ДСТУ EN 589:2017 Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання (EN 589:2008+A1:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18317 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 589:2017 Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання (EN 589:2008+A1:2012, IDT)
Дата початку дії01.02.2018
Дата прийняття25.09.2017
СтатусДіючий
На замінуГОСТ 27578-87
Затверджуючий документНаказ від 25.09.2017 № 299 Про прийняття національного нормативного документа, гармонізованого з європейським нормативним документом
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа589:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 589:2017
(EN 589:2008+А1:2012, IDT)

Палива автомобільні
ГАЗ НАФТОВИЙ СКРАПЛЕНИЙ
Технічні вимоги та методи контролювання

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 25 вересня 2017 р. № 299 з 2018–02–01

3 Національний стандарт відповідає EN 589:2008+А1:2012 Automotive fuels — LPG — Requirements and test methods (Автомобільне паливо. ГНС. Технічні вимоги та методи випробування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27578)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Марковання насосів

6 Технічні вимоги та методи контролювання

6.1 Загальні вимоги

6.2 Вміст води 

6.3 Запах

6.4 Густина

6.5 Точність методів та суперечливі випадки

Додаток А (обов’язковий) Метод визначення запаху ГНС 

А.1 Вступ

А.2 Суть методу 

А.3 Матеріал

А.4 Прилад

А.5 Методика

А.6 Подання результатів 

Додаток В (обов’язковий) Метод обчислення октанового числа ГНС за моторним методом (ОЧ/М) на основі компонентного складу  

В.1 Вступ

В.2 Суть методу

В.3 Визначення

В.4 Обчислення та подання результатів

В.5 Звітуванн

Додаток С (обов’язковий) Абсолютний тиск насиченої пари (кПа) компонентів змішування

Додаток D (довідковий) Сезонні значення манометричного тиску пари за температури 40 оС 

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Відбирання проб ГНС в Україні 

Додаток НБ (довідковий) Інформація, розміщувана на автомобільних газозаправних станціях 

Додаток НВ (довідковий) Установлені в Україні марки ГНС залежно від мінімального значення показника тиску пари та рекомендації щодо їх сезонного застосування 

Додаток НГ (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 589:2017 (EN 589:2008+А1:2012, IDT) «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 589:2008+А1:2012 «Automotive fuels — LPG — Requirements and test methods» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення поняття» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 589:2008+А1:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин наведено відповідно до серії стандартів ДСТУ 3651–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— показники таблиці 1 понумеровано для зручності користувачів;

— у 6.2, примітка 1, у квадратних дужках цифру «1» виправлено на цифру «2» через неправильну нумерацію в «Бібліографії»;

— долучено довідковий додаток НА (Відбирання проб ГНС в Україні);

— долучено довідковий додаток НБ (Інформація, розміщувана на автомобільних газозаправних станціях);

— долучено довідковий додаток НВ (Установлені в Україні марки ГНС залежно від мінімального значення показника тиску пари та рекомендації щодо їх сезонного застосування);

— долучено довідковий додаток НГ (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст зміни А1:2012, долучений до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛИВА АВТОМОБІЛЬНІ
ГАЗ НАФТОВИЙ СКРАПЛЕНИЙ
Технічні вимоги та методи контролювання

 AUTOMOTIVE FUELS
GAS LIQUEFIED PETROLEUM
Requirements and test methods

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на паливо автомобільне — газ нафтовий скраплений (далі по тексту — ГНС), призначений для застосування в автомобілях з двигунами, спеціально сконструйованими та переобладнаними для роботи на автомобільному ГНС.

Стандарт установлює технічні вимоги та методи контролювання газу нафтового скрапленого.

Примітка. У цьому стандарті термін «% (V/V)» означає об’ємну частку.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 15469:2007 Petroleum products — Test method for free water in liquefied petroleum gas by visual inspection

ЕN 15470:2007 Liquefied petroleum gases — Determination of dissolved residues — High temperature Gas chromatographic method

ЕN 15471:2007 Liquefied petroleum gases — Determination of dissolved residues — High temperature gravimetric method

EN ISO 4256:1998 Liquefied petroleum gases —Determination of gauge vapour pressure — LPG method (ISO 4256:1996)

EN ISO 4257:2001 Liquefied petroleum gases — Method of sampling (ISO 4257:2001)

EN ISO 4259:2006 Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test (ISO 4259:2006)

EN ISO 6251:1998 Liquefied petroleum gases — Corrosiveness to copper — Copper strip test (ISO 6251:1996)

EN ISO 8819:1995 Liquefied petroleum gases — Detection of hydrogen sulfide — Lead acetate method (ISO 8819:1993)

EN ISO 8973:1999 Liquefied petroleum gases — Calculation method for density and vapour pressure (ISO 8973:1997)

EN 27941:1993 Commercial propane and butane — Analysis by gas chromatography (ISO 7941:1988)

ASTM D 3246–05 Standard test method for sulfur in petroleum gas by oxidative microcoulometry

ASTM D 6667–04 Standard test method for determination of total volatile sulfur in gaseous hydrocarbons and liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 15469:2007 Нафтопродукти. Визначення вільної води в скрапленому нафтовому газі методом візуального контролю

ЕN 15470:2007 Гази нафтові скраплені. Визначення розчинених залишків. Метод високотемпературної газової хроматографії

ЕN 15471:2007 Гази нафтові скраплені. Визначення розчинених залишків. Метод високотемпературної гравіметрії

EN ISO 4256:1998 Гази нафтові скраплені. Визначення тиску пари. LPG-метод (ISO 4256:1996)

EN ISO 4257:2001 Гази нафтові скраплені. Метод відбирання проб (ISO 4257:2001)

EN ISO 4259:2006 Нафтопродукти. Визначення та застосування відтворюваності даних у методах випробування (ISO 4259:2006)

EN ISO 6251:1998 Гази нафтові скраплені. Корозійна дія на мідь. Випробування з використанням мідної пластинки (ISO 6251:1996)

EN ISO 8819:1995 Гази нафтові скраплені. Виявлення сірководню. Метод із застосуванням ацетату свинцю (ISO 8819:1993)

EN ISO 8973:1999 Гази нафтові скраплені. Метод обчислення густини та тиску пари (ISO 8973:1997)

EN 27941:1993 Пропан і бутан технічні. Аналізування методом газової хроматографії (ISO 7941:1988)

ASTM D 3246–05 Стандартний метод визначення сірки в нафтовому газі методом окиснювальної мікрокулонометрії

ASTM D 6667–04 Стандартний метод визначення загальної леткої сірки в газових вуглеводнях та скраплених нафтових газах методом ультрафіолетової флуоресценції.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com