ДСТУ 8699:2016 Вугілля кам`яне, антрацит і кокс. Відбирання проб вручну (ISO 18283:2006, MOD; ISO 18283:2006/Cor 1:2009, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8699:2016 Вугілля кам`яне, антрацит і кокс. Відбирання проб вручну (ISO 18283:2006, MOD; ISO 18283:2006/Cor 1:2009, MOD)
Дата початку дії01.10.2017
Дата прийняття21.11.2016
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 21.11.2016 № 393 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних нормативних документів, скасування національних нормативних документів, змін до національних нормативних документів та міждержавних нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8699:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Кокс» (ТК 12)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Кокс» (ТК 12)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8699:2016
(ISO 18283:2006, MOD; ISO 18283:2006/Cor 1:2009, MOD)

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ, АНТРАЦИТ І КОКС
Відбирання проб вручну

Відповідає офіційному тексту

Київ
 З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Кокс» (ТК 12) і Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 листопада 2016 р. № 393 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 18283:2006 з поправкою ISO 18283:2006/Сог 1:2009 Hard coal and coke — Manual sampling (Вугілля кам’яне та кокс. Відбирання проб вручну), крім 4.4.10, 5.6.5, 5.6.6, 6.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.8.1, 8.8.2 та 8.8.3.1

Ступінь відповідності —-модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еп)

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стадартизації

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 18283:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Установлення схеми відбирання проб

4.1 Загальні положення

4.2 Методи відбирання проб

4.3 Розроблення схеми відбирання проб

4.4 Точність відбирання проб

4.5 Перевіряння загальної точності для парти обчисленням та вибиранням схеми відбирання проб

4.6 Визначення досягнутої точності дублікатним відбиранням проб

4.7 Ситовий аналіз

5 Методи відбирання проб

5.1 Загальні положения

5.2 Відбирання проб за часом

5.3 Відбирання проб за масою

5.4 Стратифіковане випадкове відбирання проб

5.5 Відбирання точкової проби

5.6 Відбирання проб з рухомого потоку палива

5.7 Об'єднана проба та проба для визначення вологи

5.8 Різні види палива

5.9 Випадкове вибирання місць для відбирання точкових проб

6 Устатковання для відбирання проб

6.1 Загальні положення

6.2 Приклади

7 Оброблення та зберігання проб

7.1 Обсяг проби

7.2 Час

7.3 Поділена проба

7.4 Контейнери

7.5 Втрата вологи/подрібнення чи погіршення якості проб

7.6 Ідентифікація/нанесення етикеткок

8 Готування проб

8.1 Загальні положення

8.2 Складання проби

8.3 Поділ

8.4 Подрібнення

8.5 Перемішування

8.6 Повітряне сушіння

8.7 Готування проб вугілля для випробування (аналізування)

8.8 Готування проб коксу для випробування (аналізування)

9 Пакування та маркування проб, протокол відбирання проб

Додаток А (довідковий) Приклади обчислення точності, маси точкових проб, кількості субпартій та кількості точкових проб на субпартію

Додаток В (довідковий) Методи відбирання проб палива з великим розміром кусків та з нерухомих партій палива

Додаток С (довідковий) Бібліографія

Додаток НА (обов’язковий) Перелік технічних відхилів та пояснень до них

Додаток НБ (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є письмовий переклад ISO 18283:2006 Hard coal and coke — Manual sampling (Вугілля кам’яне та кокс. Відбирання проб вручну), з поправкою ISO 18283:2006/Сог 1:2009 та окремими технічними змінами.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 12 «Кокс».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту доповнено «антрацитом», який є видом кам’яного вугілля;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 18283:2006;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку і «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— текст поправки ISO 18283:2006/Сог 1:2009 наведено безпосередньо в 4.4.7, формула (11), та 4.6.2; четвертий та шостий абзаци в тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки;

— у формулах (3), (9), (12), (13), (15) і поясненнях до них та в підрозділі А.1 замінено символ: «N» на «NSl», що узгоджується з формулами (4), (5), (6), (7), (14) і поясненнями до них, тобто виправлено редакційну помилку;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у 3.3, 3.9, 3.11, 3.12, 3.17, 3.27, 4.4.3, 8.6, 8.7.2 та 8.8.1 наведено «Національну примітку», виділену рамкою;

— у 4.4.10 (таблиця 3), 5.6.5, 5.6.6, 6.1, 8.7.3, 8.8.2.3 та 8.8.3.1 наведено «Національний відхил», виділений рамкою;

— до рисунків 6а) та 6d) долучено «умовні познаки» (немає в ISO 18283:2006), виділені однією вертикальною рискою на березі проти відповідного тексту;

— долучено додаток НБ як настанову для користувачів.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 18283:2006

Метод механізованого відбирання проб з рухомих потоків палива є найкращим. Однак часто механічного устатковання не встановлено. Крім цього, під час визначення гранулометричного складу проб вугілля або коксу, відібраних механізовано, можуть бути проблеми (зміна класів крупності) через їхнє подрібнення пробовідбірною системою.

