ДСТУ ETSI EN 301 598:2017 Пристрої для роботи в невикористовуваному спектрі частот. Системи безпроводового доступу, що працюють у смузі частот телевізійного мовлення від 470 МГц до 790 МГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 598:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19407 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ETSI EN 301 598:2017 Пристрої для роботи в невикористовуваному спектрі частот. Системи безпроводового доступу, що працюють у смузі частот телевізійного мовлення від 470 МГц до 790 МГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 598:2014, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття19.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 19.12.2017 № 429 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа301 598:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби»
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

З Новим 2021 Роком та Різдвом!

Шановні Користувачі!

Вітаємо Вас з Новим 2021 Роком та Різдвом!

Нехай новорічні свята будуть яскравими і незабутніми, а Новий рік Багатим тільки на Хороші події!

Бажаємо Вам міцного здоров'я, позитивних емоцій та креативних ідей! Нехай найсміливіші мрії збуваються, а за ними відкриваються нові горизонти!

Дякуємо, що Ви з нами!
До зустрічі у Новому 2021 році!

Команда БУДСТАНДАРТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пристрої для роботи в невикористовуваному
спектрі частот
СИСТЕМИ БЕЗПРОВОДОВОГО
ДОСТУПУ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ
У СМУЗІ ЧАСТОТ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО
МОВЛЕННЯ
ВІД 470 МГц ДО 790 МГц
Технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ ETSI EN 301 598:2017
(ETSI EN 301 598:2014, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аудіовізуальні системи і служби» (ТК 123), Державне підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (ДП «УНДІРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 грудня 2017 р. № 429 з 2019—01—01

3 Національний стандарт відповідає ETSI EN 301 598:2014 White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (Пристрої для роботи в невикористовуваному спектрі частот. Системи безпроводового доступу, що працюють у смузі частот телевізійного мовлення від 470 МГц до 790 МГц. Технічні вимоги та методи випробування. Гармонізований європейський стандарт, що охоплює суттєві вимоги статті 3.2 Директиви R&TTE) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ETSI EN 301 598:2014

1 Сфера застосування

2 Посилання

2.1 Обов’язкові посилання

2.2 Довідкові посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки

3.3 Скорочення

4 Технічні вимоги

4.1 Профіль електромагнітного оточення

4.2 Відповідність вимогам

5 Випробування на відповідність технічним вимогам

5.1 Умови випробування

5.2 Інтерпретація результатів вимірювання

5.3 Основні випробувальні набори

Додаток А (обов’язковий) Таблиця вимог до випробування та відповідності до вимог

Додаток В (обов’язковий) Випробувальні ділянки та пристрої для вимірювання випромінювання

Додаток С (обов’язковий) Загальний опис вимірювання

Додаток D (Вилучено)

Додаток Е (довідковий) Номінальна та загальна ширина смуги частот каналу

Додаток F (довідковий) Форма заявки для виконання випробування

Додаток G (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ETSI EN 301 598:2017 (ETSI EN 301 598:2014, IDТ) «Пристрої для роботи в невикористовуваному спектрі частот. Системи безпроводового доступу, що працюють у смузі частот телевізійного мовлення від 470 МГц до 790 МГц. Технічні вимоги та методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ETSI EN 302 217-3:2014 (версія en) «White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби».

Споріднений технічний комітет — ТК 155 «Радіотехнології».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— зі «Вступу» до ETSI EN 301 598:2014 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується технічної суті цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Директиву 1999/5/ЕС Європейського парламенту та Ради від 09 березня 1999 р. про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання їхньої відповідності (Директива R&TTE), на яку є посилання в цьому стандарті, замінено на Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (Директива 2014/53/EU Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЕС), на основі якої в Україні розроблено Технічний регламент радіообладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355.

Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято і чинних замість них немає. Інформацію стосовно них можна отримати на відповідних сайтах.

