ДСТУ 8734:2017 Вальниці кочення. Вальниці буксові роликові циліндричні залізничного рухомого складу. Загальні технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19457 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8734:2017 Вальниці кочення. Вальниці буксові роликові циліндричні залізничного рухомого складу. Загальні технічні умови
Дата початку дії01.03.2018
Дата прийняття26.10.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ГОСТ 18572:2008
Затверджуючий документНаказ від 26.10.2017 № 335 Про прийняття національного нормативного документа та скасування національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8734:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Вальниці кочення» (ТК 180)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Вальниці кочення» (ТК 180)


ГОСТ 10243-75 Сталь. Методи випробувань і оцінки макроструктури (СТ СЭВ 2837-81)

ГОСТ 18855-94. Підшипники кочення. Динамічна розрахункова вантажопідйомність і розрахунковий ресурс (довговічність) (ИСО 281-89)

ГОСТ 24297-87 Вхідний контроль продукції. Основні положення. З поправкою

ГОСТ 2477-65 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення вмісту води. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 3189-89 Підшипники кулькові і роликові. Система умовних позначок

ГОСТ 801-78 Сталь підшипникова. Технічні умови

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3012-95 Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції (з поправками та змінами № 2, № 3)

ДСТУ 7806:2015 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови

ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT). Зі Зміною № 1

ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT). Зміна № 1

ДСТУ ISO 6508-1:2013 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005, IDT). Поправка № 1

ДСТУ ISO 6508-1:2013 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали А, В, С, D, Е, F, G, Н, К, N, Т) (ISO 6508-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Пакования. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSO/ІEC 17000:2004, ІDT)

ДСТУ ГОСТ 520:2014 Підшипники кочення. Загальні технічні умови (ГОСТ 520-2011, IDТ; ISO 492:2002, NEQ; ISO 199:2005, NEQ)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний (ISO/TR 8550-1:2007, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-2:2009. Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 2. Контроль вибірковий за якісною ознакою (ISO/TR 8550-2:2007, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-3:2009. Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 3. Контроль вибірковий за кількісною ознакою (ISO/TR 8550-3:2007, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАЛЬНИЦІ КОЧЕННЯ
ВАЛЬНИЦІ БУКСОВІ РОЛИКОВІ
ЦИЛІНДРИЧНІ ЗАЛІЗНИЧНОГО
РУХОМОГО СКЛАДУ
Загальні технічні умови

ДСТУ 8734:2017

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько-технологічне бюро підшипникової промисловості» (ТОВ «УКТБПП»), Технічний комітет стандартизації «Вальниці кочення» (ТК 180)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 26 жовтня 2017 р. № 335 з 2018-03-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ГОСТ 18572:2008

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Класифікація

6 Технічні вимоги

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища, утилізація

9 Маркування, консервування та пакування

10 Транспортування та зберігання

11 Методи контролю

12 Правила приймання

13 Правила застосування, монтування та експлуатування

14 Гарантії виробника

Додаток А (обов’язковий) Стендові натурні випробування

Додаток Б (обов’язковий) Експлуатаційні потягові випробування

Додаток В (обов’язковий) Показники безпеки для підтвердження відповідності

Додаток Г (обов’язковий) Додаткові випробування буксових циліндричних роликових вальниць у разі зміни технічних характеристик або умов виготовлення

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАЛЬНИЦІ КОЧЕННЯ
ВАЛЬНИЦІ БУКСОВІ РОЛИКОВІ ЦИЛІНДРИЧНІ
ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
Загальні технічні умови

ROLLING BEARINGS
BEARING AXLE BOXES ROLLERS CYLINDRICAL
RAIL ROLLING STOCK
General specifications

Чинний від 2018-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вальниці роликові радіальні циліндричні, призначені для застосування в буксах залізничного рухомого складу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі національні та міждержавні стандарти:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3012-95 Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3431-96 Вагони вантажні. Терміни та визначення

ДСТУ 7806:2015 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 520:2014 Подшипники кочення. Загальні технічні умови (ГОСТ 520-2011, IDT; ISO 492:2002, NEQ; ISO 199:2005, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 24810:2008 Подшипники качения. Зазоры (ГОСТ 24810-81, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 6508-1:2013 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали А, В, С, D, Е, F, G, Н, К, N, Т) (ISO 6508-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний (ISO/TR 8550-1:2007, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-2:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 2. Контроль вибірковий за якісною ознакою (ISO/TR 8550-2:2007, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-3:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 3. Контроль вибірковий за кількісною ознакою (ISO/TR 8550-3:2007, IDT)

ГОСТ 801-78 Сталь подшипниковая. Технические условия

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

ГОСТ 3189-89 Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений

ГОСТ 3325-85 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки

ГОСТ 6479-73 Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой

ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 18854-94 Подшипники качения. Статическая грузоподъемность (ISO 76-87, IDT)

ГОСТ 18855-94 Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность) (ISO 281-89, IDT)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com