ДСТУ 7014:2009 Установки біогазові присадибні. Загальні технічні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7014:2009 Установки біогазові присадибні. Загальні технічні вимоги
Дата початку дії01.01.2011
Дата прийняття12.05.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 12.05.2009 № 184
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7014:2009
РозробникНаціональний аграрний університет (НАУ)
Орган, що прийнявНаціональний аграрний університет (НАУ)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартів безпеки праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.049-80. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги

ГОСТ 12.2.064-81 Органи керування виробничим обладнанням. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожежна техніка для захисту об`єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 27.003-90 Надійність в техніці. Склад і загальні правила завдання вимог щодо надійності

ГОСТ 8713-79 Зварювання під флюсом. З`єднання зварні основні типи, конструктивні елементи і розміри

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення

ГОСТ 9.602-89 Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання (рос)

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання. Зміна № 1

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання. Зміна № 2

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. Зміна № 3

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. Зі зміною № 1

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Визначення категорії приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежнії небезпеці (загальносоюзні норми технологічного проектування)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКИ БІОГАЗОВІ
ПРИСАДИБНІ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7014:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут механізації тваринництва Української академії аграрних наук (ІМТ УААН)

РОЗРОБНИКИ: О. Ляшенко (науковий керівник); Г. Мовсесов, канд. техн. наук; В. Павліченко, канд. біол. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 травня 2009 р. № 184

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Основні показники та характеристики

4.2 Вимоги до вихідної сировини

4.3 Вимоги щодо надійності

4.4 Вимоги щодо життєздатності, тривкості та стійкості до зовнішніх чинників і діяння

4.5 Вимоги щодо ергономіки та технічної естетики

4.6 Вимоги щодо ресурсо- та енергоощадності

4.7 Вимоги щодо технологічності

4.8 Конструктивні вимоги

4.9 Вимоги до матеріалів, покупних виробів

5 Комплектність

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування та пакування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКИ БІОГАЗОВІ ПРИСАДИБНІ
Загальні технічні вимоги

УСТАНОВКИ БИОГАЗОВЫЕ ПРИУСАДЕБНЫЕ
Общие технические требования

FARM SCALE BIOGAS PLANTS
General technical requirements

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до присадибних біогазових установок (далі — ПБУ), призначених для виробляння біогазу та органічних добрив через анаеробне (метанове) зброджування органічних відходів тваринного й рослинного походження.

1.2 Цей стандарт поширюється на ПБУ низького тиску.

1.3 Цей стандарт не поширюється на промислові, комунальні та сільськогосподарські біоенергетичні установки, метантенки, бродильні камери.

1.4 Вимоги щодо безпечності ПБУ викладено в розділах 6 і 7 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЄСКД. Експлуатаційні документи)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (ЄСЗКС. Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація і методи випробовування)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности (ССБП. Органи керування виробничим устаткованням. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розташування та обслуговування)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 14.201-83 Единая система технологической подготовки производства. Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования (Єдина система технологічної підготовки виробництва. Забезпечення технологічності конструкції виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора (Комплексна система загальних технічних вимог. Вимоги до ергономіки, умов праці та технічної естетики. Номенклатура і порядок вибору)

ГОСТ 27.003-90 Надежность техники. Состав и общие правила задания требований по надежности (Надійність техніки. Склад і загальні правила задавання вимог щодо надійності)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання під флюсом. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування стосовно дії кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Упаковка для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 24444-87 Оборудование технологическое. Общие монтажно-технологические требования (Устатковання технологічне. Загальні монтажно-технологічні вимоги)

ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию (Гній рідкий. Ветеринарно-санітарні вимоги до обробляння, зберігання, транспортування і використовування)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка (Вироби машинобудування і приладобудування. Маркування).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com