ВСТУП до ETSI EN 301 598:2014

Цей стандарт є частиною серії стандартів, розроблених ETSI у вигляді модульної структури з метою охоплення всього радіо- та телекомунікаційного кінцевого обладнання в межах сфери застосування Директиви R&TTE [i.3]. Модульну структуру наведено в EG 201 399 [i.4].

Методи та принципи, застосовані в цьому стандарті, щодо роботи пристроїв невикористовуваного ТВ-спектра в діапазоні від 470 МГц до 790 МГц, узято зі Звіту ЕСС 186 [i.5], у якому пояснено регуляторні принципи, за якими зазначені пристрої буде допущено до роботи в Європі. Такий підхід також докладніше наведено в розділі 9 «Dynamic White Space Spectrum Access» [i.11].

Вимоги щодо полегшення сумісної роботи TVWSD не вважають суттєвими стосовно збереження відповідності зі статтею 3.2 Директиви 1999/5/ЕС [i.3], і тому їх не вміщено в поточну версію цього стандарту. У майбутньому це може зазнати змін, що буде виражено в долученні методів подавлення завад у перегляді цього стандарту для покращення сумісної роботи TVWSD, якщо це буде суттєвим для збереження відповідності до статті 3.2 Директиви 1999/5/ЕС [i.3].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИСТРОЇ ДЛЯ РОБОТИ В НЕВИКОРИСТОВУВАНОМУ
СПЕКТРІ ЧАСТОТ
СИСТЕМИ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ,
ЩО ПРАЦЮЮТЬ У СМУЗІ ЧАСТОТ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО
МОВЛЕННЯ ВІД 470 МГц ДО 790 МГц
Технічні вимоги та методи випробування

WHITE SPACE DEVICES
WIRELESS ACCESS SYSTEMS IN THE 470 MHz TO 790 MHz
TELEVISION BROADCAST BAND
Technical specification and test methods

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний до пристроїв, які працюють у невикористовуваному спектрі ТВ-частот (TVWSD) під контролем бази даних невикористовуваного спектра ТВ-частот (TVWSDB) та які працюють у смузі частот телевізійного мовлення від 470 МГц до 790 МГц.

Цей стандарт належать до наступних типів радіообладнання:

1) керувальний пристрій, який працює в невикористовуваному спектрі ТВ-частот (TVWSD);

2) керований пристрій, який працює в невикористовуваному спектрі ТВ-частот (TVWSD).

Цей стандарт належить до TVWSD з убудованими, виділеними або зовнішніми антенами, де TVWSD з використанням зовнішніх антен, призначено тільки для фіксованого застосування. Цей стандарт призначено для охвату положень Директиви 1999/5/ЕС [i.3] (R&TTE Directive), підрозділу 3.2, у якому йдеться про те, що «...радіообладнання має бути сконструйовано так, щоб воно ефективно використовувало спектр, розподілений для наземних/супутникових засобів радіозв’язку та орбітальних ресурсів, з тим щоб уникнути шкідливих завад».

Додатково до цього стандарту інші EN, які визначають технічні вимоги щодо основних вимог у межах інших частин статті 3 Директиви R&TTE, може бути застосовано до обладнання в межах сфери застосування цього стандарту.

2 ПОСИЛАННЯ

Посилання є або датованими (визначеними датою публікації та/або номером видання або номером версії) або недатованими. У разі датованих посилань застосовують тільки зазначену версію. У разі недатованих посилань застосовують останню версію документа (разом зі змінами).

Документи, на які є посилання, може бути знайдено за адресою http://docbox.etsi.org/Reference.

2.1 Обов’язкові посилання

В цьому стандарті зроблено посилання на такі стандарти:

1 NIMA Technical Report TR8350.2 (1984, including amendment 1 of 03 January 2000 and amendment 2 of 23 June 2004): Department of Defense World Geodetic System 1984. Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems.

