ДСТУ 8606-3:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8606-3:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття21.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 17.1.3.11-84
Затверджуючий документНаказ від 21.12.2015 № 204 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України та змін до національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8606-3:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вода природних джерел
ЗАХИСТ ВІД ЗАБРУДНЮВАННЯ
Частина 3. Загальні вимоги
щодо захисту від забруднювання
мінеральними добривами

ДСТУ 8606-3:2015

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), Технічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)

РОЗРОБНИКИ: І. Калантиренко, канд. техн. наук; Ю. Михайлов, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Пендак, канд. техн. наук; С. Шевчук, канд. техн. наук; Л. Тимошенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.1.3.11-84)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги щодо захисту вод природних джерел від забруднювання мінеральними добривами

4.1 Організаційні вимоги щодо захисту вод

4.2 Вимоги щодо запобігання забруднюванню вод під час транспортування, зберігання, затарювання, торгівлі, утилізації та знешкодження мінеральних добрив

4.3 Вимоги щодо захисту вод від забруднювання мінеральними добривами під час їх застосування

Додаток А Форма журналу та порядок реєстрації внесення мінеральних добрив

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт є третьою частиною комплексу національних стандартів, призначених встановити правила й загальні вимоги щодо захисту поверхневих і підземних вод природних джерел від забруднювання внаслідок господарської діяльності людини. Комплекс оформлено як багаточастинний стандарт із загальною назвою «Вода природних джерел. Захист від забруднювання» і складається з таких частин:

Частина 1. Основні положення;

Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами;

Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами.

Кожну з цих частин розроблено як самостійний стандарт на заміну чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року. У наступні роки буде розроблено нові частини стосовно захисту від інших видів забруднень.

Необхідність розроблення цих стандартів обґрунтовано надмірним забрудненням поверхневих і підземних вод, що призводить до загрози життю та здоров’ю людини.

Положення щодо захисту вод природних джерел від забруднювання, наведені в цьому стандарті, відповідають основним принципам захисту природного довкілля згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 p. № 1264-ХІІ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОДА ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ
ЗАХИСТ ВІД ЗАБРУДНЮВАННЯ
Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту
від забруднювання мінеральними добривами

ВОДА ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Часть 3. Общие требования защиты
от загрязнения минеральными удобрениями

WATER OF NATURAL RESOURCES
POLLUTION PROTECTION
Part 3. General requirements
for chemicalfertilizers contamination protection

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на захист поверхневих та підземних вод (далі — вод природних джерел) від забруднювання.

Вимоги цього стандарту не поширюються на захист вод морів.

Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо захисту вод природних джерел від забруднювання мінеральними добривами, зокрема організаційні вимоги щодо захисту вод, вимоги щодо запобігання забруднюванню вод під час транспортування, зберігання, затарювання й торгівлі, утилізації та знешкодження мінеральних добрив, а також вимоги щодо захисту вод від забруднювання під час застосування мінеральних добрив.

Вимоги цього стандарту застосовні всіма суб’єктами господарювання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2730:2015 Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунту

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ EN 12761-1:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист навколишнього середовища. Частина 1. Загальні вимоги (EN 12761-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 12761-2:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист навколишнього середовища. Частина 2. Обприскувачі польових культур (EN 12761-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 12761-3:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист навколишнього середовища. Частина 3. Пневматичні обприскувачі для чагарників та плодових дерев (EN 12761-3:2001, IDT)

ДСТУ EN 12944-1:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни (EN 12944-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 12944-2:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив (EN 12944-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com