійкість деревини до впливу біологічних організмів

7.2 Корозійна стійкість

8 Основи розрахунку конструкцій

8.1 Загальні положення

8.2 Елементи

8.3 З'єднання

8.4 Збірні конструкції

9 Розрахунок елементів дерев'яних конструкцій за граничними станами несучої здатності

9.1 Загальні положення

9.2 Центрально-розтягнуті вздовж волокон елементи

9.3 Центрально-стиснуті вздовж волокон елементи

9.4 Елементи, що працюють на згин

9.5 Елементи, що працюють на осьовий розтяг зі згином

9.6 Елементи, що працюють на осьовий стиск зі згином

9.7 Кручення

9.8 Стиск впоперек волокон

9.9 Напруження стиску під кутом до волокон

9.10 Розтяг впоперек волокон

10  Розрахунок елементів дерев'яних конструкцій за граничними станами експлуатаційної придатності

10.1 Податливість вузлів

10.2 Граничні прогини балок

10.3 Коливання елементів

11  Елементи і конструкції

11.1 Розрахунок односхилих клеєних балок

11.2 Розрахунок двосхилих, гнутоклеєних і гнутоклеєних балок з прямолінійними скатами постійної висоти поперечного перерізу

11.3 Розрахунок клеєних балок з плоскими фанерними стінками

11.4 Елементи з підрізкою

11.5 Міцність системи

12  З'єднання в дерев'яних конструкціях

12.1 Загальні положення

12.2 Загальні рекомендації щодо проектування з'єднань

12.3 Загальні вказівки з розрахунку з'єднань

12.4 З'єднання з робочими в'язями

12.5 Металеві з'єднання нагельного типу

13  Проектування дерев'яних конструкцій

13.1 Загальні положення з проектування дерев'яних конструкцій

13.2 Проектування балок

13.3 Проектування рам

13.4 Проектування арок

13.5 Проектування ферм

Додаток А (обов'язковий) Властивості матеріалів

Додаток Б (довідковий) Класи міцності деревини

Додаток В (довідковий) Клеєна деревина - вимоги 

В.1 Загальні положення

В.2 Вимоги з виготовлення

В.3 Заводський контроль продукції

В.4 Сторонній контроль

Додаток Г (довідковий) Дані для з'єднувальних елементів та з'єднань

Додаток Д (довідковий) Зв'язки у вигляді зубчастих шпонок

Додаток Е (довідковий) Рекомендований сортамент пиломатеріалів

Додаток Ж (довідковий) Рекомендовані залежності між класами міцності та сортами деревини

Додаток К (довідковий) Контактні з'єднання

Додаток Л (довідковий) Вимоги до конструктивних елементів з LVL за [65]

Додаток М (довідковий) Класифікація і властивості клеїв для несучих дерев'яних конструкцій [46]

Додаток Н (довідковий) З'єднання на металевих зубчастих пластинах [56]

Додаток П (довідковий) Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДЕРЕВ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ
Основні положення

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Основные положения

DESIGN OF TIMBER CONSTRUCTION
Common rules

Чинні від 2018-02-01

ВСТУП

У даних Нормах наведено загальні положення щодо проектування дерев'яних конструкцій будівель та споруд.

У цих Нормах застосовуються основні правила та положення ДБН В. 1.2-14 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" таДСТУЕЫ 1995-1-1:2010 "Єврокод 5: Проектування дерев'яних конструкцій - Частина 1-1: Загальні правила і правила для будівель".

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Дані Норми застосовують при проектуванні об'єктів будівництва з цільної (круглі лісо­матеріали, пиломатеріали), клеєної деревини (монолітний матеріал, створений склеюванням шарів дощок по висоті по пласті чи комбіновано), клеєного шпону (LVL), фанери та інших матеріалів на основі деревини.

1.2 Дані Норми відповідають основним положенням і вимогам загальних принципів забез­печення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій, викла­деним вДБН В.1.2-14.

1.3 Дані Норми призначено для застосування у поєднанні з ДБН В. 1.1-7, ДБН В. 1.2-2, ДБН В. 1.2-7, ДБН В. 1.2-14, ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157, ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1, ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2.

1.4 Норми не розповсюджуються на проектування дерев'яних конструкцій гідротехнічних спо­руд та дерев'яних мостів.

1.5 Дерев'яні конструкції в умовах постійного або періодичного тривалого нагріву допускається застосовувати, якщо температура навколишнього повітря не перевищує 50 °С для конструкцій з цільної деревини та ЗО °С для конструкцій з клеєної деревини.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на наступні нормативні документи:

ДБН В.1.1-7 Пожежна безпека об'єктів будівництвава

ДБН В.1.2-2 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-7 Основні вимоги до будівель та споруд. Пожежна безпекака

ДБН В.1.2-14 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-198 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та познаки

ДСТУ-Н Б EN 1990 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, IDT)

ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157 Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, MOD)

ДСТУ EN 335-1 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів небезпеки біологічного ураження. Частина 1. Загальні положення (EN 335-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 335-2 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів небезпеки біологічного ураження. Частина 2. Застосування до деревних плит (EN 335-2:1992, IDT)

ДСТУ EN 335-3 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів небезпеки біологічного ураження. Частина 3. Застосування до деревних плит (EN 335-3:1995, IDT)

ДСТУ EN 338 Лісоматеріали конструкційні. Класи міцності (EN 338:2003, IDT)

ДСТУ EN 350-2 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної деревини. Частина 2. Настанови щодо природної стійкості та просочності окремих порід деревини, що мають значення в Європі (EN 350-2:1994, IDT)

ДСТУ EN 351-1 Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу (EN 351-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 383 Конструкції з пиломатеріалу. Методи випробування. Визначення міцності з'єд­нання і оцінювання основи для штифтових кріпильних елементів (EN 383: 1993, IDT)

ДСТУ EN 460Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної деревини. Настанови щодо вимог стійкості деревини стосовно класів небезпеки (EN 460:1994, IDT)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com