СОУ-Н 10.1.00174088.021:2009 Система вхідного контролю ЗІЗ, які надходять на підприємства вугільної промисловості. Загальні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н 10.1.00174088.021:2009 Система вхідного контролю ЗІЗ, які надходять на підприємства вугільної промисловості. Загальні вимоги
Дата початку дії01.02.2010
Дата прийняття21.01.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 21.01.2010 № 9 Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому СОУ-Н 10.1.00174088.021:2009 Система вхідного контролю ЗІЗ, які надходять на підприємства вугільної промисловості. Загальні вимоги
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа10.1.00174088.021:2009
РозробникМакіївський державний науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ)
Орган, що прийнявМакіївський державний науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ)


ГОСТ 10581-91 Вироби швейні. Маркування, упаковка, транспортування і зберігання

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.013-85 (СТ СЭВ 4564-84) Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.4.091-80 Система стандартів безпеки праці. Каски шахтарські пластмасові. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація

ГОСТ 12.4.110-82 Система стандартів безпеки праці. Костюми шахтарські для захисту від механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови

ГОСТ 12.4.115-82 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги до маркування

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 15895-77 Статистичні методи управління якістю продукції. Термiни та визначення. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 16504-81 Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни та визначення. Зі зміною № 1

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 3164-78 Масло вазелінове медичне.

ГОСТ 482-77 Білила цинкові густотерті. Технічні умови

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ EN 13274-1:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта проникання і загального коефіцієнта проникання (EN 13274-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-2:2005. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 2. Експлуатаційні випробування (EN 13274-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-3:2005. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 3. Визначення опору диханню (EN13274-3:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-4:2005. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробування вогнем (EN 13274-4:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-5:2005. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 5. Кліматичні випробування (EN 13274-5:2001, IDT)

ДСТУ EN 132:2004 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Термiни та пiктограми (EN 132:1998, IDT)

ДСТУ EN 134:2005. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин (EN 134:1998, IDТ)

ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, марковання (EN 136:1998, IDТ)

ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, марковання (EN 136:1998/АС:2003, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 140:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (EN 140:1998, IDТ)

ДСТУ EN 140:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (EN 140:1998/АС:1999, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 143:2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000/А1:2006, IDT). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 143:2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000/АС:2005, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 401:2004 Засоби захисту органів дихання для самопорятунку. Автономні дихальні апарати із замкненим дихальним контуром. Апарати з хімічно зв’язаним киснем (КО2) для евакуації. Вимоги, випробовування, маркування (EN 401:1993, IDT)

ДСТУ ЕN 13794:2005. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні дихальні апарати з замкненим дихальним контуром для евакуації. Вимоги, випробування, маркування (EN 13794:2002, IDТ)

ДСТУ ЕN 149:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування (ЕN 149:2001, IDТ)

Посібник 1.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок і розподіл припливного повітря

Посібник 10.91 до СНиП 2.04.05-91. Проектування антикорозійного захисту

Посібник 11.9 к СНиП 2.04.05-91. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для типових проектів

Посібник 12.91 до СНиП 2.04.05-91. Рекомендації з розрахунку інфільтрації зовнішнього повітря в одноповерхові виробничі будівлі

Посібник 13.91 до СНиП 2.04.05-91. Протипожежні вимоги до систем опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник 2.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок надходження теплоти сонячної радіації в приміщення

Посібник 3.91 до СНиП 2.04.05-91. Вентиляторні установки

Посібник 4.91 до СНиП 2.04.05-91. Протидимний захист при пожежі (2 редакція)

Посібник 5.91 до СНиП 2.04.05-91. Розміщення вентиляційного обладнання

Посібник 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Вогнестійкі повітроводи

Посібник 7.91 до СНиП 2.04.05-91. Схеми прокладки воздуховодів у будинку

Посібник 8.91 до СНиП 2.04.05-91. Чисельність персоналу з експлуатації систем опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

Посібник 9.91 до СНиП 2.04.05-91. Річна витрата енергії системами опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник з проектування систем водяного опалювання до СНиП 2.04.05-91


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗІЗ,
ЯКІ НАДХОДЯТЬ НА ПІДПРИЄМСТВА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

СОУ-Н 10.1.00174088.021:2009

Київ
Мінвуглепром
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним Макіївським науково-дослідним інститутом з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ) за участі науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи і пожежної безпеки «РЕСПІРАТОР» (НДІГС), м. Донецьк, ТОВ «НВП Фільтр», м. Горлівка.

РОЗРОБНИКИ: О.М. Брюханов, докт. техн. наук; І.О. Ящецко; П.С. Пашковський, докт. техн. наук; А.П. Долженков, канд. мед. наук (керівник розробки); Л.І. Скляров; P.A. Садимака; И.О. Мартинова; Є.І. Конопелько, канд. фіз.-мат. наук; М.Є. Дубенчук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства вугільної промисловості України від 21.01.2010 р. № 9

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ:

4 ПОГОДЖЕНО: лист Держгірпромнагляду від 24.11.2009 р. № 01/04-05-3а/8113

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни і визначення

4 Загальні положення

5 Організація вхідного та періодичного контролю

6 Порядок проведення вхідного та періодичного контролю

7 Оформлення результатів вхідного контролю

8 Вимоги безпеки і охорона навколишнього середовища

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Ж

Додаток К

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗІЗ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ НА ПІДПРИЄМСТВА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

СИСТЕМА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ СИЗ,
ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Чинний від «01» лютого 2010 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення з організації, проведення та оформлення результатів вхідного контролю засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), що використовуються для захисту працюючих на підприємствах вугільної промисловості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на нормативні документи (НД):

ДСТУ EN 132:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми.

ДСТУ EN 134:2005 Номенклатура складових частин,

ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, маркування.

ДСТУ EN 140:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (EN 140:1998, IDT).

ДСТУ EN 143-2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT).

ДСТУ EN 149:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT).

ДСТУ EN 166:2001 Засоби захисту очей. Технічні умови.

ДСТУ EN 168:2001 Засоби захисту очей. Методи випробування неоптичні.

ДСТУ EN 401:2004 Автономні дихальні апарати із замкненим дихальним контуром. Апарат з хімічно зв’язаним киснем (КО2) для евакуації. Вимоги, випробовування, маркування.

ДСТУ EN 13274-1:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта проникання і загального коефіцієнта проникання.

ДСТУ EN 13274-2:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 2. Експлуатаційні випробування.

ДСТУ EN 13274-3:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 3. Визначення опору дихання.

ДСТУ EN 13274-4:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробування вогнем.

ДСТУ EN 13274-5:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 5. Кліматичні випробування.

ДСТУ EN 13794:2005 Автономні дихальні апарати із замкненим дихальним контуром для евакуації. Вимоги, випробування, маркування.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические уеловия.

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Система вентиляции. Общие требования.

ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия.

ГОСТ 12.4.091-80 ССБТ. Каски шахтерские пластмассовые. Общие .технические условия.

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 12.4.110-82 ССБТ. Костюмы шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия.

ГОСТ 12.4.115-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое. Технические условия.

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества.

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу.

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки.

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць.

ТУ 12.43.107-83 Шахтные самоспасатели ШСС-1. Технические условия.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 11.4-79 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 p. № 761 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту».

Закон України «Про підтвердження відповідності» з змінами та доповненнями, які внесено Законом України від 21.10.2007 р. № 2116-IV.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 р. № 247 зареєстровано в Мінюсті України 10.01.2001 р. № 4/5195 (в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я від 14.03.2006 № 120).

НПАОП.0.00-1.04-07 «Правила вибору та використання засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД)».

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств вугільної промисловості.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com