ДСТУ EN 786:2017 Садове обладнання. Машини з електроприводом для підстригання газонів, для вирівнювання бордюрів, керовані пішим оператором. Вимоги щодо механічної безпеки (EN 786:1996 + A2:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 786:2017 Садове обладнання. Машини з електроприводом для підстригання газонів, для вирівнювання бордюрів, керовані пішим оператором. Вимоги щодо механічної безпеки (EN 786:1996 + A2:2009, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття27.11.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 786:2014
Затверджуючий документНаказ від 27.11.2017 № 381 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа786:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)


Директива 2006/42/ЄС від 17.05.2006 Про машини і механізми

ДСТУ EN 28662-1-2001 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення (ЕN 28662-1:1992, IDТ)

ДСТУ EN 292-1-2001 Безпечнiсть машин. Основнi поняття, загальнi принципи проектування. Частина 1. Основна термiнологiя, методологiя (EN 292-1:1991, IDT)

ДСТУ EN 292-2-2001 Безпечнiсть машин. Основнi поняття, загальнi принципи проектування. Частина 2. Технiчнi принципи та технiчнi умови (EN 292-2:1991, IDT)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)

ДСТУ EN 786:2014 Садове обладнання. Машини з електроприводом для підстригання газонів, для вирівнювання бордюрів, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки (EN 786:1996 + A2:2009, IDT)

ДСТУ EN 836:2004 Садове обладнання. Газонокосарки приводні. Вимоги безпеки (EN 836:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 2:2009 Матеріали текстильні. Позначення напрямку крутіння у пряжі та подібних виробах

ДСТУ ISO 354:2007 Акустика. Вимірювання звукопоглинання у ревербераційній камері (ІSO 354:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 3767-1:2005 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Приводне газонне й садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об`єктів. Частина 1. Загальні умовні познаки (ISO 3767-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO/TR 11688-1:2008 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/ТR 11688-1:1995, IDТ)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Cадове обладнання
МАШИНИ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ ГАЗОНІВ
ТА ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ БОРДЮРІВ,
КЕРОВАНІ ПІШИМ ОПЕРАТОРОМ
Вимоги щодо механічної безпеки

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 листопада 2017 р. № 381 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 786:1996 + А2:2009 Garden equipment — Electrically powered walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers — Mechanical safety (Садове обладнання. Машини з електроприводом для підстригання газонів та для вирівнювання бордюрів, керовані пішим оператором. Вимоги щодо механічної безпеки)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

4.1 Засоби утримування машини

4.2 Захист складників трансмісії з механічним приводом (за винятком різальних засобів)

4.3 Огорожі

4.4 Органи керування

4.5 Різальний засіб

4.6 Огородження різального засобу

4.7 Механічна міцність і жорсткість

4.8 Вібрація

4.9 Шум

5 Інформація для користування

5.1 Настанова з експлуатування

5.2 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Перелік видів небезпеки

Додаток B (обов’язковий) Розрахунок кінетичної енергії

Додаток C (довідковий) Прийнятні познаки для маркування машини

Додаток D (обов’язковий) Вібрація

Додаток E (обов’язковий) Вимірювання шуму. Технічний метод (клас точності 2)

Додаток F (довідковий) Приклад матеріалу та конструкції, які відповідають вимогам до штучної поверхні

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 786:1996 + А2:2009 й основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZВ (довідковий) Взаємозв’язок між EN 786:1996 + А2:2009 й основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 786:2017 (EN 786:1996 + А2:2009, IDT) «Садове обладнання. Машини з електроприводом для підстригання газонів та для вирівнювання бордюрів, керовані пішим оператором. Вимоги щодо механічної безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 786:1996 + А2:2009 (версія en) «Garden equipment — Electrically powered walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers — Mechanical safety».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 786:2014 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- долучені до європейського стандарту EN 786:1996 + А2:2009 зміну А1:2001 та зміну А2:2009 виділено подвійною рискою на березі сторінки (ІІ);

- вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 786:1996 + А2:2009 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

САДОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МАШИНИ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ
ГАЗОНІВ ТА ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ БОРДЮРІВ,
КЕРОВАНІ ПІШИМ ОПЕРАТОРОМ
Вимоги щодо механічної безпеки

GARDEN EQUIPMENT
ELECTRICALLY POWERED WALK-BEHIND AND HAND-HELD LOWN
TRIMMERS AND LAWN EDGE TRIMMERS
Mechanical safety

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо механічної безпеки та методи випробування на етапі конструювання та вироблення машин з електроприводом для підстригання газонів та вирівнювання бордюрів, керованих пішим оператором, та ручних, оснащених різальними засобами з неметалевим кордом або шарнірно закріпленим на осі неметалевим ножем (ножами), які виконують скошування завдяки відцентровій силі з кінетичною енергією не більше ніж 10 Дж на кожний окремий різальний елемент, та використовуваних оператором, що стоїть, переважно для скошування трави.

У стандарті наведено методи для оцінювання або зменшення небезпек, які виникають під час використання цих машин. Крім того, він установлює тип інформації, яку має наводити виробник машин щодо способів безпечної роботи.

Цей стандарт не поширюється на:

a) ножицевидні машини або машини для підстригання газонів та вирівнювання бордюрів з іншими, ніж описаними вище, різальними засобами;

b) самохідні машини для підрізання трави або вирівнювання бордюрів;

c) машини для підрізання трави або для вирівнювання бордюрів, у яких відстань між органом керування різальними засобами і різальною головкою менше ніж 600 мм.

Стандарт не застосовний щодо електричних аспектів машин з електроприводом для підстригання газонів та вирівнювання бордюрів.

Перелік суттєвих небезпек, розглянутих у цьому стандарті, наведено у додатку А. У додатку А також зазначено небезпеки, які у стандарті не розглянуто.

Стандарт не розглядає питання щодо впливу на довкілля. Цей стандарт не поширюється на машини, які вироблені до дати його публікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено нормативні документи, необхідні для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань використовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 292-2:1991/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifi cations

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 836:1997 Garden equipment — Powered lawnmowers — Safety

EN 28662-1:1992 Hand-held portable power tools — Measurement of vibrations at the handle — Part 1: General (ISO 8662-1:1988)

EN ISO 354:1993 Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:1985)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free fi eld over a refl ecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specifi ed positions — Engineering method in an essentially free field over a refl ecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

ISO 3767-1:1991 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 1: Common symbols

ISO 3767-3:1995 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 292-2:1991/A1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками

EN 836:1997 Садове обладнання. Газонокосарки приводні. Вимоги щодо безпеки

EN 28662-1:1992 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення (ISO 8662-1:1988)

EN ISO 354:2003 Акустика. Вимірювання звукопоглинання у ревербераційній камері (ISO 354:2003)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною за несуттєвого впливу довкілля (ISO 11201:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин та устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

ISO 3767-1:1991 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове устатковання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 1. Загальні умовні познаки

ISO 3767-3:1995 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газон не й садове устатковання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 3. Познаки для газонного та садового устатковання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