2 ETSI TR 100 028-1 (V1.4.1) (12-2001) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 1

3 ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) (12-2001) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 2

4 IETF RFC 4122 (05-2007) A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 NIMA Технічний звітТЯ8350.2 (1984, охоплюючи першу поправку від 03 січня 2000 року та другу поправку від 23 червня 2004): «Всесвітня геодезична система Міністерства оборони 1984 р. Її визначення та взаємодії з місцевими геодезичними системами».

2 ETSI TR 100 028-1 (V1.4.1) (12-2001) Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM); Невизначеності у вимірюванні характеристик рухомого радіообладнання; Частина 1

3 ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) (12-2001) Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM); Невизначеності у вимірюванні характеристик рухомого радіообладнання; Частина 2

4 IETF RFC 4122 (05-2007) Простір імен Універсального Унікального ідентифікатора (UUID) URN.

2.2 Довідкові посилання

У цьому стандарті є посилання, не обов’язкові для застосування цього стандарту, але вони допомагають користувачу з певної предметної області:

[i.1] Directive 98/34/ЕС of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services

[i.2] Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

[i.3] Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive)

[i.4] ETSI EG 201 399 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); A guide to the production of Harmonized Standards for application under the R&TTE Directive

[i.5] ECC Report 186 Technical and operational requirements for the operation of white space devices under geo-location approach, January 2013

[i.6] ETSI TR 102 273-2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 2: Anechoic chamber

[i.7] ETSI TR 102 273-3 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 3: Anechoic chamber with a ground plane

[i.8] ETSI TR 102 273-4 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 4: Open area test site

[i.9] ETSI TR 103 231 White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; Information on weblistings of TV White Space Databases (TVWSDB)

[i.10] ECC Report 159 Technical and operational requirements for the possible operation of cognitive radio systems in the «white spaces of the frequency band 470—790 MHz», January 2011

[i.11] Dynamic White Space Spectrum Access; By William Webb and contributors.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

[i.1] Директива 98/34/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 22 червня 1998 року, що встановлює порядок надання інформації у сфері технічних стандартів та регламентів, а також правил надання послуг в інформаційному суспільстві

[i.2] Директива 98/48/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 20 липня 1998 року поправки до Директиви 98/34/ЕС, що встановлює порядок надання інформації в галузі технічних стандартів та регламентів

[i.3] Директива 1999/5/ЕС Європейського парламенту та Ради від 09 березня 1999 року щодо радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого обладнання та взаємного визнання їхньої відповідності (R&TTE Directive)

[i.4] ETSI EG 201 399 Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM); Настанова з розроблення узгоджених стандартів для застосування відповідно до Директиви R&TTE

[i.5] ЕСС Звіт 186 Технічні та експлуатаційні вимоги до експлуатації пристроїв у невикористовуваному спектрі частот за принципами географічного положення, січень 2013

[i.6] ETSI TR 102 273-2 Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM); Поліпшення методу вимірювання антеною (з використанням випробувального майданчика) та оцінювання відповідних невизначеностей вимірювань. Частина 2. Безвідлунна камера

[i.7] ETSI TR 102 273-3 Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM); Поліпшення методу вимірювання антеною (з використанням випробувального майданчика) та оцінювання відповідних невизначеностей вимірювань. Частина 3. Безвідлунна камера з наземною поверхнею

[i.8] ETSI TR 102 273-4 Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM); Поліпшення методу вимірювання антеною (з використанням випробувального майданчика) та оцінювання відповідних невизначеностей вимірювань. Частина 4. Відкритий випробувальний майданчик

[i.9] ETSI TR 103 231 White Space Devices (WSD); Системи безпроводового доступу у смузі частот телевізійного мовлення від 470 МГц до 790 МГц; Інформація про веб-списки бази даних невикористовуваного спектра TB-частот (TVWSDB)

[i.10] ЕСС Report 159 Технічні та експлуатаційні вимоги до можливої експлуатації систем когнітивного радіо в невикористовуваному спектрі частот у смузі частот від 470 МГц до 790 МГц, січень 2011 року

[i.11] Динамічний доступ до невикористовуваного спектра частот; William Webb і співавтори.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com