ДСТУ EN ISO 19353:2017 Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист (EN ISO 19353:2016, IDT; ISO 19353:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 19353:2017 Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист (EN ISO 19353:2016, IDT; ISO 19353:2015, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття28.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO 19353:2016
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2017 № 495 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа19353:2017
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


ДСТУ EN 13501-1:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 13850:2016 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (EN 13850:2015, IDT; ISO 13850:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 13850:2016 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 19353:2016 Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист (EN ISO 19353:2016, IDT; ISO 19353:2015, IDТ)

ДСТУ EN ISO 23125:2016 Верстати. Безпека. Токарні верстати (EN ISO 23125:2015, IDT; ISO 23125:2015, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ
ТА ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ

ДСТУ EN ISO 19353:2017
(EN ISO 19353:2016, IDT;
ISO 19353:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 26 грудня 2017 р. № 495 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 19353:2016 Safety of machinery — Fire prevention and fire protection (Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 19353:2016 (EN ISO 19353:2016, IDT; ISO 19353:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 19353:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Пожежні небезпеки

4.1 Загальні положення

4.2 Горючі матеріали

4.3 Окисники

4.4 Джерела запалювання

5 Стратегія оцінювання та зниження ризику

5.1 Загальні положення

5.2 Визначення обмежень щодо машин

5.3 Визначення пожежних небезпек

5.4 Визначення ризику

5.5 Аналізування результатів визначення ризику

5.6 Зниження ризику

6 Процедура вибирання додаткових заходів щодо захисту

6.1 Загальні положення

6.2 Вибирання систем запобігання пожежі та протипожежного захисту залежно від прогнозованого рівня ризику

7 Інформація щодо експлуатації

Додаток А (довідковий) Приклади джерел запалювання

Додаток В (довідковий) Приклади машин і типових пожежних небезпек, властивих їм

Додаток С (довідковий) Приклад розміщення системи пожежогасіння, убудованої в машину

Додаток D (довідковий) Приклад оцінювання та зниження ризику від багатоцільового верстата для оброблення металевих матеріалів

Додаток Е (довідковий) Заходи щодо зниження ризику

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN ISO 19353:2016 та основними вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 19353:2017 (EN ISO 19353:2016, IDT; ISO 19353:2015, IDT) «Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист» прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 19353:2016 (версія en) «Safety of machinery — Fire prevention and fire protection»).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей національний стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 19353:2016 (EN ISO 19353:2016, IDT; ISO 19353:2015, IDT) Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист, прийнятого методом підтвердження.

Примітка. Як відповідник терміна «запобігання пожежі» в Україні вживають також вислів «пожежна профілактика».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— словосполуку «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 19353:2016 та ISO 19353:2015 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— наведено «Національні пояснення» або «Національні примітки», виділені рамкою (див. розділ 2, розділ 3, 3.7, розділ 6, 6.2.5, додаток В);

— замінено познаки одиниць фізичних величин відповідно серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— словосполуку «Примітка до терміна» замінено на «Примітка», вилучено вислів «Джерело інформації»;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до ISO 19353:2015

Захист машин від пожежі передбачає запобігання пожежам, їхній протипожежний захист і пожежогасіння. Загалом, як наведено в додатку Е, він передбачає1 технічні, конструкційні, організаційні заходи, а також заходи щодо пожежогасіння. Ефективний захист машини від пожежі може потребувати реалізації одного або комбінації заходів. У додатку Е наведено огляд заходів щодо зниження пожежного ризику. У цьому стандарті йдеться про заходи

Структура стандартів щодо безпеки в галузі машин така:

a) Стандарти типу А (основоположні стандарти) встановлюють основні засади, принцип проектування, а також загальні аспекти, застосовні до машин;

b) Стандарти типу В (загальні стандарти щодо безпеки) стосуються одного чи більшої кількості аспектів щодо безпеки або одного чи більшої кількості типу(-ів) захисних пристроїв, які можна застосовувати на машинах великої кількості типів:

— стандарти типу В1 щодо певних аспектів безпеки (наприклад, безпечних відстаней, температури поверхні, шуму);

— стандарти типу В2 щодо захисних пристроїв (наприклад, дворучних пристроїв керування, блокувальних пристроїв, пристроїв, чутливих до тиску, огорож);

c) Стандарти типу С (стандарти щодо безпечності машин) установлюють докладні вимоги щодо безпечності конкретної машини або групи машин.

ISO 19353 є стандартом типу В1 згідно з ISO 12100.

Цей документ стосується, зокрема, таких груп заінтересованих ©сіб, які є представниками операторів ринку, з огляду на безпечність машин:

— виробників машин (малих, середніх та великих підприємств);

— органів влади у сфері охорони здоров’я та безпеки (регуляторних органів, організацій, що займаються охороною праці, ринковим наглядом тощо);

— осіб, які експлуатують машини/роботодавців (малих, середніх та великих підприємств);

— користувачів машин/найманих працівників (наприклад, професійних спілок, установ для людей з особливими потребами);

— організацій, що займаються наданням послуг, наприклад, з технічного обслуговування (малих, середніх та великих підприємств);

— споживачів (у разі машин, призначених для використання споживачами).

Згаданим вище групам заінтересованих осіб надано можливість взяти участь у розробленні цього стандарту. Крім того, цей стандарт призначено для використання органами зі стандартизації, що займаються розробленням стандартів типу С. Стандарт типу С може доповнювати або змінювати вимоги цього стандарту. У разі машин, на які поширюється стандарт типу С та які спроектовано та сконструйовано згідно з вимогами того стандарту, перевагу мають вимоги названого стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ
ТА ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ

SAFETY OF MACHINERY
FIRE PREVENTION AND FIRE PROTECTION

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначення небезпек виникнення пожежі від машин, а також оцінювання ризику.

Він містить основоположні поняття та методологію розроблення заходів щодо захисту з метою запобігання пожежі й захисту, які потрібно передбачати під час проектування та конструювання машин.

Ці заходи враховують передбачуване використання та правильно передбачуване неналежне використання машини.

Він містить настанови, які потрібно враховувати під час зниження ризику виникнення пожеж на машинах до прийнятних значень завдяки передбаченню відповідної конструкції машини, оцінювання ризику та навчання оператора.

Цей стандарт незастосовний до:

— самохідних транспортних засобів;

— машин, призначених для виконання всередині них контрольованих процесів згоряння (наприклад, двигунів внутрішнього згоряння, печей), крім випадків, коли ці процеси можуть являти собою джерело виникнення пожежі в інших частинах машини або за її межами;

— машин, експлуатованих у вибухонебезпечних газових середовищах, а також для запобігання та захисту від вибухів; і

— систем пожежної сигналізації та оповіщування, убудованих у системи забезпечення пожежної безпеки будинків.

Він також незастосовний до машин та їхніх складників, виготовлених до дати його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання та зниження ризику

ISO 13849-1 Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com