ДСТУ EN ISO 13287:2017 Засоби індивідуального захисту. Взуття. Методи випробування стійкості до ковзання (EN ISO 13287:2012, IDT; ISO 13287:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 13287:2017 Засоби індивідуального захисту. Взуття. Методи випробування стійкості до ковзання (EN ISO 13287:2012, IDT; ISO 13287:2012, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття12.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO 13287:2009
Затверджуючий документНаказ від 12.12.2017 № 409 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів, зміни та поправок до національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13287:2017
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)


Директива Ради 89/686/ЄЕС від 21.12.1989 По зближення законодавства держав-членів ЄЕС в області засобів індивідуального захисту

ДСТУ EN 10088-2:2010 Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання (EN 10088-2:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 20344:2016 Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT)

ДСТУ ISO 4287:2012 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури (ISO 4287:1997, IDТ + ISO 4287:1997/Сог 1:1998, IDТ + ISO 4287:1997/Cor 2:2005, IDТ). З поправками

ДСТУ ISO 4287:2012 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури. Поправка

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту
ВЗУТТЯ
Методи випробування стійкості до ковзання

ДСТУ EN ISO 13287:2017
(EN ISO 13287:2012, IDT; ISO 13287:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019-01-01

З Національний стандарт відповідає EN ISO 13287:2012 Personal protective equipment — Footwear — Test method for slip resistance (Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування стійкості до ковзання) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магпіх 17, В-1000, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 13287:2009

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Апаратура та матеріали

5 Відбирання та кондиціювання зразків

5.1 Відбирання зразків

5.2 Кондиціювання

6 Метод випробування

6.1 Принцип випробування

6.2 Режими та умови випробування

7 Підготування взуття та підлоги

7.1 Взуття

7.2 Підлога

8 Процедура випробування

9 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Типова колодка та механічна нога для випробування взуття

Додаток В (довідковий) Інформація щодо європлитки 1 та євроллитки 2

Додаток С (обов’язковий) Характеристики європлитки 1

Додаток D (обов’язковий) Характеристики європлитки 2 (ОФІР)

Додаток Е (обов’язковий) Порядок калібрування європлитки та інших поверхонь для випробування

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN 13287:2012 та основними вимогами Директиви 89/686/ЄЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 13287:2017 (EN ISO 13287:2012, IDT; ISO 13287:2012, IDT) «Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування стійкості до ковзання», прийнятий мето­дом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 13287:2012 (версія en) «Personal protective equipment — Footwear — Test method for slip resistanc».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 13287:2009 «Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування опору ковзанню (EN ISO 13287:2007, IDT)», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

— цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 13287:2012 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту, а саме:

— у підпункті 4.1.2 та розділі 6 надано можливість використання колодки виробника взуття;

— у пунктах 4.5 та 8.9 та додатках В та D на заміну європлитки 1 введено керамічну європлитку 2 (додаток С);

— у підпункті 6.2.4 змінено параметр часу у випробуванні;

— у підпунктах 7.1.6 та 7.2.4 обмежено кількість взуття та зразків підлоги для використання, перш ніж буде необхідне повторне підготовлення;

— додано додаток Е, який вносить зміни й замінює підпункт 5.11.2 ISO 20344:2011, зокрема й містить технічні зміни в Е.4.6;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Міжнародний стандарт ISO 4662, посилання на який є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національний.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ВЗУТТЯ
Методи випробування стійкості до ковзання

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
FOOTWEAR
Test method for slip resistance

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування взуття як засобу індивідуального захисту на стійкість до ковзання. Цей стандарт не поширюється на взуття спеціального призначення, що має шипи, металеві шпильки чи аналогічні елементи.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датова­них посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користу­ватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 4287 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters

ISO 4662 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of rebound resilience.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 4287 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять та параметри структури

ISO 4662 Ґума вулканізована чи термопластична. Визначення еластичності за відскоком.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