ДСТУ EN 13356:2017 Аксесуари поліпшення видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги (EN 13356:2001, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13356:2017 Аксесуари поліпшення видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги (EN 13356:2001, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття08.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 13356:2015
Затверджуючий документНаказ від 08.12.2017 № 405 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13356:2017
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКСЕСУАРИ ПОЛІПШЕННЯ
ВИДИМОСТІ ДЛЯ НЕПРОФЕСІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ
Методи випробування та вимоги

ДСТУ EN 13356:2017
(EN 13356:2001, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 08 грудня 2017 р. № 405 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13356:2001 Visibility accessories for nonprofessional use — Test methods and requirements (Аксесуари поліпшення видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13356:2015 (EN 13356:2001, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13356:2001

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до аксесуарів

4.1 Загальні вимоги

4.2 Конкретні вимоги до аксесуарів різних типів

5 Випробування

5.1 Загальні вимоги

5.2 Фотометричні вимірювання

5.3 Випробування на стирання (очищення щіткою)

5.4 Прання та хімічне чищення

5.5 Випробування за низької температури

5.6 Випробування за підвищеної температури

5.7 Вплив води

6 Маркування

7 Інформація, яку надає виробник

Додаток А (обов’язковий) Метод очищення щіткою відповідно до 5.3

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN 13356:2001 та основними вимогами Директиви ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України,ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13356:2017 (EN 13356:2001, IDT) «Аксесуари поліпшення видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13356:2001 (версія en) «Visibility accessories for nonprofessional use — Test methods and requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13356:2015 (EN 13356:2001, IDT) «Аксесуари світлоповертальні для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно

з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 13356:2001 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин наведено згідно з вимогами ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці».

Наразі замість EN 471:1994, посилання на який є в цьому стандарті, чинний EN ISO 20471:2013, замість EN ISO 3175:1995 — EN ISO 3175-12010, EN ISO 3175-2:2010, EN ISO 3175-3:2016 та EN ISO 3175-42003, замість EN ISO 6330:2000 — EN ISO 6330:2012.

CIE 17.4:1987, CIE 18.2:1983, CIE 54.2:1982 та IEC 60068-2-32, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

ВСТУП до EN 13356:2001

Цей стандарт поширюється на вироби, призначені для носіння або закріплення на людині, які використовують для поліпшення помітності інших учасників дорожнього руху за умови недостатньої видимості. Ефективність таких виробів залежить від світловідбивальних характеристик. Вироби є допоміжними засобами, використання яких найефективніше в умовах слабкого природного освітлення. Для забезпечення видимості на освітлених міських дорогах використовують вироби, що відповідають EN 471:1994 або EN 1150. За будь-яких обставин, якщо водій транспортного засобу може не побачити іншого учасника дорожнього руху, що ймовірно призведе до серйозних травм або смерті цього учасника руху, рекомендовано використовувати тільки предмети одягу з поліпшеними світловідбивальними характеристиками. Вироби, що відповідають вимогам цього стандарту, можуть завдяки ефекту світловібивання вплинути на здатність спостерігача виявити присутність людини.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКСЕСУАРИ ПОЛІПШЕННЯ ВИДИМОСТІ
ДЛЯ НЕПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Методи випробування та вимоги

VISIBILITY ACCESSORIES FOR NON-PROFESSIONAL USE
Test methods and requirements

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до оптичних характеристик аксесуарів, призначених для носіння або прикріплення на людину в непрофесійному використанні. Аксесуари для поліпшення видимості, що відповідають цьому стандарту, використовують для візуального позначення присутності користувача під час освітлення фарами транспортного засобу на дорогах у темну пору доби. Цей стандарт не поширюється на одяг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

EN 471:1994 High-visibility warning clothing

EN 1150 Protective clothing — Visibility clothing for non-professional use — Test methods and requirements

EN ISO 3175:1995 Textiles — Evaluation of stability to machine drycleaning (ISO 3175:1995)

EN ISO 6330:2000 Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing (ISO 6330:2000)

CIE 17.4:1987 International lighting vocabulary — Chapter 845: Lighting

CIE 18.2:1983 The basis of physical photometry

CIE 54:1982 Retroreflection: Definition and measurement

IEC 60068-2-32 Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — Test Ed: Free fall

ISO 4675 Rubber- or plastics-coated fabrics — Low-temperature bend test.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 471:1994 Одяг сигнальний підвищеної видимості

EN 1150 Одяг захисний. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги

EN ISO 3175:1995 Текстиль. Оцінювання стійкості до машинного хімічного чищення (ISO 3175:1995)

EN ISO 6330:2000 Текстиль. Процедури домашнього прання та сушіння для випробування текстильних матеріалів (ISO 6330:2000)

СІЕ 17.4:1987 Міжнародний світлотехнічний словник. Глава 845. Освітлення

СІЕ 18.2:1983 Основи фізичної фотометрії

СІЕ 54:1982 Світловидбивання. Визначення та вимірювання

ІЕС 60068-2-32 Основні методи випробування на вплив зовнішніх факторів. Частина 2. Випробування. Випробування Ed: Вільне падіння

ISO 4675 Тканини з гумовим та пластмасовим покривом. Метод випробування на вигин за низької температури.


Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com