Основною вимогою до відбирання проб є те, щоб усі куски палива в партії були однаково доступні для відбирання пробовідбірним устаткованням, і кожна з індивідуальних частинок мала однакову можливість бути відібраною та залученою до проби.

Під час відбирання проб уручну умови часто далекі від ідеальних. Методи, описані в цьому стандарті, призначені для одержання, наскільки можливо, представницької проби. Проби відбирають вручну лише тоді, коли неможливо застосувати процедуру механізованого відбирання.

Метою відбирання та готування проб палива є одержання випробної проби, під час аналізування якої одержують результати, що представляють випробувану партію.

Перша стадія відбирання проб, відома як первинне відбирання проб, полягає у відбиранні з місць (точок), розподілених по всій партії, належної кількості порцій палива — первинних точкових проб. Далі з первинних точкових проб складають об’єднану пробу, або зі збереженням відібраної маси, або з поділом для скорочення маси до прийнятного розміру. З цієї об’єднаної проби готують потрібну кількість і типи проб до випробувань із застосуванням сукупності процедур, яку називають готуванням проби.

Установлюючи процедуру відбирання проб, важливо також запобігти систематичним похибкам лід час відбирання точкових проб. Систематичні похибки виникають із причин:

a) неправильного розміщення точкових проб у просторі або часі;

b) неправильного встановлення границь відбирання точкових проб та їхного взяття;

c) втрати цілісності проби після відбирання.

Методи визначення систематичної похибки наведено в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ, АНТРАЦИТ І КОКС
Відбирання проб вручну

HARD COAL, ANTHRACITE AND COKE
Manual sampling

Чинний від 2017-10-01

ЗАСТОРОГА! Під час відбирання проб за цим методом можливо використання небезпечних матеріалів, операцій, устатковання та умов. У цій методиці відбирання проб не наведено вимог щодо безпеки, пов’язаних з її використанням. Користувач цього методу відбирання проб несе відповідальність за організацію відповідної безпеки та безпечних для здоров’я умов роботи, а також визначає застосування встановлених санітарних обмежень перед його використанням.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено основні терміни, використовувані у сфері відбирання проб вручну кам’яного вугілля, антрациту та коксу, й описано загальні правила відбирання проб. У стандарті встановлено процедури та вимоги до розроблення схем відбирання проб вручну, методи відбирання проб вручну, устатковання для відбирання проб, паковання та зберігання проб, готування проб й оформлення протоколу.

Цей стандарт поширюється на відбирання проб вручну від рухомого потоку палива. Методику відбирання проб вручну з нерухомих партій палива наведено в додатку В, але такий метод відбирання проб не забезпечує одержання представницької випробної проби, і це обов’язково має бути зазначено у протоколі відбирання проб.

Цей стандарт не поширюється на відбирання проб бурого вугілля та лігнітів, описане в ISO 5069-1 та ISO 5069-2, а також на відбирання проб з вугільних пластів, настанова для якого міститься в ISO 14180. Механізоване відбирання проб вугілля та коксу описано в ISO 13909 (усі частини).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 579 Coke — Determination of total moisture

ISO 589:2003 Hard coal — Determination of total moisture

ISO 687 Solid mineral fuels — Coke — Determination of moisture in the general analysis test sample

ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth

ISO 13909-7 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing

ISO 13909-8 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 8: Methods of testing for bias.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 579 Кокс. Визначення загальної вологи

ISO 589:2003 Вугілля кам’яне. Визначення загальної вологи

ISO 687 Палива тверді мінеральні. Кокс. Визначення вологи в аналітичній пробі

ISO 3310-1 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини

ISO 13909-7 Вугілля кам'яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 7. Методи визначення точності відбирання, готування та аналізування проб

ISO 13909-8 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 8. Методи визначення систематичної похибки.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com